Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRYCK Här får du lära dig: 1.Vad menas med tryck 2.Varför vissa föremål flyter och andra sjunker 3.Vad är lufttrycket för någonting 4.Varför flygplan kan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRYCK Här får du lära dig: 1.Vad menas med tryck 2.Varför vissa föremål flyter och andra sjunker 3.Vad är lufttrycket för någonting 4.Varför flygplan kan."— Presentationens avskrift:

1 TRYCK Här får du lära dig: 1.Vad menas med tryck 2.Varför vissa föremål flyter och andra sjunker 3.Vad är lufttrycket för någonting 4.Varför flygplan kan flyga

2 TRYCK Nya begrepp Tryck----------------pressure Högt tryck --------high pressure Lågt tryck----------low pressure Lufttryck-----------atmospheric pressure Area ----------------area

3 Ordet tryck används i många olika sammanhang i vår vardag. • När man tala om väder nämner man ofta orden lufttryck, högtryck och lågtryck. • Bildäck, cykelslangar och liknande hjul ska ha luft i och den luften ska ett visst tryck. • Vatten i vattenledningar ska ha ett vist tryck för att kunna levereras till alla kranar. • Blodtryck är viktig för hälsan. • En dykare känner tryck i öronen och ögonen… ORDET TRYCK I VARDAGEN

4 AVSNITTET TRYCK BESTÅR AV FYRA DELAVSNITT 1.Allmänt om tryck och vad händer när fasta material utsätts för tryck • Vad är tryck? • Enheten för tryck. • Area – kraft – tryck. • Mätning och beräkning av tryck. 2.Tryck i vätskor • Tryck finns i alla vätskor - kommunicerande kärl - vattentorn • Hur djupt kan man dyka – dykarsjuka – dekompression • Flyta eller sjunka – vattnets lyftkraft 3.Archimedes princip • Lite om Archimedes • Hans upptäckt om vätskor och vätskornas lyftkraft 4.Tryck i gaser • Vad är lufttryck och den mäts • Övertryck – undertryck – vakuum • Konsten att flyga – flygplan – fåglar – glidare – fallskärm

5 Allmänt om tryck 1.Vad är tryck? • Tryck är kraft (N) fördelad på en yta (m 2 ). • Yta = area • Enheten för kraft N/ m 2 Eller Pascal (Pa) • Större enheter hPa – hektopascal och kPa – kilopascal. 0,25 m 0,12 m 0,062 m Massa c:a 2,7 kg Tyngd c:a 27 N

6 Allmänt om tryck Tyngden: 27 N -------------------------- Basens area: 0,00744 m 2 Tryck= 3629 Pa Tyngden: 27 N -------------------------- Basens area: 0,03 m 2 Tryck= 900 Pa

7 Trycket är beroende av kraft och area • Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. • Om du i stället trycker med hela handflatan kommer du inte uppleva samma tryck. • Trycket beror således på arean. • För att räkna ut tryck använder man formeln: kraft / area

8 Liten area ger högt tryck Prova själv Liten area Högt tryck Stor area Lågt tryck

9 Stor area ger lågt tryck

10 Lågt tryck på en yta kan vara bra • Vissa gånger kan det vara bra att ha kunskapen om tryck för att få lågt tryck på en yta. • Om en kompis hamnar i en isvak gäller det att veta hur man ska göra. • Om du går på isen kommer tyngden från dina skor att fördela sig som ett tryck på isen. Trycket blir ganska stort då Arean mellan dina fötter är ganska liten. • Om du i stället lägger dig ner kommer arean att öka och då minskar trycket från din kropp på isen. • Kom ihåg: Kraft / Area. Ju större area desto mindre tryck.

11 Stor area ger lågt tryck

12 Liten area ger högt tryck

13 liten area högt tryck - stor area lågt tryck

14 Stor area lågt tryck i verkligheten

15 Ditt eget tryck på golvet Massa 80 kg Tyngd 800 N Area 3 dm 2 Area 80 cm 2

16 Att beräkna area

17

18 Ditt eget tryck på golvet Massa 80 kg Area 80 cm 2 Tyngd 800 N Area 80/10000 = 800 N 0,008 m 2 = 100 000 N/m 2 = Trycket är 100 000 N/m 2 Eller 100 000 Pa (pascal) Man kan också säga 100 kPa

19 Ditt eget tryck på golvet Uppgift: Mät ditt tryck mot jordytan Hur mäter man tryck? Man mäter det i enheten N/m 2 eller Pa (Pascal) Vad menas med det? Jo, hur många Newton du trycker med på varje m 2 som du står med på jorden. Nu är det väl så att du inte står på en hel m 2, men då får du räkna ut det. Vi kommer till det. Vad behöver du veta? Din vikt i kg och sedan gångra den med 10 för att få den i Newton. Arean på dina fötter (till att börja med får du räkna ut det i cm 2 ) Hur ska vi göra? 1) Ta reda på din vikt. Antingen att du redan vet det eller gissa. 2) Multiplicera den med 10 för att få det i N. 3) Rita av din ena fot i din skrivbok eller lösblad (med eller utan skor på). 4) Mät upp cm 2 genom att göra små rutor. Uppskatta halvrutorna. (Eller göra rektanglar som man kan räkna ut arean på.) 5) Multiplicera det med 2. (du har två fötter  ) 6) Dela fötternas area i cm 2 med 10000 för att få den i m 2 7) Dela din Newtonvikt (tyngd) med fötternas area i m 2. Ditt tryck mot jordytan: _____ N/m 2 (Pa)


Ladda ner ppt "TRYCK Här får du lära dig: 1.Vad menas med tryck 2.Varför vissa föremål flyter och andra sjunker 3.Vad är lufttrycket för någonting 4.Varför flygplan kan."

Liknande presentationer


Google-annonser