Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritt fall Sid 182-185.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritt fall Sid 182-185."— Presentationens avskrift:

1 Fritt fall Sid

2 Vad händer när något faller?
Tänk dig att vi släpper två föremål från en viss höjd. Det ena är en hammare och det andra är en fjäder. Hammaren har betydligt större massa (kg) än fjädern. Vilket föremål träffar marken först?

3 Hammaren Ja, det är korrekt. Hammaren träffar marken först. Vad beror det på? Luftmotståndet. När ett föremål på jorden faller ned träffar, det på vägen ner, en mängd molekyler som finns i luften. Ju större föremål desto större luftmotstånd

4 Friktion När föremålet träffar molekylerna i luften skapas en friktionskraft. En fallskärm fungerar på detta sätt. När fallskärmen är utfälld skapas en friktionskraft som t.ex. minskar en fallskärmshoppare hastighet från 55m/s till 4 m/s

5 På månen På månen finns ingen atmosfär. Det finns inga luftmolekyler. Om samma experiment genomförs på månen kommer hammaren och fjädern att träffa marken (månytan) samtidigt. På månen är det vakuum.

6 Galileo Galilei I Florens (Italien) på slutet av 1500talet levde Galileo Galilei. Han använde bl. a. det första teleskopet och studerade Jupiters månar. Han såg att månarna hade faser som vår måne och av detta drog han slutsatsen att solen är i centrum av vårt solsystem. Geocentrisk  Heliocentrisk världsbild

7 Galileo och fritt fall Galileo undersökte varför olika föremål faller olika snabbt. Han använde bland annat olika kulor som han lät rulla ned för en backe. Galileo kom fram till att kulornas massa inte spelar någon roll så länge man kan bortse från luftmotståndet.

8 Galileo Galileo jämförde tiden och sträckan när en kula rullar ned för en backe. Tiden : 1,2,3 Sträckan: 1,4,9 Galileo såg att sträckan ökade med tiden i kvadrat.

9 Vakuum I vakuum faller föremål med olika massa lika fort. På jorden där det inte är vakuum faller föremål olika fort på grund av luftmotståndet.

10 Om man kastar en boll

11 Om man kastar två bollar
Bollarna har samma massa Gravitationen påverkar hastigheten nedåt lika mycket Accelerationen nedåt är lika stor

12 Kan man beräkna tyngdaccelerationen?
Force= massa·acceleration F = m · a N = kg · a N/kg = a a ≈ 9,82 m/s2

13 Satellit

14 Tröghet Sid

15 Tröghet Oförmåga att ändra riktning. Ett föremål som inte påverkas av någon kraft befinner sig i vila eller likformig rörelse

16 Acceleration retardation
När t.ex. en bil accelererar trycks man bakåt När den bromsar in, retarderar, vill man fortsätta framåt.

17 Påverkas trögheten av massan
Ju tyngre ett föremål är desto större är trögheten. Om ett tåg som krockar med en bil kommer tåget vilja fortsätta rakt fram medan bilen slungas iväg. Tåget har större rörelsemängd

18 Centripetalkraft Centripetalkraft är en inåt riktad kraft. Jordens gravitation påverkar månen. Den inåtriktade kraften kallas centripetalkraft. Man kan jämföra med tramporna på en cykel.

19 Centrifugalkraft Centrifugalkraften beror på trögheten. En kropp vill fortsätta rakt fram. Om krafterna är lika stora bildas en cirkulär rörelse

20 Hur fungerar centrifugeringen
När centrifugeringen startar pressas de våta kläderna mot trummans väggar. Centripetalkraften gör att kläderna stannar kvar. Centrifugalkraften slungar ut vattnet genom små hål i trummans vägg

21 Om centripetalkraften upphör

22 Planering V 48 Filmer kring fritt fall+ plugga inför läxförhör
Sista föreläsningen V 49 Instudering Gör testa dig själv och finalen Repetition V 50 Prov måndag 9/12


Ladda ner ppt "Fritt fall Sid 182-185."

Liknande presentationer


Google-annonser