Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Längd och massa. Efter detta avsnitt ska du: förstå vad som menas med volym och massa kunna ange en storhet med mätetal och enhet kunna ange några gamla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Längd och massa. Efter detta avsnitt ska du: förstå vad som menas med volym och massa kunna ange en storhet med mätetal och enhet kunna ange några gamla."— Presentationens avskrift:

1 Längd och massa

2 Efter detta avsnitt ska du: förstå vad som menas med volym och massa kunna ange en storhet med mätetal och enhet kunna ange några gamla enheter för längd, volym och massa känna till metersystemet och SI-systemet känna till de vanligaste prefixen

3 1. Storhet, mätetal, enhet De egenskaper och fenomen som man kan mäta kallar man storheter. Ex: längd, tid, massa och hastighet. längden är 4,5 meter storhe t mätet al enhe t

4 Urbans massa är 67 kg

5 Gamla längdmått Utgick ofta från människokroppe n fot al n fam n tu m

6 Gamla volymmått Volymen är ett mått på hur stor plats något upptar Förr använde man sig av de skålar och tråg man hade hemma kann a tunna = 48 kannor

7 Gamla viktmått 1 skålpund = 10 ort 1 ort = 10 korn (4,25 g) 1 korn (0,043 g)

8 Metersystemet Under franska revolutionen(1700-t) införde fransmännen måttenheter som skulle gälla i hela landet Måtten skulle inte styras av människokroppen, utan av jordklotet. Man bestämde längden av en meter genom att dela avståndet från ekvatorn till nordpolen i tio miljoner delar.

9 Arkivmeter, en stav av platina-iridium som fanns i Paris.

10 Den nya enheten meter användes som grund för att bestämma enheter för volym och massa. Volymen hos en kub med sidan 1 dm kallade fransmännen för en liter. Massan av en liter vatten kallade man 1 kilogram. Tillsammans bildade de tre nya enheterna metersystemet.

11 Länder som inte använder metersystemet

12 SI-systemet (Système International d’Unités) Under 1900-talet förbättrades metersystemet och det intenationella enhetssystemet infördes. Det finns 7 grundstorheter med 7 grundenheter. Från dessa kan alla andra härledas.

13 De sju grundstorheterna StorhetEnhet längdmeter massakilogram tidsekund elströmampere temperaturkelvin ljusstyrkacandela substansmäng d mol

14 Prefix För att få större och mindre enheter hittade man på att sätta prefix (förstavelser) framför enhetsnamnen. prefixbetydelseförkortn. giga-en miljardG mega-en miljonM kilo-tusenk hekto-hundrah deci-en tiondeld centi- en hundradel c milli-en tusendelm mikro- en miljondel  nano- en miljarddel n

15 1 km = 1 kilometer = 1000 meter 1 mg = 1 milligram = ett tusendels gram 2 MW = 2 megawatt = 2 miljoner watt Ex :

16 Repetition Vad är en storhet? Ge exempel på några äldre längdmått. Varför är de opraktiska att använda? Hur stor massa har en liter vatten? Vilka är SI-enheterna för längd, tid och massa?


Ladda ner ppt "Längd och massa. Efter detta avsnitt ska du: förstå vad som menas med volym och massa kunna ange en storhet med mätetal och enhet kunna ange några gamla."

Liknande presentationer


Google-annonser