Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inloggning till Landstinget Kronoberg via Citrix

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inloggning till Landstinget Kronoberg via Citrix"— Presentationens avskrift:

1 Inloggning till Landstinget Kronoberg via Citrix

2 Välj Cosmic TS

3 Inloggning i LINK med e-legitimation, ange PIN-kod för legitimering

4 Välj Link i övre listen och därefter Ärendeöversikt

5 1. I ärendeöversikten ser du samtliga aktuella ärenden samt hur långt de har kommit i processen (Status) 2. Sortera ärendena genom att klicka på respektive huvudrubrik När man håller muspekaren på personnummer, förnamn eller efternamn visas en textremsa som anger patientens hemadress 2 2 1

6 Kolumnen Status Rutorna i kolumnen Status visar status på hela ärendet
Kolumnen Status Rutorna i kolumnen Status visar status på hela ärendet. Rutorna markeras ifyllda allt eftersom ärendet fortskrider. De sex rutorna symboliserar: 1. Inskrivningsmeddelande är skickat från sjukhus till kommun. 2. Kallelse till vårdplanering är skickad. 3. Kallelsen är kvitterad av kommunen. 4. En samordnad vårdplan finns och är godkänd. 5. Patienten är utskrivningsklar och utskrivningsmeddelande har skickats. 6. Patienten är utskriven. Ärendet kan avslutas i Link. När man håller muspekaren i kolumnen visas en textremsa som anger aktuellt status.

7 A I kolumnen Senaste meddelande visas vilken typ av meddelande som skickades senast, med tidsstämpel. B Kolumnerna K och VC Kolumnerna K (Kommun) och VC (Närsjukvård) innehåller ”läst”-symbol för de olika meddelandena (se sid 29) C Knappen Öppna ärende öppnar det markerade ärendet i ett annat fönster, där man kan läsa och kommentera meddelanden samt se kontaktuppgifter för patient, anhöriga och resurser D Knappen Avsluta ärende flyttar ärendet till fliken Avslutade ärenden. Ett ärende kan avslutas i Link efter att patienten har skrivits ut. E Knappen Stäng stänger hela fönstret och avslutar Link. A B C D E

8 Här finns möjlighet att gruppera till exempel efter vårdcentralstillhörighet

9 Läs inskrivningsmeddelande

10 Välj ”Avvisa inskrivningsmeddelande” om ärendet är feladresserat (fel kommun)

11 Möjlighet att kommentera inskrivningsmeddelande

12 Kallelse till samordnad vårdplanering (2 svarta rutor) Välj ”Öppna ärende”

13 Bemanna med ditt eller kollegas namn i comboboxen till höger. Spara

14 Den som först öppnar kallelsen kvitterar den genom att klicka på knappen ”Kvittera”

15 Läsa journal i LINK.

16 Kommentera kallelse

17 Ny kommentar

18 Skriva i vårdplan. Välj Ny anteckning och därefter lämpligt inmatningsstöd.

19 När alla kallade har skrivit i den samordnade vårdplanen kan den se ut så här

20 Utskrivningsmeddelande skickat

21 Möjlighet att kommentera utskrivningsmeddelandet

22 Patienten är utskriven

23 Läsa epikris i LINK.

24 För att skriva ut en anteckning :
Markera den anteckning du vill skriva ut (raden där datum och namn på den som skrivit anteckningen står) Högerklicka och välj ”Skriv ut markerad anteckning” Välj ”Journalkopia” som typ av utskrift Välj ditt eget namn i boxen ”beprövad av” Skriv en kommentar i rutan och tryck på OK Tänk på att ha rätt skrivare kopplad då det blir en direktutskrift

25 Läsa aktuell läkemedelslista

26 För att se aktuell läkemedelslista
Välj ”Läkemedel” i listen Klicka på ”Läkemedelslista” i boxen För att skriva ut läkemedelslista Välj ”Skriv ut ” Välj ”Patientutskrift” Välj ”Nej” på frågan om doseringsbilagor Tänk på att ha rätt skrivare kopplad då det blir en direktutskrift

27 Avsluta ärende

28 Ärendeöversikt avslutade ärenden

29

30 Gul färgmarkering av ärende: Patienten har inte gett sitt samtycke till att den medicinska informationen visas för kommun och vårdcentral. Orange färgmarkering av ärende: Kommunen har överskridit kvitteringstiden. Grå färgmarkering av ärende: Ärendet har avslutats för att samordnad vårdplanering inte längre krävs. Orsaken kan vara att patienten skrivits ut från avdelningen. Grå markerade ärenden går att arkivera under fliken Avslutade ärenden.


Ladda ner ppt "Inloggning till Landstinget Kronoberg via Citrix"

Liknande presentationer


Google-annonser