Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationslösning för licensansökningar Bilderna beskriver förskrivarens och apotekens delar. Hur man ska motivera och ansöka om licens samt se licensbeslut.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationslösning för licensansökningar Bilderna beskriver förskrivarens och apotekens delar. Hur man ska motivera och ansöka om licens samt se licensbeslut."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationslösning för licensansökningar Bilderna beskriver förskrivarens och apotekens delar. Hur man ska motivera och ansöka om licens samt se licensbeslut För frågor om licenser, licenshantering och regelverk, välkommen att kontakta Läkemedelsverket på licensgruppen@mpa.se, tel 018-17 46 60.licensgruppen@mpa.se Tjänsten har utvecklats och förvaltas av eHälsomyndigheten. Vid tekniska problem, kontakta: servicedesk@ehalsomyndigheten.se, tel 0771-766 200.servicedesk@ehalsomyndigheten.se

2 Innehållsförteckning •Introduktion sid 2 •Förskrivarens delar sid 4-14 •Apotekens delar sid 15-25 Förkortningar: •LV = Läkemedelsverket

3 Introduktion Samma process som tidigare •Förskrivaren skapar en motivering •Apoteket ansöker om licens •LV beslutar om licens •Apoteket meddelas beslutet om licens (förskrivare kan meddelas via brev om nödvändigt) •Expedition mot giltigt recept eller rekvisition kan ske om licens beviljats Nytt system inga nya regler! Licensen är knuten till ett apotek. Precis som idag får licensen bara nyttjas av ansökande apotek eller apotek inom samma aktör. Dock kan alla apotek se vilka licenser som finns. Endast fullständiga ansökningar kan skickas Ansökan kan endast skapas om en motivering finns i kommunikationslösningen för licensansökningar Ett undantag är om apotek skapar en ansökan utifrån en redan beviljad licens som finns i kommunikationslösningen för licensansökningar.

4 Förskrivarens delar

5 Startsida för förskrivare Ange förskrivarkod för inloggning. Bara en teknisk säkerhetsåtgärd.

6 Förskrivare: -skapa ny motivering eller -skapa komplettering efter LV begäran Beroende på vilken förskrivare som loggat in anges humant eller veterinär bruk. Och formulären ser lite olika ut.

7 Förskrivare: Skapa motivering Namn och behörighet fylls i automatiskt Alla tidigare beviljade licensprodukter kan väljas och uppgifterna fylls då i automatiskt

8 Förskrivare: Söka produkt Genom att klicka på välj förs produktens uppgifter över till motiveringsformuläret Minst tre tecken i något fält måste anges

9 Förskrivare: produktuppgifter ifylls automatiskt kan välja lägga till bilaga och ange apotek Bilaga kan läggas till och kan döljas för apotek Apotek kan väljas. Valt apotek aviseras att ärende finns att hantera.

10 Förskrivare: sök apotek Minst tre tecken i något fält måste anges Genom att klicka på välj förs apotekets uppgifter över till motiveringsformuläret

11 Förskrivare: Skicka in motivering Vid insändning valideras formuläret och fält som saknar information markeras med *

12 Förskrivare: kvittens Pdf kan skapas för att spara eller skriva ut uppgifterna angivna i motiveringen Uppgifterna kopieras in i nytt formulär för att skapa ansökan med liknande uppgifter, exempelvis samma patient men annat läkemedel eller styrka Följer ärendet i hela dess livscykel. Anges till apotek eller LV vid kontakt Obs! LV tar emot motivering först när ansökan gjorts av apotek

13 Förskrivare pdf kan skrivas ut eller sparas Till vänster står rubrikerna från formuläret. Till höger står de uppgifter som angivits av förskrivaren

14 Förskrivare OBS! När kvittenssidan stängts kan förskrivaren inte komma åt uppgifterna igen, pga. att säker inloggning saknas

15 Apotekets delar

16 Apotek: Avisering till angivet apotek om förskrivaren valt apotek i motiveringen Standardmeddelande utan ärende uppgifter Samma avisering skickas vid beslut eller komplettering till ansökande apotek

17 Apotek: Startsida Ange sökkriterier och klicka sök. Vid sökning på enskild humanlicens, utanför det egna apoteket måste personnummer anges Ska sökning göras på egna apoteket eller alla? Övrig sökning. Måste ange vilken licenstyp som efterfrågas Sökning på referens- eller diarienummer ger bara en träff. Söker då alltid på alla apoteks ärenden

18 Apotek: Sök efter beviljade licenser eller motiveringar Motivering saknar angivet apotek Licensen beviljad till annan aktör. Får ej nyttjas av mitt apotek Anger de val som gjorts i denna sökning

19 Apotek: Skapa ansökan Genom att hålla muspekaren över knappen visas funktionen i klartext Klicka på välj så öppnas formuläret för ansökan Genom att hålla muspekaren över något av fältet på raden visas texten i klartext/i sin helhet

20 Apotek: Skapa ansökan : Apotek kan lägga till kommentar till LV eller ange som brådskande (ska användas mycket restriktivt) Apoteksuppgifter redan ifyllda, utom telefon. Motiveringsdelen redan ifylld. Data är hämtad från förskrivarens motivering

21 Apotek: skapa ansökan Klicka för att visa förskrivarens motivering (ej editerbar) Vid byte av produkt ska ny produkt sökas fram. Produktuppgifter na fylls då i automatiskt. Hittas ej produkt vid sökning kan produkt anges manuellt i fritext. Apotek kan ändra viss information. Ska alltid göras i samråd med förskrivaren som t.ex måste godkänna byte av produkt Bilaga kan läggas till, t.ex medsända SPC, vid manuellt angiven produkt Motiveringsdelarna är till största delen dolda för apotek

22 Apotek: Kvittens Kvittens att insändning gått bra. Apotek kan efter insändning se ärendet och dess status vid sökning. Referensnummer följer licensärendet hela dess livscykel. D.v.s. motivering, ansökan, begäran om komplettering och beslut. Anges vid kontakt med LV eller eHälsomyndigheten

23 Apotek: Sök och visa beslut Vid avslag finns bara valet: Visa beslut för att öppna pdf- beslutet Hänglåset anger att licensen beviljats till apotek inom annan aktör och får inte nyttjas av inloggat apotek Generell human licens Beviljad Avslag Finns två val vid beviljad licens: Välj för att skapa ny ansökan. Visa beslut för att öppna pdf- beslutet

24 Apotek: Visa beslut (i pdf)

25 Apotek: Tips Sök licensärende Tips vid receptexpedition är att i första hand bara söka på status beviljad och motiverad. Börja söka snävt och utöka sökning vid utebliven träff! Avgränsa sökningen för att förkorta söktid och filtrera träffar. Avgränsa sökningen! Läkemedelsverket mottar ca 250 licensansökningar per dag. Grov sökning= många träffar


Ladda ner ppt "Kommunikationslösning för licensansökningar Bilderna beskriver förskrivarens och apotekens delar. Hur man ska motivera och ansöka om licens samt se licensbeslut."

Liknande presentationer


Google-annonser