Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationslösning för licensansökningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationslösning för licensansökningar"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationslösning för licensansökningar
Bilderna beskriver förskrivarens och apotekens delar . Hur man ska motivera och ansöka om licens samt se licensbeslut För frågor om licenser, licenshantering och regelverk, välkommen att kontakta Läkemedelsverket på tel Tjänsten har utvecklats och förvaltas av eHälsomyndigheten. Vid tekniska problem, kontakta: tel

2 Innehållsförteckning
Introduktion sid 2 Förskrivarens delar sid 4-14 Apotekens delar sid 15-25 Förkortningar: LV = Läkemedelsverket

3 Introduktion Samma process som tidigare Nytt system inga nya regler!
Förskrivaren skapar en motivering Apoteket ansöker om licens LV beslutar om licens Apoteket meddelas beslutet om licens (förskrivare kan meddelas via brev om nödvändigt) Expedition mot giltigt recept eller rekvisition kan ske om licens beviljats Nytt system inga nya regler! Licensen är knuten till ett apotek. Precis som idag får licensen bara nyttjas av ansökande apotek eller apotek inom samma aktör. Dock kan alla apotek se vilka licenser som finns. Endast fullständiga ansökningar kan skickas Ansökan kan endast skapas om en motivering finns i kommunikationslösningen för licensansökningar Ett undantag är om apotek skapar en ansökan utifrån en redan beviljad licens som finns i kommunikationslösningen för licensansökningar.

4 Förskrivarens delar

5 Startsida för förskrivare
Ange förskrivarkod för inloggning. Bara en teknisk säkerhetsåtgärd.

6 Förskrivare: -skapa ny motivering eller -skapa komplettering efter LV begäran
Beroende på vilken förskrivare som loggat in anges humant eller veterinär bruk. Och formulären ser lite olika ut.

7 Förskrivare: Skapa motivering
Namn och behörighet fylls i automatiskt Alla tidigare beviljade licensprodukter kan väljas och uppgifterna fylls då i automatiskt

8 Förskrivare: Söka produkt
Minst tre tecken i något fält måste anges Genom att klicka på välj förs produktens uppgifter över till motiveringsformuläret

9 Förskrivare: produktuppgifter ifylls automatiskt kan välja lägga till bilaga och ange apotek
Bilaga kan läggas till och kan döljas för apotek Apotek kan väljas. Valt apotek aviseras att ärende finns att hantera.

10 Förskrivare: sök apotek
Minst tre tecken i något fält måste anges Genom att klicka på välj förs apotekets uppgifter över till motiveringsformuläret

11 Förskrivare: Skicka in motivering
Vid insändning valideras formuläret och fält som saknar information markeras med *

12 Förskrivare: kvittens
Följer ärendet i hela dess livscykel. Anges till apotek eller LV vid kontakt Obs! LV tar emot motivering först när ansökan gjorts av apotek Pdf kan skapas för att spara eller skriva ut uppgifterna angivna i motiveringen Uppgifterna kopieras in i nytt formulär för att skapa ansökan med liknande uppgifter, exempelvis samma patient men annat läkemedel eller styrka

13 Förskrivare pdf kan skrivas ut eller sparas
Till vänster står rubrikerna från formuläret. Till höger står de uppgifter som angivits av förskrivaren

14 Förskrivare OBS! När kvittenssidan stängts kan förskrivaren inte komma åt uppgifterna igen, pga. att säker inloggning saknas

15 Apotekets delar

16 Standardmeddelande utan ärende uppgifter
Apotek: Avisering till angivet apotek om förskrivaren valt apotek i motiveringen Standardmeddelande utan ärende uppgifter Samma avisering skickas vid beslut eller komplettering till ansökande apotek

17 Sökning på referens- eller diarienummer ger bara en träff
Sökning på referens- eller diarienummer ger bara en träff. Söker då alltid på alla apoteks ärenden Övrig sökning. Måste ange vilken licenstyp som efterfrågas Apotek: Startsida Ska sökning göras på egna apoteket eller alla? Ange sökkriterier och klicka sök. Vid sökning på enskild humanlicens, utanför det egna apoteket måste personnummer anges

18 Apotek: Sök efter beviljade licenser eller motiveringar
Anger de val som gjorts i denna sökning Licensen beviljad till annan aktör. Får ej nyttjas av mitt apotek Motivering saknar angivet apotek

19 Apotek: Skapa ansökan Genom att hålla muspekaren över knappen visas funktionen i klartext Genom att hålla muspekaren över något av fältet på raden visas texten i klartext/i sin helhet Klicka på välj så öppnas formuläret för ansökan

20 Apotek: Skapa ansökan :
Apoteksuppgifter redan ifyllda, utom telefon. Apotek kan lägga till kommentar till LV eller ange som brådskande (ska användas mycket restriktivt) Motiveringsdelen redan ifylld. Data är hämtad från förskrivarens motivering

21 Hittas ej produkt vid sökning kan produkt anges manuellt i fritext.
Apotek: skapa ansökan Vid byte av produkt ska ny produkt sökas fram. Produktuppgifterna fylls då i automatiskt. Hittas ej produkt vid sökning kan produkt anges manuellt i fritext. Klicka för att visa förskrivarens motivering (ej editerbar) Motiveringsdelarna är till största delen dolda för apotek Apotek kan ändra viss information. Ska alltid göras i samråd med förskrivaren som t.ex måste godkänna byte av produkt Bilaga kan läggas till, t.ex medsända SPC, vid manuellt angiven produkt

22 Apotek: Kvittens Referensnummer följer licensärendet hela dess livscykel. D.v.s. motivering, ansökan, begäran om komplettering och beslut. Anges vid kontakt med LV eller eHälsomyndigheten Kvittens att insändning gått bra. Apotek kan efter insändning se ärendet och dess status vid sökning.

23 Apotek: Sök och visa beslut
Hänglåset anger att licensen beviljats till apotek inom annan aktör och får inte nyttjas av inloggat apotek Finns två val vid beviljad licens: Välj för att skapa ny ansökan. Visa beslut för att öppna pdf-beslutet Generell human licens Beviljad Vid avslag finns bara valet: Visa beslut för att öppna pdf-beslutet Avslag

24 Apotek: Visa beslut (i pdf)

25 Apotek: Tips Sök licensärende
Avgränsa sökningen! Läkemedelsverket mottar ca 250 licensansökningar per dag. Grov sökning= många träffar Apotek: Tips Sök licensärende Börja söka snävt och utöka sökning vid utebliven träff! Avgränsa sökningen för att förkorta söktid och filtrera träffar. Tips vid receptexpedition är att i första hand bara söka på status beviljad och motiverad.


Ladda ner ppt "Kommunikationslösning för licensansökningar"

Liknande presentationer


Google-annonser