Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Demokrati kommer från det antika Grekland, 500 f. Kr.  Folkmakt  Alla fria män tilläts delta i demokratin  Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Demokrati kommer från det antika Grekland, 500 f. Kr.  Folkmakt  Alla fria män tilläts delta i demokratin  Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade."— Presentationens avskrift:

1

2  Demokrati kommer från det antika Grekland, 500 f. Kr.  Folkmakt  Alla fria män tilläts delta i demokratin  Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade och röstade om viktiga frågor

3 Demokratins grunder  Regelbundna politiska val och fri partibildning  Allmän och lika rösträtt: Alla medborgare över en viss ålder ska få delta. Inga begränsningar gällande kön, inkomst, etnicitet. En röst per person.  Valhemlighet  Fri opinionsbildning

4 Demokrati  Ett sätt att fatta beslut  En samhällsmodell som ska garantera allas rättigheter

5  Majoritetsprincipen: Majoriteten vinner över minoriteten  Rättssäkerhet: Ingen kan dömas till brott utan rättegång och utan stöd för brottet i lagen.

6 Fundera och diskutera!  Varför är valhemlighet en så viktig del i demokrati?  Varför krävs fri opinionsbildning?  I Sverige måste man vara svensk medborgare för att få rösta i Riksdagsvalen. Varför är det så? Borde alla myndiga personer få rösta?

7 Direkt och indirekt demokrati Den ursprungliga grekiska demokratin: Praktiserade direkt demokrati: Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade och röstade om viktiga frågor Kan idag liknas vid folkomröstningar Direkt demokrati förekommer idag i Schweiz

8  Indirekt demokrati:  Vanligast förekommande i världens demokratier  Representativ demokrati  Medborgare väljer representanter som beslutar och röstar  Representanterna utgörs av partier  I Sverige: riksdagsledamöter, ledamöter i beslutande församlingar i kommun och landsting

9 Vilket är att föredra?  Direkt demokrati: Alla människor har möjlighet att påverka i frågor som de tycker är viktiga. Dock svårt att sätta sig in i alla politiska frågor. Leder till lågt valdeltagande.

10 Vilket är att föredra?  Indirekt (representativ) demokrati: Politiker som representerar folket kan sätta sig in i alla frågor. Bättre överblick över beslutsfattandets olika konsekvenser. Nackdel: Representanterna (politikerna) behöver inte rösta som folket vill. Exempel: FRA-lagstiftningen.

11 Vad mer krävs för ett demokratiskt samhälle?  Hittills har vi behandlat demokrati som ett sätt att fatta beslut. Utöver grundreglerna i demokrati finns mänskliga fri- och rättigheter som sammankopplas med demokratiska stater

12 Mänskliga fri- och rättigheter  Åsikts- och yttrandefrihet  Fri oberoende media (som tillåts granska samhälle och politisk makt)  Religionsfrihet  Alla människors lika värde  Mötesfrihet  Organisationsfrihet

13 FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna  Medborgerliga och politiska rättigheter  Sociala och ekonomiska rättigheter

14 Medborgerliga rättigheter  Rätt till:  Liv  Frihet  Personlig säkerhet  Likhet inför lagen  Frihet från tortyr  Rörelsefrihet  Äganderätt

15  Demokratiska friheter, såsom:  Åsiktsfrihet  Yttrandefrihet  Mötesfrihet  Föreningsfrihet  Rätten att delta i styret av sitt land

16 Sociala och ekonomiska rättigheter  Rätt till utbildning  Arbete  Rimlig levnadsstandard

17 Svårigheter för demokratin  Ett demokratiskt samhälle innebär friheter som möjliggör att exempelvis nazistiska partier kan demonstrera och ställa upp i val. Demokratins regler kan alltså leda till att demokratin avskaffas. Demokrati riskerar vara långsam: tar lång tid att genomföra politiska förändringar Majoritetens diktatur: undviks genom mänskliga rättigheter

18 Diktatur – motsatsen till demokrati  Politisk makt koncentrerad till en enda person, grupp eller ett parti  Förbud mot motståndarpartier  Begränsad rösträtt  Riggade val  Ingen valhemlighet  Ingen fri opinionsbildning  Censurerad media  Kontrollerat rättsväsende – ingen rättssäkerhet

19  Brist på mänskliga fri- och rättigheter

20 Demokrati eller diktatur  Demokrati tillåter människor delta i styret av landet  Demokrati ger människor friheter och rättigheter  Demokrati ger ekonomiskt välstånd  Demokrati undviker svält  Demokrati leder till fred  Demokrati gör att den politiska makten måste följa viljan hos folket för att bli valda igen

21  Diktaturen begränsar människors fri- och rättigheter  Diktaturens bristande rättssäkerhet kan leda till övergrepp mot medborgare  Diktatur leder vanligen till stor korruption  I diktaturer behöver inte makthavarna följa folkets vilja eller intressen – kan leda till ekonomisk vanskötsel och svält

22  Kan man ändå tänka sig någon fördel med diktatur?  Diskutera!


Ladda ner ppt " Demokrati kommer från det antika Grekland, 500 f. Kr.  Folkmakt  Alla fria män tilläts delta i demokratin  Alla som hade rösträtt möttes och diskuterade."

Liknande presentationer


Google-annonser