Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurs i SBAR -modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal Börja kursen Läkare till läkare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurs i SBAR -modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal Börja kursen Läkare till läkare."— Presentationens avskrift:

1 Kurs i SBAR -modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal Börja kursen Läkare till läkare

2 Varje gång som muntlig information ska överföras från en person till en annan riskerar den att på ett eller annat vis förändras. Missförstånd eller missar i informationsöverföringen är den vanligaste orsaken till att det blir fel och att patienter skadas i vården. Genom att använda sig av SBAR kan man lämna och ta emot viktig information på ett strukturerat och snabbt sätt. Det underlättar dessutom för mottagaren eftersom han/hon vet i vilken ordning informationen kommer. Inledning SBAR Kurs i SBAR Situation Tillbaka

3 Vi börjar med S som står för situation S Situation B Bakgrund B Bakgrund A Aktuellt tillstånd A Aktuellt tillstånd R Rekommen- dation R Rekommen- dation Kurs i SBAR Tillbaka Läs om Situation

4 Situation Läkare till läkare Läkare 2 Läkare 1 Vid kontakt mellan två personer i en akut situation är det viktigt att du fattar dig kort. Börja med att berätta vad du heter, vad du har för titel och inom vilken enhet du jobbar. Informera sedan om patientens namn, ålder och ange eventuellt patientens personnummer. Du kan börja samtalet med meningen: ”Jag kontaktar dig därför att…” Kurs i SBAR Tillbaka Se film om Situation

5 Kurs i SBAR Situation - Läkare till läkare Tillbaka Gå vidare till Bakgrund

6 Vi fortsätter med B som står för bakgrund S Situation B Bakgrund B Bakgrund A Aktuellt tillstånd A Aktuellt tillstånd R Rekommen- dation R Rekommen- dation Kurs i SBAR Tillbaka Läs om Bakgrund

7 För att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu, lämnar du en kortfattad och relevant sjukhistoria. Informera om tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. Ge en rapport om aktuella problem och behandlingar fram tills nu. Det är viktigt att berätta om eventuell allergi eller smittorisk. Kurs i SBAR Tillbaka Se film om Bakgrund Bakgrund Läkare till läkare Läkare 2 Läkare 1

8 Bakgrund - Läkare till läkare Kurs i SBAR Tillbaka Gå vidare till Aktuellt tillstånd

9 A står för Aktuellt tillstånd S Situation B Bakgrund B Bakgrund A Aktuellt tillstånd A Aktuellt tillstånd R Rekommen- dation R Rekommen- dation Kurs i SBAR Tillbaka Läs om Aktuellt tillstånd

10 För att rapportera om aktuellt tillstånd anger du information kring följande: Luftväg, andning, puls, blodtryck, saturation, medvetandegrad, smärta, orienterad till tid/rum/person, temperatur, hud, färg, buk, urinproduktion och yttre skador. Avsluta genom att ge din bedömning av fallet: ”Jag tror att problemet/anledningen till patientens tillstånd är…” Kurs i SBAR Se film om Aktuellt tillstånd Tillbaka Aktuellt tillstånd Läkare till läkare Läkare 2 Läkare 1

11 Aktuellt tillstånd - Läkare till läkare Kurs i SBAR Tillbaka Gå vidare till Rekommendation

12 Och till sist, R står för rekommendation S Situation B Bakgrund B Bakgrund A Aktuellt tillstånd A Aktuellt tillstånd R Rekommen- dation R Rekommen- dation Kurs i SBAR Tillbaka Läs om Rekommendation

13 Nu är det dags att ge din rekommendation ”Därför föreslår jag…” Ange åtgärd: Omedelbar handläggning, övervakning/överflyttning, utredning eller behandling. Uppge inom vilken tidsram åtgärden ska ske. ”Hur ofta ska jag…? Hur länge…? När ska jag ta kontakt igen…?” När du har rapporterat all information om patienten kan eventuella frågor ställas. Om allt är klart är det viktigt att ni avslutar samtalet med en bekräftelse på kommunikationen. ”Är vi överens?” När rapporten är klar har ansvaret lämnats över till nästa läkare. Kurs i SBAR Tillbaka Se film om Rekommendation Rekommendation Läkare till läkare Läkare 2 Läkare 1

14 Rekommendation - Läkare till läkare Kurs i SBAR Tillbaka Sammanfattning

15 Kurs i SBAR Sammanfattning Tillbaka Slutför kursen SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktig information strukturerat och snabbt. SBAR står för: Situation Bakgrund Aktuellt tillstånd Rekommendation

16 Kurs i SBAR slutförd - modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal Skapad för Skånes universitetssjukhus 2010, av Neurologiska klinikens utbildningsredaktion Källa: Svenska patientsäkerhetsföreningen


Ladda ner ppt "Kurs i SBAR -modell för bättre kommunikation mellan vårdpersonal Börja kursen Läkare till läkare."

Liknande presentationer


Google-annonser