Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vår förening om demokrati och föreningskunskap - Så kan du vara med och påverka!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vår förening om demokrati och föreningskunskap - Så kan du vara med och påverka!"— Presentationens avskrift:

1 Vår förening om demokrati och föreningskunskap - Så kan du vara med och påverka!

2 Frågan är… Vad betyder egentligen ordet demokrati?

3 Demokrati ”Demokrati är ett uselt sätt att styra ett land, men alla andra styrelseformer är sämre”. Winston Churchill Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket (medlemmarna), och κράτος kratos, styrelse, med den ungefärliga betydelsen "folkstyre” (medlemsstyrelse).

4 Föreningskunskap • Under de senaste decennierna kan man tydligt se hur de grundläggande föreningskunskaperna blivit allt sämre inom idrottsrörelsen. • Det som görs är viktigare än varför det görs • Kommersiella drivkrafter har satts i förgrunden

5 Vad händer med föreningarna i framtiden om vi får alltmer företagsliknande verksamhet, Och man som medlem bara ägnar sig åt tävling och träning och inte utnyttjar sin rätt att vara med och påverka?

6 Frågan är… Föreningens stadgar, vad är det? Hmmm……… det är väl ……..

7 Stadgarna Varför bra stadgar! - grundstomme - hjälpmedel - trygghet - uppslagsverk - medlemmarnas skydd - möta samhällets krav Stadgarna är ett ”avtal” mellan medlemmarna i föreningen om vilka regler som gäller

8 Vad ska stadgarna innehålla? - Fullständiga stadgar!  Föreningens målsättning/ändamål  Den ort där föreningen har sin hemvist  Hur man blir medlem i föreningen  Hur medlemsavgift bestäms  Antalet styrelseledamöter, revisorer, mandattid  Hur styrelse utses  Vad som gäller för att styrelsen ska kunna fatta beslut och vilka beslut.  Om räkenskapsår  Om föreningssammanträden, hur kallelse skall ske, hur beslut fattas  Ärenden på föreningssammanträdet (årsmötet/stämman)  Vad händer med föreningens tillfångar om föreningen skulle upphöra?  Förutsättningarna för uteslutning av medlem

9 Frågan är… Vem är det som egentligen bestämmer i våran förening?

10 Föreningens hierarki • Årsmötet (medlemmarna) • Styrelsen (sysslomän) ……………………………….. • Sektioner/Kommittéer • Lag • Funktionärer/ledare • Anställda

11 Frågan är… Om det nu är medlemmarna och årsmötet som är dom som bestämmer, vad gör då egentligen styrelsen?

12 Förvalta Företräda Utveckla Genomföra Det här är styrelsens roll och ansvar.

13 Frågan är… Visste du att vi som medlemmar har en massa rättigheter? Menar du mer än att bara träna och spela????

14 Dina rättigheter som medlem är: • Att vara medlem är frivilligt • Som medlem har man rätt att delta i föreningens aktiviteter • Rätt till information • Rätt att bli behandlad lika som alla andra • Påkalla extra årsmöte (minst 10% av medlemmarna) • Rösträtt. • Förslagsrätt • Påverkansrätt

15 Frågan är… Sen har vi tydligen skyldigheter också? Jasså, vilka då????

16 • Betala medlemsavgift • Följa gemensamt fattade beslut • Du är skyldig att betala medlemsavgift och övriga avgifter som står i stadgarna. • När det gäller till exempel försäljning av lotter är du inte skyldig att sälja dessa om det inte står i stadgarna, om ditt lag ändå väljer att sälja lotter för att finansiera ett träningsläger och du väljer att inte sälja kan du inte kräva att ta del av förtjänsten, dvs du kan få betala hela ditt träningsläger själv. • Du måste vara medlem för att få tävla för föreningen • Du måste följa angivna tävlingsregler Dina skyldigheter som medlem är:

17 Frågan är… Hur fungerar demokratin i praktiken i en idrottsförening?

18 Grundläggande demokratiska principer Likhetsprincipen Majoritetsprincipen

19 För all demokratisk fören.verksamhet MAJORITETSPRINCIPEN "Den mening som fått de flesta antalet röster avgör i regel uppkommande fråga" (dock. kval. och rel. majoritet) LIKHETSPRINCIPEN Majoriteten får vid sitt besluts- fattande inte utan "lagstöd" utsätta de enskilda medlemmarna för olika behandling Grundläggande Principer

20 Idrottsliga likhetsprincipen Den idrottsliga likhetsprincipen säger att jag har samma rätt som du - fast inte på plan!! 14 § i Normalstadgarna 8 kap 8 § RF:s stadgar

21 Vem/vilka bestämmer i föreningen, och hur?  Medlemmarna är föreningen  Medlemmarna tillsammans bestämmer  Alla har rätt att bli medlem  Majoritetsprincipen gäller vid beslut  Likhetsprincipen och den idrottsliga likhetsprincipen  Styrelsen har fått medlemmarnas förtroende att sköta föreningen Vanlig föreningskunskap!! Hur var det nu igen med allt vi gått igenom?

22 Frågan är… Vad är det bästa med demokrati Vad finns det för nackdelar med demokrati?

23 Nu är det slut… Tack för mig!!! Och glöm inte att gå på föreningens årsmöte – du är med och bestämmer!!!!!


Ladda ner ppt "Vår förening om demokrati och föreningskunskap - Så kan du vara med och påverka!"

Liknande presentationer


Google-annonser