Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TRYCK Här får du lära dig: Vad menas med tryck

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TRYCK Här får du lära dig: Vad menas med tryck"— Presentationens avskrift:

1 TRYCK Här får du lära dig: Vad menas med tryck Varför vissa föremål flyter och andra sjunker Vad är lufttrycket för någonting Varför flygplan kan flyga

2 TRYCK Nya begrepp Tryck----------------pressure
Högt tryck high pressure Lågt tryck low pressure Lufttryck atmospheric pressure Area area

3 ORDET TRYCK I VARDAGEN Ordet tryck används i många olika sammanhang i vår vardag. När man tala om väder nämner man ofta orden lufttryck, högtryck och lågtryck. Bildäck, cykelslangar och liknande hjul ska ha luft i och den luften ska ett visst tryck. Vatten i vattenledningar ska ha ett vist tryck för att kunna levereras till alla kranar. Blodtryck är viktig för hälsan. En dykare känner tryck i öronen och ögonen…

4 AVSNITTET TRYCK BESTÅR AV FYRA DELAVSNITT
Allmänt om tryck och vad händer när fasta material utsätts för tryck Vad är tryck? Enheten för tryck. Area – kraft – tryck. Mätning och beräkning av tryck. 2. Tryck i vätskor Tryck finns i alla vätskor - kommunicerande kärl - vattentorn Hur djupt kan man dyka – dykarsjuka – dekompression Flyta eller sjunka – vattnets lyftkraft Archimedes princip Lite om Archimedes Hans upptäckt om vätskor och vätskornas lyftkraft Tryck i gaser Vad är lufttryck och den mäts Övertryck – undertryck – vakuum Konsten att flyga – flygplan – fåglar – glidare – fallskärm

5 Allmänt om tryck Vad är tryck?
Tryck är kraft (N) fördelad på en yta (m2). Yta = area Enheten för kraft N/ m2 Eller Pascal (Pa) Större enheter hPa – hektopascal och kPa – kilopascal. 0,25 m 0,12 m 0,062 m Massa c:a 2,7 kg Tyngd c:a 27 N

6 Allmänt om tryck Tyngden: 27 N --------------------------
Basens area: 0,00744 m2 Tryck= 3629 Pa Tyngden: 27 N Basens area: 0,03 m2 Tryck= 900 Pa

7 Trycket är beroende av kraft och area
Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället trycker med hela handflatan kommer du inte uppleva samma tryck. Trycket beror således på arean. För att räkna ut tryck använder man formeln: kraft / area

8 Liten area ger högt tryck
Prova själv Stor area Lågt tryck Liten area Högt tryck

9 Stor area ger lågt tryck

10 Lågt tryck på en yta kan vara bra
Vissa gånger kan det vara bra att ha kunskapen om tryck för att få lågt tryck på en yta. Om en kompis hamnar i en isvak gäller det att veta hur man ska göra. Om du går på isen kommer tyngden från dina skor att fördela sig som ett tryck på isen. Trycket blir ganska stort då Arean mellan dina fötter är ganska liten. Om du i stället lägger dig ner kommer arean att öka och då minskar trycket från din kropp på isen. Kom ihåg: Kraft / Area. Ju större area desto mindre tryck.

11 Stor area ger lågt tryck

12 Liten area ger högt tryck

13 liten area högt tryck - stor area lågt tryck

14 Stor area lågt tryck i verkligheten

15 Ditt eget tryck på golvet
Massa 80 kg Tyngd 800 N Area 3 dm2 Area 80 cm2

16 Att beräkna area

17 Att beräkna area

18 Ditt eget tryck på golvet
Massa 80 kg Tyngd 800 N 800 N 0,008 m2 = = N/m2 = Trycket är N/m2 Eller Pa (pascal) Man kan också säga 100 kPa Area 80 cm2 Area 80/10000

19 Ditt eget tryck på golvet
Uppgift: Mät ditt tryck mot jordytan Hur mäter man tryck? Man mäter det i enheten N/m2 eller Pa (Pascal) Vad menas med det? Jo, hur många Newton du trycker med på varje m2 som du står med på jorden. Nu är det väl så att du inte står på en hel m2, men då får du räkna ut det. Vi kommer till det. Vad behöver du veta? Din vikt i kg och sedan gångra den med 10 för att få den i Newton. Arean på dina fötter (till att börja med får du räkna ut det i cm2) Hur ska vi göra? 1) Ta reda på din vikt. Antingen att du redan vet det eller gissa. 2) Multiplicera den med 10 för att få det i N. 3) Rita av din ena fot i din skrivbok eller lösblad (med eller utan skor på). 4) Mät upp cm2 genom att göra små rutor. Uppskatta halvrutorna (Eller göra rektanglar som man kan räkna ut arean på.) 5) Multiplicera det med 2. (du har två fötter ) 6) Dela fötternas area i cm2 med för att få den i m2 7) Dela din Newtonvikt (tyngd) med fötternas area i m2. Ditt tryck mot jordytan: _____ N/m2 (Pa)


Ladda ner ppt "TRYCK Här får du lära dig: Vad menas med tryck"

Liknande presentationer


Google-annonser