Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 1 Hur kommer det sig att man kan bestämma massan på en kork genom att släppa ner den i ett mätglas innehållande vatten?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 1 Hur kommer det sig att man kan bestämma massan på en kork genom att släppa ner den i ett mätglas innehållande vatten?"— Presentationens avskrift:

1 Lektion 1 Hur kommer det sig att man kan bestämma massan på en kork genom att släppa ner den i ett mätglas innehållande vatten?

2 Massa = Vikt •Inom naturvetenskapen används massa för att beskriva en pryls vikt •Ett föremåls massa beror på vilka sorts atomer föremålet av och hur tätt de är packade

3 Enheter för massa •Grundenhet är kilogram (kg) •Mindre enheter är hektogram (hg), gram (g) och milligram (mg) •1 kilo är massan hos en liter vatten

4 Volym • = •Volymen räknas ut genom att ta höjden gånger bredden gånger längden •För oregelbundna föremål kan volymen mätas genom att stoppa ner det i ett mätglas med vätska. Volymen av föremålet blir lika med den ökade volymen.

5 Enheter för volym •Volym anges i enheterna kubikmeter (m 3 ), kubikdecimeter (dm 3 ) = liter (l) och kubikcentimeter (cm 3 ) •1 m 3 = 1000 liter •100 cm 3 = 1 dl •10 cm 3 = 1 cl •1 cm 3 = 1 ml

6 Densitet •Densitet är ett fysikaliskt begrepp som beskriver hur sammanpackat ett ämne är. •Atomernas massa och storlek har betydelse

7 Hur räknas densiteten ut? •Vanligaste enheten är g/cm 3 •Densitet = massa / volym •Ρ= m/v •Vattens densitet 1 kg/dm 3 = 1 g/cm 3

8 Tryck i vätskor •Tryck i vätskor uppkommer på grund av deras tyngd och densitet •Om du dyker ner i vatten märker du att det trycker från vattnet, ju djupare du kommer desto större tryck. •Saltvatten ger större tryck än vanligt vatten

9 Flyta -sjunka •Alla vätskor har lyftkraft •Det är därför det är lättare att lyfta en sten i vatten än på marken •Densitet på det föremål du stoppar i vatten avgör om det flyter eller sjunker •Är ämnets densitet lägre än vätskans så flyter ämnet •Trä flyter, sten sjunker

10 Arkimedes princip •Lyftkraften på ett föremål som är nersänkt i vätska, är lika stor som den undanträngda vätskans tyngd •Ex. en sten läggs i vatten. Stenens volym är 1 liter och tyngden är 25 N. Om stenen sänks ner helt i vatten tränger den undan 1 liter vatten. Tyngden av det vattnet är 10 N. Vattnets lyftkraft är 10 N.

11 Svar på frågan i början:


Ladda ner ppt "Lektion 1 Hur kommer det sig att man kan bestämma massan på en kork genom att släppa ner den i ett mätglas innehållande vatten?"

Liknande presentationer


Google-annonser