Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Massa, tyngd, arbete & effekt Peter Carlstedt, Norrhammarskolan 4-9, Skellefteå – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Massa, tyngd, arbete & effekt Peter Carlstedt, Norrhammarskolan 4-9, Skellefteå – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Massa, tyngd, arbete & effekt Peter Carlstedt, Norrhammarskolan 4-9, Skellefteå – www.lektion.se

2 Massa, viktTyngd, kraftArbete

3 mF = W =

4 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW =

5 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s

6 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s Enhet: kg

7 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s Enhet: kgEnhet: N (Newton)

8 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s Enhet: kgEnhet: N (Newton) Enhet: Nm (Newtonmeter)

9 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraften måste man veta massan

10 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan

11 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kg

12 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kg

13 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N

14 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Gravitationskraften eller tyngkraften på jorden är ca 10N/kg

15 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften?

16 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kg

17 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100N

18 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100N

19 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100NW = 100 ▪ 3 = 300Nm

20 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100NW = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter?

21 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100NW = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kg

22 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100NW = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kgF = 100N

23 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100NW = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kgF = 100N

24 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100NW = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kgF = 100N

25 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s För att kunna räkna ut kraftenFör att kunna räkna ut arbetet måste man veta massanmåste man veta sträckan m = 2kgF = 2 ▪ 10 = 20N Hur stort arbete uträttas om man lyfter 10kg 3 meter upp i luften? m = 10kgF = 10 ▪ 10 = 100NW = 100 ▪ 3 = 300Nm En trälåda som väger 20kg släpas efter golvet. Friktionskraften av lådan är 100N. Hur mycket arbete krävs för att släpa den i 10 meter? m = 20kgF = 100NW = 100 ▪ 10 = 1000Nm

26 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet?

27 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg

28 Massa, viktTyngd, kraftArbete mF = m ▪ gW = F ▪ s Samma låda lyfts sedan upp på en hylla 2m upp. Hur stort är det totala arbetet? m = 20kg

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt) Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete.

39 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt) Effekt beror på hur snabbt man gör ett visst arbete. Ju snabbare desto högre effekt.

40 Effekt har beteckningen P och enheten W (Watt)

41

42

43

44

45

46 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi.

47 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin när den står på hyllan.

48 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan.

49 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 1 Nm = 1 J

50 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 1 Nm = 1 J Arbete

51 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 1 Nm = 1 J ArbeteEnergi

52 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

53 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

54 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

55 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

56 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m Lådan innehåller lägesenergin 400J

57 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

58 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m Lägesenergin minskar och rörelseenergin ökar när lådan faller mot marken.

59 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

60 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m Lådan innehåller rörelseenergin 400J precis innan den når marken

61 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m

62 Arbete & energi Eftersom energiprincipen säger att energi bara kan omvandlas så innebär det att allt arbete du gör faktiskt omvandlas till energi. Exempel: Om det krävs arbetet 400Nm för att lyfta upp en låda på en hylla så har lådan energin 400Joule när den står på hyllan. 20kg 2m Ljudenergin, värmeenergin och vibrationerna i golvet har totalt energin 400J


Ladda ner ppt "Massa, tyngd, arbete & effekt Peter Carlstedt, Norrhammarskolan 4-9, Skellefteå – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser