Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mänskliga rättigheter Demokrati och frånvaro av mänskliga rättigheter är en omöjlig kombination.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mänskliga rättigheter Demokrati och frånvaro av mänskliga rättigheter är en omöjlig kombination."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7

8 Mänskliga rättigheter
Demokrati och frånvaro av mänskliga rättigheter är en omöjlig kombination

9 Idén om mänskliga rättigheter
1700-tal - idéer om alla lika värde och människans inneboende rätt till frihet. Personliga rättigheter börjar införas. Sverige fick sin först tryckfrihetsförordning 1766. 1800-tal - den politiska medvetenheten ökar och med det kraven på politiska rättigheter. I Sverige införs allmän rösträtt 1921. 1900-tal - idén om rättigheter tas ett steg längre, personliga och politiska rättigheter är inte tillräckliga för att tillförsäkra alla ett bra liv. Sociala rättigheter börjar införas.

10 Men idéerna har inte förverkligats
De senaste hundra åren har brotten mot mänskliga rättigheter varit oräkneliga. Vi tänker kanske först och främst på första och andra världskriget, på Hitler och Förintelsen, på Stalins terrorvälde, på Pol Pots Kambodja. Alla historiska exempel men också idag lever många människor i diktaturer och i krigsdrabbade områden där tortyr är vardag. Ett annat exempel är slaveriet som vi ofta ser som ett historiskt faktum då det i själva verket är så att slaveriet aldrig tidigare i historien har varit så omfattande som i dag.

11 Fler länder är i dag demokratier
Fler och fler länder demokratiseras. Beroende på vem man frågar räknas i dag % av jordens stater som demokratier. Många diktaturer kallar sig dock demokratier utan att egentligen vara det. Diktaturstaten Nordkoreas officiella namn är t ex Demokratiska folkrepubliken Korea.

12 Något gott hände i alla fall under 1900-talet...
Mot bakgrund av första och andra världskrigens konsekvenser i form av mänskligt lidande bildades Förenta Nationerna 1945 med målsättningen att säkra freden och arbeta för mänskliga rättigheter. 1948 upprättades Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

13 Den allmänna förklaringen...
FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en lista bestående av 30 artiklar vilka alla anses vara universella rättigheter. Alla människor ska alltså åtnjuta de rättigheter som beskrivs i förklaringen. När dokumentet upprättades hade FN 60 medlemsstater i dag har organisationen 192.

14 …världen viktigaste politiska dokument?
FNs Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har blivit ett moraliskt och politisk rättesnöre över stora delar av världen. Det finns inget annat enskilt dokument med samma spridning och och betydelse för människors gemensamma syn på vad som är det rätta.

15 Den allmänna förklaringen innehåll
Förklaringen är, som sagt, ett moraliskt och politisk rättesnöre men det är inte lagar. Förklaringen är alltså inte juridiskt bindande, stater kan välja att inte tillämpa förklaringen och de kommer att komma undan med det. Ingen världspolis kan se till att förklaringen följs.

16 Konventioner För att göra Förklaringens artiklar till bindande rättsregler har FN arbetat om innehållet till olika konventioner. Då en stat har ratificerat en konvention har man förbundit sig att följa innehållet. Två viktiga konventioner är: - Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter - Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

17 Det tar tid... Förenta Nationerna...1945
Den allmänna förklaringen Generellförsamlingens godkännande av de nämnda konventionerna Konventionerna kunde träda i kraft Konventionerna förverkligas...?

18 Vad händer med de stater som bryter mot konventionerna?
En grupp experter övervakar konventionerna, Kommittén för de mänskliga rättigheterna. Denna grupp kan kräva in rapporter från ratifikationsstaterna men det är i princip allt. Stater som bryter mot de mänskliga rättigheterna får ”skämmas” inför andra stater.

19

20

21

22

23

24


Ladda ner ppt "Mänskliga rättigheter Demokrati och frånvaro av mänskliga rättigheter är en omöjlig kombination."

Liknande presentationer


Google-annonser