Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FTFs motionsskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FTFs motionsskola."— Presentationens avskrift:

1 FTFs motionsskola

2 Vad är en motion? Att skriva en motion är ett sätt att påverka hur FTF ska arbeta. Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring. Bara du som är medlem i FTF har rätt att motionera. Motioner kan skrivas av dig som är medlem, eller av klubbar och föreningar. Du skriver din motion antingen till klubbens/föreningens årsmöte, eller till FTFs riksstämma. En motion måste alltid besvaras – alltså tas upp på årsmötet eller riksstämman – även om den du skriver motionen till inte håller med om innehållet. Genom att skriva en motion är du alltid garanterad att få ditt förslag prövat. Har du skrivit en motion till årsmötet i din FTF-förening/klubb, har du vid årsmötet rätt att tala för din motion. Skriver du en motion till FTFs riksstämma, har du vid riksstämman rätt att delta i debatten om just din motion.

3 Det här ska en motion innehålla:
1. Rubrik 2. Bakgrund/problembeskrivning 3. Bedömning/lösning 4. Yrkande 5. Namn på motionären

4 1. Rubrik Rubriken berättar vad motionen handlar om. Den ska vara kort och slagkraftig, och den sammanfattar vad ditt förslag går ut på. Ofta kan man i rubriken förstå vad motionen syftar till. Du kan överst i motionen också skriva vem du motionerar till: det lokala årsmötet eller riksstämman. Exempel Motion till FTFs riksstämma 2013 Inför enhetliga föreningsnamn inom hela FTF

5 2. Bakgrund/problembeskrivning
Inled med en kort beskrivning av det som du i dag ser som ett problem eller på det du vill förändra. Försök att få med: Anledningen till att motionen behöver skrivas. Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder. Exempel Försäkringsbranschen är en bransch där anställda ofta byter företag inom branschen. Det är positivt att många upplever vår bransch som attraktiv och därför väljer att jobba kvar inom den. När en anställd byter jobb och börjar hos en annan arbetsgivare i försäkringsbranschen är det viktigt att hon känner igen FTF hos sin nya arbetsgivare. I dag är det inte självklart att en nyanställd förstår att det är FTF som står bakom namn som ”personalklubb” och ”personalförening”.

6 3. Bedömning/lösning Här berättar du hur du tycker att det beskrivna problemet ska lösas. Beskriv hur lösningen svarar mot det behov som finns. Enhetliga namn för FTFs alla klubbar och föreningar, där FTF finns med i namnet, är ett sätt att underlätta för anställda i branschen att känna igen FTF. I förlängningen handlar det om att utveckla ett starkt och tydligt varumärke för FTF inom försäkringsbranschen. Exempel

7 4. Yrkande Som avslutning på motionen skriver du dina konkreta förslag i ”att-satser”. Detta kallas för yrkanden. I yrkandet ska du tydligt berätta vad du vill.   Här ska du också tala om vem du vill ska behandla motionen. Jag yrkar därför: - Att FTFs riksstämma beslutar att införa enhetliga namn på klubbar och föreningar enligt modellen ”FTF-klubben (FTF-föreningen) på Försäkringsbolaget AB. - Att motionen skickas vidare till FTFs riksstämma 2013. Exempel

8 4. Yrkande fortsättning Handlar ditt förslag om hur du vill att din lokala FTF-förening ska arbeta, skriver du motionen till föreningens årsmöte. Yrkandet kan då formuleras ”Jag yrkar att motionen behandlas av FTF-föreningen Xxxx:s årsmöte”. Handlar ditt förslag om hur förbundet ska arbeta, kan du skriva din motion direkt till FTFs riksstämma. Yrkandet kan då formuleras ”Jag yrkar att motionen skickas till FTFs riksstämma 2013”. Ett tredje alternativ är att motionen skrivs till det lokala årsmötet, och att den skickas till riksstämman om den bifalls vid årsmötet. Yrkandet kan då formuleras ”Jag yrkar att motionen går vidare till riksstämman 2013 om den bifalls vid årsmötet”. Då står din förening bakom motionen och kan debattera för den vid riksstämman.

