Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati "Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” Evelyn Beatrice Hall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati "Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” Evelyn Beatrice Hall."— Presentationens avskrift:

1 Demokrati "Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” Evelyn Beatrice Hall

2 Olika krav på ett styrelseskick • Handlingskraft • Det ska bli gjort • Deltagande • Alla ska få vara med

3 Olika typer av styrelseskick • Autokrati – envälde • Meritokrati – de mest dugliga styr • Aristokrati – de bästas välde • Teokrati – Gud (eller dess företrädare) styr • Demokrati ”Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla andra.” Winston Churchill

4 Vad kännetecknar demokrati • Regelbundna val och fri partibildning • Allmän och lika rösträtt • Valhemlighet • Fri opinionsbildning • Majoritetsprincipen • Rättssäkerhet

5 Trots det kan demokrati se ut på olika sätt • Direktdemokrati • Indirekt demokrati • Men det finns även andra sätt att de på demokrati. Det finns andra demokratimodeller:

6 Den beskyddande demokratin • alla medborgare och (civilsamhället) skyddas mot makthavarna (och mot varandra) och har fulla garantier (i konstitutionen) för att deras personliga frihet, yttrandefrihet och mötesfrihet och inte minst deras personliga egendom skyddas. • det politiska systemet ska statiskt; det är allt annat i samhället som kan genomgå en dynamisk förändring. • Staten ska hålla sig borta från den privata egendomen • Nattväktarstat

7 Den utvecklande demokratin • ett system där alla människor (och civilsamhället) kan utvecklas, växa och förkovras. Människor skall genom olika kulturinstitutioner få möjlighet att göra inlägg burna av kunskap och insikt. De skall inte bara rösta; de skall ha en väl underbyggd uppfattning om de politiska alternativen. • ett system som självt befinner sig i utveckling och som också kan hotas av förfall även om själva grunderna består. • Skatter = en förutsättning för att staten ska kunna utvecklas • Välfärdsstat

8 Förutsättningar att delta i demokratin (s. 47-62) • Människor delas in i kategorier (konstruerade grupper) • Olika kategorier har olika makt över gruppen • Överordnade – underordnade • Om vi ser på samhället som helhet så finns det en maktordning som vi alla inordnas in

9 Nationalitet • Medborgarskap • Härstamningsprincipen • Territorialprincipen • I Sverige tillämpas härstamningsprincipen, vilket påverkar t.ex. Haddiles öde. • Medborgarskapet ger olika rätt att vara delaktig i samhället. Till exempel måste du vara medborgare och skriven i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet • Asyl = tillfälligt skydd från förföljelse

10 Etnicitet - folkgrupp • Ett mer svårdefinierat begrepp än nationalitet • Det mångkulturella Sverige • Sysselsättning • Boende • Nationella minoriteter - judar, romer, samer (även ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar • Diskriminerats under lång tid – även idag • Känslan av delaktighet i samhället har sjunkit på grund av diskrimineringen

11 Klass • Klass – socialgrupp • Marx: klasserna definieras utifrån egendom • Pierre Bordieu • Ekonomiskt • Kulturellt kapital • Socialt kapital • Indikatorer på samhällsklass • Inkomst • Utbildning • Hälsa & dödlighet • Fritid

12 Kön – Genus • Genus – det socialt konstruerade könet • Könsmaktsordningen • Feminismen - ”Det andra könet” • Simone de Beauvoir (1908-86) • HBTQ-rörelsen

13 Läxa! • Du ska studera statistik över Huddinge kommun och göra en analys över den demokratiska situationen här. • Följ denna länk: http://sas.statistikportal.se:8080/SASStoredProcess/guest/do? _program=%2Fhuddinge%2Flagrade+processer%2Fmenulänk http://sas.statistikportal.se:8080/SASStoredProcess/guest/do? _program=%2Fhuddinge%2Flagrade+processer%2Fmenu • Börja med att klicka i rutan ”Andel” (under kommunens vapen) • Öppna därefter denna fil. Sök efter svaren bland statistiken för Huddinge


Ladda ner ppt "Demokrati "Jag delar inte dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att framföra dem.” Evelyn Beatrice Hall."

Liknande presentationer


Google-annonser