Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning i hantering av Behovstrapporna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning i hantering av Behovstrapporna"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning i hantering av Behovstrapporna

2 Innehåll Om behovstrapporna Vilka är behovs-trapporna
Att använda trapporna Hjälpmedelsguide – regelverk Kontakt

3 Om Behovstrapporna Underlätta sökandet efter rätt hjälpmedel utifrån behov Tydliggöra och beskriva vilka hjälpmedel vi har Tydliggöra regelverket kring hjälpmedlen och förskrivningen Behovstrapporna är tillgängliga för allmän-heten via Landstinget Sörmlands hemsida

4 Vilka är behovstrapporna
Förflytta sig – att målmedvetet röra sig från en plats till en annan ADL – aktiviteter som alla personer behöver göra regelbundet eller dagligen Kommunicera – kommunikation genom språk, tecken eller symboler Vård och behandling – hjälpmedel som kompenserar för kroppsfunktion

5 Förflytta sig Samtliga behovstrappor är uppbyggda i ett antal steg som motsvarar olika behovsområden. Till behovs-trappan finns även en förklarande text om vad trappan avser.

6 ADL

7 Kommunicera

8 Vård och behandling

9 Att använda trapporna Som förskrivare loggar du in i WebSesam med det användarnamn och lösenord du fått tidigare.

10 Att använda trapporna För att använda trapporna vid förskrivning så behöver du påbörja en förskrivning i websesam. Du kan välja valfri väg för att hitta aktuellt hjälpmedel. I utbildningen använder vi oss av Kundorder

11 Att använda trapporna Nu har du börjat med Kundorder. Fortsätt genom att fylla i patientens/ brukarens person-nummer. Klicka sedan på fortsätt.

12 Att använda trapporna För att komma till behovstrapporna så klickar på Behovstrappan. Om du inte vill använda dig av trapporna så anger du artikelnumret på hjälpmedlet du vill förskriva.

13 Att använda trapporna Nu har du kommit in till Behovstrapporna

14 Att använda trapporna När du valt aktivitetstrappa utifrån brukarens/patientens behov så väljer du sedan det trappsteg som motsvarar det behov du identifierat I det här exemplet väljs Förflytta sig i bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet

15 Att använda trapporna När du valt trappsteg så får du information om vad steget innebär och de hjälpmedel som tillhandahålls för behovet i Landstinget Sörmland. Du får även tips och råd om egenansvar och exempel vad samhället skulle kunna bidra med.

16 Att använda trapporna I nästa steg så ska du välja den typ av hjälp-medel som förväntas tillgodose brukarens/ patientens behov. Det gör du genom att klicka på länkarna till hjälp-medlen. I det här exemplet använder vi Rollatorer.

17 Att använda trapporna I det här steget kan du läsa produkt-anvisningar och vilka hjälpmedel som finns på Hjälpmedels-centralen. I det här exemplet använder vi Rollator Ono.

18 Att använda trapporna Nu ser du den produkt som du valt. Beskrivning, bild (vanligtvis) samt leve-rantörens information. Du ser också olika modeller av hjälpmedlet. Klicka på Beställ när du vill beställa hjälpmedlet.

19 Att använda trapporna Nu kommer du tillbaka till websesam. Du har då fått med dig artikeln till websesam samt en statistikkod. Här kan du välja ytterligare hjälpmedel eller slutföra din beställning på vanligt sätt.

20 Att använda trapporna Statistikkoden anger utifrån vilken behovstrappa och trappasteg som du valt att förskriva hjälpmedlet ifrån. Du behöver ange behovstrappa och trappsteg vid varje förskrivning.

21 Att använda trapporna Om du inte vill använda dig av trapporna så kan du genomföra beställningen som du lärt dig i websesam. T ex kan du ange artikel-numret för hjälpmedlet. Du kommer dock att behöva ange trappa och trappsteg utifrån det behov som hjälpmedlet förskrivs (se nästa sida).

22 Att använda trapporna Du behöver ange utifrån vilken behovstrappa och trappsteg du förskriver utifrån. Listan visar i vilka trappor och steg hjälpmedlet finns. Finns det endast på ett ställe så visas koden direkt. Slutför sedan din beställning på vanligt sätt.

23 Vad finns i vänsterspalten
I den här delen av Behovstrapporna kan du hitta de regler och rutiner som styr hjälpmedelsförskrivningen i Landstinget Sörmland. Värdegrund och regelverk är framtaget för Landstinget Sörmland, dessa behöver du läsa igenom noga. Klicka dig fram och se vad som döljer sig under rubrikerna.

24 Kontakt Fredrik Lindell Hjälpmedelscentralen Behovstrapporna hittar du via websesam, hmc.dll.se eller Lycka till!


Ladda ner ppt "Utbildning i hantering av Behovstrapporna"

Liknande presentationer


Google-annonser