9 5. Namn på motionären En motion är inte giltig om det inte framgår vem som skrivit den. Skriv under din motion med datum, ditt namn och namnet på den FTF-klubb/förening du tillhör. Är ni flera som har skrivit motionen, ska alla namn finnas med. Skrivs motionen av en styrelse, behöver inte alla namn räknas upp, utan då kan ni skriva ”Styrelsen för FTF-föreningen XX”. Stockholm den 10 december 2012 Andreas Westerius FTF-föreningen på FTFs kansli Exempel

10 Lämna in motionen Motioner till lokalt årsmöte Skriver du en motion till årsmötet för din lokala FTF-förening/klubb måste du höra med din styrelse vilket datum motionen ska vara inne. Det står i de lokala stadgarna hur långt före årsmötet som motionen ska lämnas in. Motioner till riksstämman Skriver du en motion direkt till riksstämman, behöver den inte tas upp på det lokala årsmötet. Men du måste ändå lämna motionen till din klubb/förening först. Din styrelse måste nämligen lämna ett yttrande över din motion – om de står bakom ditt förslag eller inte. Har du skrivit i ditt yrkande att motionen ska gå till riksstämman gör den det, även om din lokala klubb/förening inte ställer sig bakom motionen.

11 Skriv motionen i god tid!
Skriv din motion i god tid! Motioner till riksstämman ska vara kansliet tillhanda senast 1 mars 2013 och dessförinnan ska ditt lokala FTF hinna behandla motionen.

12 Saknar du lokalt FTF? Är du medlem i FTF men inte tillhör någon lokal klubb eller förening, skickar du motionen direkt till kansliet. Mejla den som word-bilaga till Eftersom vi måste kunna se att du är medlem i FTF, skriver du ditt namn och personnummer i mejlet. Senast den 1 mars 2013 måste motionen vara inlämnad.

13 Vad händer sedan? Skriver du en motion till ditt lokala årsmöte, tar din FTF-styrelse ställning till ditt förslag och lämnar en rekommendation till årsmötet om hur motionen ska besvaras. Om årsmötet ställer sig bakom ditt förslag, kan din förening anta motionen som sin egen och skicka den till riksstämman. Då kan föreningens ombud tala för motionen på stämman. Motioner som skrivs till riksstämman behandlas av förbundsstyrelsen. Den tar ställning till ditt förslag och lämnar en rekommendation till riksstämman, om hur motionen ska besvaras. Du har alltid rätt att tala för din motion på riksstämman, även om din förening inte står bakom den. Du får då delta i debatten kring just din motion, men du får själv bekosta resa och uppehälle.

14 Olika svar på en motion En motion kan besvaras på tre olika sätt.
Bifall – din motion går igenom som den är. FTF kommer att jobba i enlighet med vad du vill! Besvaras – mötet går med på att jobba i samma andemening som din motion, men inte exakt enligt dina förslag på förändringar, det vill säga enligt dina yrkanden. Avslås – din motion går inte igenom.

15 Information till lokala styrelser
När en motion lämnats in, är det viktigt att styrelsen behandlar motionen i god tid. Motioner som ska till riksstämman måste vara kansliet tillhanda senast 1 mars 2013. Styrelsen ska lämna ett utlåtande över de motioner som kommit in. Ni kan välja att anta motionen som er egen. Ni kan också skriva att ni inte ställer er bakom motionärens förslag. Har motionen varit uppe det lokala årsmötet för behandling, är det årsmötets beslut som blir ert utlåtande. En motion som skrivs direkt till riksstämman behöver inte tas upp på ert årsmöte, men styrelsen måste ändå lämna ett utlåtande över motionen. Ert utlåtande skriver ni in sist i motionen. Motionen samt ert utlåtande ska mejlas som word-bilaga till senast 1 mars 2013.


Ladda ner ppt "FTFs motionsskola."

Liknande presentationer


Google-annonser