Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årskurs 8. • Det finns ingen lätt beskrivning vad energi är. • När man uträttar ett arbete så använder man energi. • När man uträttar ett arbete måste.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årskurs 8. • Det finns ingen lätt beskrivning vad energi är. • När man uträttar ett arbete så använder man energi. • När man uträttar ett arbete måste."— Presentationens avskrift:

1 Årskurs 8

2 • Det finns ingen lätt beskrivning vad energi är. • När man uträttar ett arbete så använder man energi. • När man uträttar ett arbete måste man övervinna en kraft.

3 • Med en kraft kan man ändra en kropps rörelse • Om man håller ett föremål i handen så känner man att den dras ned mot marken. Varför? • Jordens dragningskraft drar föremålet in mot jordens mittpunkt

4 • Exempel på krafter kan vara: • Jordens dragningskraft (tyngdkraft) • Magnetisk kraft • Friktions kraft • Centripetal kraft

5 • Kraft benämns med F (från engelskans Force) • Kraft mäts i Newton (N). • För att lyfta 1 kilo krävs det en kraft på 10 N (F=10N) • Man kan mäta krafter med en dynamometer

6 • Om en person väger 50 kilo så är personens massa 50 kilo. • Personens tyngd på jorden är då • Om personen är på månen så har den fortfarande samma massa (50 kilo) men har en tyngd som är en sjättedel av vad den var på jorden

7 • När man lyfter ett föremål så övervinner du en kraft (tyngdkraften) dvs du utför ett arbete. • Arbete benämns W (från engelskans work) • Enheten är newtonmeter (Nm) eller joule (J)

8 • Ju större kraft du använder desto större arbete uträttar du. • Ju längre sträcka du använder kraften desto större arbete uträttar du. • Formeln man använder när man räknar på arbete är:

9 • Exempel: • En tjej lyfter 2,5 kilo 2 meter rakt upp. Hur stort arbete utför hon? • Lösning:

10 • När man uträttat ett arbete så finns det lagrat i form av lägesenergi. • Föremålet har alltså fått lika mycket lägesenergi som uträttat arbete. • Exempel: Om jag uträttar ett arbete som är 50 Nm (50J) när jag lyfter ett föremål så får föremålet 50 J mer lägesenergi än tidigare.

11 • Hur är man om man är effektiv? • Man utför ett arbete på så kort tid som möjligt! • Effekt benämns P (Från engelskans Power) • Enheten är watt (W)

12 • Formeln man använder när man räknar på effekt är: • Tiden är alltid i sekunder.

13 • Exempel1: Hur stor effekt blir det om man uträttar ett arbete på 30 Nm i 15 sekunder.

14 • Exempel2: Hur stor är effekten då man springer två våningar på 20 sekunder. Varje våning är 3 m och den som springer väger 50 kilo. • Lösning: 3 m

15 Slut!


Ladda ner ppt "Årskurs 8. • Det finns ingen lätt beskrivning vad energi är. • När man uträttar ett arbete så använder man energi. • När man uträttar ett arbete måste."

Liknande presentationer


Google-annonser