Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Volymenheter ”F lytande volymer” ”F asta volymer ” Övriga val gör du genom att klicka i någon av de gula rutorna. Se bildspelet från början. Detta bildspel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Volymenheter ”F lytande volymer” ”F asta volymer ” Övriga val gör du genom att klicka i någon av de gula rutorna. Se bildspelet från början. Detta bildspel."— Presentationens avskrift:

1 Volymenheter ”F lytande volymer” ”F asta volymer ” Övriga val gör du genom att klicka i någon av de gula rutorna. Se bildspelet från början. Detta bildspel tränar dig på att se sambanden mellan olika volymenheter och göra enhets- omvandlingar dem emellan. * Kubikmått som ofta förknippas med fasta ämnen. * Litermått som ofta förknippas med flytande ämnen. * Omvandlingar mellan kubik och litermått. Till blandade övningar.

2 Vilka ”fasta” volymenheter känner du till? Börja med den minsta. Klicka när du funderat färdigt. Volymenheter mm 3 kubik millimeter m 3 kubik meter cm 3 kubik centimeter dm 3 kubik decimeter Klicka när du funderat färdigt. Klicka när du läst färdigt. Nu är det kubikmetern (m 3 ) som är grundenhet. 1 m 3 kan ses som en kub med sidan 1m. Kuben rymmer nu 1m · 1m · 1 m = 1 m 3 1 m Hur stor är 1 m 3 eller hur mycket rymmer 1 m 3 ?

3 Kuben rymmer nu 1mm · 1mm · 1 mm = 1 mm 3 Klicka när du läst färdigt. Klicka när du funderat färdigt. Volymenheter mm 3 kubik millimeter m 3 kubik meter cm 3 kubik centimeter dm 3 kubik decimeter Klicka när du funderat färdigt. Klicka när du läst färdigt. Kuben rymmer nu 1cm · 1cm · 1 cm = 1 cm 3 På samma sätt kan du tänka dig hur stor 1 mm 3 är. 1 cm 3 får följande storlek. 1 mm 1 cm Hur många mm 3 ryms i 1 cm 3 ?

4 Klicka när du läst färdigt. Volymenheter 1 mm 1 cm mm 3 kubik millimeter m 3 kubik meter cm 3 kubik centimeter dm 3 kubik decimeter 1 cm 3 = 10 mm · 10 mm · 10 mm = 1 000 mm 3 1 000 1 dm 3 = 10 cm · 10 cm · 10 cm = 1 000 cm 3 Klicka när du läst färdigt. 1 000 1 m 3 = 10 dm · 10 dm · 10 dm = 1 000 dm 3 Klicka när du läst färdigt. 1 000

5 Volymenheter Klicka när du läst färdigt. Lär dig denna bild utantill och fundera på hur många steg du skall flytta kommat när du enhetsomvandlar. På nästa sida kommer två exempel. Klicka när du läst färdigt. mm 3 kubik millimeter m 3 kubik meter cm 3 kubik centimeter dm 3 kubik decimeter 1 000

6 Volymenheter mm 3 kubik millimeter m 3 kubik meter cm 3 kubik centimeter dm 3 kubik decimeter 1 000 Hur många dm 3 behövs för att fylla 3,5 cm 3, eller ______dm 3 = 3,5 cm 3 1000· M 1000· S Klicka när du funderat färdigt. 0,0035 = ____ mm 3 Klicka när du funderat färdigt. 1000·M 1000· S 3500 Se denna del en gång till Till flytande volymer Klicka när du läst färdigt. Till extra övningar

7 Enheterna för flytande volymer påminner mycket om längdenheter och dessa kan du redan. Det är alltid prefixen som bestämmer storleken på enheten. Klicka när du läst färdigt. ml milliliter l liter cl centiliter dl deciliter hl hektoliter h = hekto d = deci c = centi m = milli Klicka när du läst färdigt. Volymenheter 10 100 Klicka när du läst färdigt. Den enda nya enheten är hektoliter (hl) där du ser att hekto betyder 100. Det ger dig följande prefix.

8 _____ hl = Lär dig denna bild utantill. Klicka när du lärt dig den. Klicka när du läst färdigt. Klicka när du funderat färdigt. Volymenheter ml milliliter l liter cl centiliter dl deciliter hl hektoliter 10 100 Nu är det dags för två st. exempel: 4,7 l = ___ dl 10· S 10 · M Klicka när du funderat färdigt. 0,047 47 100 · S 100· M Se denna del en gång till Till flytande och fasta volymer Till extra övningar

9 Studera denna bild och tänk dig ett enliters mjölkpaket. Forma i tanken om paketet till en kub som rymmer 1 liter. Hur stort kommer paketet att bli? o flytande volymer o flytande volymerFasta ml l cl dl hl 10 100 Klicka när du funderat färdigt. mm 3 m 3 cm 3 dm 3 1 000 Får literpaketet formen av en kub som rymmer 1 m 3, 1 dm 3, 1 cm 3 eller 1 mm 3 ? Klicka när du funderat färdigt.

10 Du har nu fått en användbar bro som du kan utnyttja vid enhetsomvandlingar. o flytande volymer o flytande volymerFasta ml l cl dl hl 10 100 Klicka när du läst färdigt. mm 3 m 3 cm 3 dm 3 1 000 Alldeles korrekt. 1liter rymmer 1 dm 3. På nästa sida visas ett exempel. Klicka när du läst färdigt.

11 =_____ dl 0,35 Omvandla först till dm 3, så du kan utnyttja bron och komma över till litermåtten. Klicka när du läst färdigt. o flytande volymer o flytande volymerFasta ml l cl dl hl 10 100 mm 3 m 3 cm 3 dm 3 1 000 Hur många dl är 35 cm 3 ? 35 cm 3 =______dm 3 Klicka när du läst färdigt. Fundera först ut en strategi. =_____ l 0,035 Klicka när du funderat färdigt.

12 =____ cm 3 35 o flytande volymer o flytande volymerFasta ml l cl dl hl 10 100 mm 3 m 3 cm 3 dm 3 1 000 Hur många cm 3 är 35 ml? 35 ml =______l Klicka när du läst färdigt. =______ dm 3 0,035 Klicka när du funderat färdigt. Se denna del en gång till Till blandade övningar Till extra övningar


Ladda ner ppt "Volymenheter ”F lytande volymer” ”F asta volymer ” Övriga val gör du genom att klicka i någon av de gula rutorna. Se bildspelet från början. Detta bildspel."

Liknande presentationer


Google-annonser