Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kraft och tryck Kapitel 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kraft och tryck Kapitel 6."— Presentationens avskrift:

1 Kraft och tryck Kapitel 6

2 Kraft En kraft kan få föremål i rörelse.
Tyngdkraften får föremål som släpps från en höjd att falla mot marken. En kraft kan få föremål att stanna. Friktionskraften som får en fotboll att sluta rulla. En kraft kan förändra ett föremåls form. När man med muskelkraft knycklar ihop ett papper eller aluminiumburk. En kraft har alltid en motkraft. När en raket skjuts upp mot rymden är det motkraften från motorn som skjuter den uppåt.

3 Tyngdkraft Människan har ”alltid” vetat att föremål ramlar mot marken om man tappar eller släpper de. Sir Isaac Newton ( ) förstod på 1600-talet att det var samma kraft (tyngdkraften)som gjorde att ett äpple föll till marken från trädet som höll planeterna i sina banor runt solen. Det han egentligen förklarade var att det mellan alla föremål oavsett storlek drar sig mot varandra, s.k. dragningskraft (gravitation) Hur stark dragningskraften blir beror på föremålens massa och avståndet mellan dem.

4 Tyngd och vikt Oftast gör vi ingen skillnad när vi pratar om tyngd eller vikt men… för en fysiker är det två olika saker! Vikt är föremålets massa, den är samma oavsett var i universum man befinner sig. Tyngd är hur stor tyngdkraft som drar i föremålet, den skiljer sig år mellan olika platser i universum. Tex har månen som är mindre än jorden bara en sjättedel av tyngdkraften.

5 Enheten newton För att mäta kraft använder man en dynamometer.
Man mäter kraft i enheten newton (N) En vikt med vikten (massan) 1 kg visar tyngden (kraften)10 N på dynamometern. En vikt med vikten (massan) visar tyngden (kraften)100 N på dynamometern. Lab 1, Massa och tyngd

6 Tyngdpunkt Alla föremål har en tyngdpunkt, den ligger mitt i föremålet. Man kan inte mäta sig till tyngdpunkten med en linjal eftersom massan inte alltid är jämnt fördelad.

7 Stödyta Stödytan är den yta som har kontakt med underlaget, för att ett föremål ska stå stadigt ska tyngdpunkten vara rakt över stödytan. Lab 2, Ett föremåls tyngdpunkt

8 Kraftpilar För att beskriva olika krafter som verkar på ett föremål, ritar man kraftpilar. Pilarna visar åt vilket håll kraften verkar och hur stor den är. Åt vilket håll rör sig bollen? Lab 3, När välter asken?


Ladda ner ppt "Kraft och tryck Kapitel 6."

Liknande presentationer


Google-annonser