Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 För över 6000 år sedan ritade man kartor i Turkiet, finns troligen ännu äldre.  Kartorna visade stadsplaner och vem som ägde jordbruksmarken.  Man.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " För över 6000 år sedan ritade man kartor i Turkiet, finns troligen ännu äldre.  Kartorna visade stadsplaner och vem som ägde jordbruksmarken.  Man."— Presentationens avskrift:

1

2  För över 6000 år sedan ritade man kartor i Turkiet, finns troligen ännu äldre.  Kartorna visade stadsplaner och vem som ägde jordbruksmarken.  Man visste ännu inte om jordens form och storlek.  Grekerna räknade ut att jorden var ett klot och Erastotenes beräknade omkretsen till 46 500 km, ca 275 f.Kr

3  Man trodde att solen och andra planeter kretsade kring jorden.  Mätningar blev lättare då man införde metersystemet. En tiomiljondel av sträckan mellan ekvatorn och nordpolen.

4  Svensken Anders Bure visade 1626 upp sin Norden-karta.  Han grundade Lantmäteriverket som är Sveriges äldsta ämbetsverk. De har till uppgift att producera kartor över vårt land.

5

6

7  På 1800 och 1900 talen fyllde man i de sista vita fläckarna på kartan, ex kapplöpningen till Sydpolen 1911. Amundsen, Scott.  1900 talets tekniska utrustning ledde till allt mer exakta kartor.  Flygfotografering, sattelitbilder och datorisering.

8  Se sid 28-30 i Vår planet.  Det finns även olika tematiska kartor. Dessa kan vi se på sid 33-35.  De är kartor som beskriver förekomsten av något i det område kartan täcker.  Det kan handla om hur många människor som bor i ett land och hur dessa människor är fördelade

9  Det finns även linjer som utgår från ekvatorn.  Dessa kallas breddgrader eller parallellcirklar och det finns 180 stycken totalt.  90 st. söder om ekvatorn och 90 norr om.  180 grader totalt bildar tillsammans summan av en halvcirkel.  En plats söder om ekvatorn kan ha 30 grader sydlig bredd.

10

11  Jorden har 360 meridianer eller längdgrader. Dessa utgår 180 st. åt väster och 180 st. åt öster från Noll-meridianen.  Noll-meridianen går från nordpolen till sydpolen genom Greenwich utanför London.  Varje meridian har en grad och totalt blir det då 360 grader. Precis som en cirkel!  De grader som går öster om nollan betecknas t. ex. 30 grader östlig längd (30° ö.l)

12

13

14  I Sverige har vi något som kallas rikets nät. Numera SWEREF 99.  Det är en ytterligare indelning av det globala gradnätet för att kunna göra precisare bestämning av en orts position.  Det finns ett antal storrutor som sedan delas in i mindre rutor. Delas en storruta 4 gånger får man den topografiska kartan.  Delas en storruta 100 ggr får man den ekonomiska kartan.

15

16 Den frågan kan besvaras på olika sätt. Det finns nämligen ett magnetiskt norr och ett kart-norr.

17  1600-1700 tal- man inser att jorden är tillplattad vid polerna.  Detta leder till problem då man ska rita kartor.  Man har insett att jorden är svagt päronformad!  För att lösa problemet skapades en ellipsoid. Det är en tänkt linje under kontinenterna som en förlängning av havsytan.

18  Svar det går INTE!  MEN man kan försöka på olika sätt med olika kartprojektioner!  Låt oss titta på några!

19

20

21

22

23  Är en cylindrisk projektion.  Används när man ska navigera för att vinklarna på kartan stämmer med verkligheten.  Problemet är att de kontinenter långt från tangeringspunkten blir kraftigt förstorade.

24

25  Här stämmer kontinenternas storlek men formen är förvrängd.


Ladda ner ppt " För över 6000 år sedan ritade man kartor i Turkiet, finns troligen ännu äldre.  Kartorna visade stadsplaner och vem som ägde jordbruksmarken.  Man."

Liknande presentationer


Google-annonser