Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency"— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency
Det här bildspelet är till för dig som vill ha en översiktlig presentation av svenska miljörapporteringsportalen SMP Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Var får jag hjälp? Om du är en ny användare
Förutom att titta på detta bildspel läs vägledningen under fliken Information. ”Vägledning för miljörapportering för v-år 2008” beskriver vem som behöver rapportera, om du är skyldig att lämna emissionsdeklaration och förklaringar till delar av innehållet i föreskrifterna. Fördjupad information finns i dokumentet ”Användarinstruktion” längst ned till höger på fliken Hem. Om du är osäker på hur du ska använda SMP Klicka på länkar i kolumn- eller radrubriker. Klicka på hjälpsymbolen så kommer du till aktuell sida i ett Hjälpdokument. Du kan även klicka på Visa innehåll för att söka i Hjälpdokumentet. Bildspel, instruktioner, texter och lathund innehåller beskrivningar om hur du använder SMP och ligger under fliken Information. Ring eller skicka e-post till SMP-support om du inte hittar svaren på dina frågor. Se kontaktuppgifter under fliken Support. Om du är osäker på vad och hur du ska rapportera Läs i vägledning och/eller Naturvårdsverkets föreskrifter (2006:9) om miljörapport under fliken Information. Kontakta din tillsynsmyndighet om du har direkt verksamhetsrelaterade frågor. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 SMP för verksamhetsutövare Klicka på det avsnitt du vill läsa mer om
Roller: Skapa/komplettera/ta bort miljörapport Exportera data * Skicka Logga ut Se miljörapport Användare Informationsanvändare Juridiskt ansvarig * Dela ut konton Registrering anläggning/ adm. konton Logga in Administratör Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Beskrivning av behörigheter
En person kan ha en eller flera roller i SMP Användare kan logga in i SMP, se miljörapport, skapa och komplettera miljörapport, ta bort arbetsversioner och exportera data. Informationsanvändare kan logga in i SMP, se miljörapport och exportera data. Administratör kan logga in i SMP, registrera administratörskonto och dela ut konton. Juridiskt ansvarig kan logga in i SMP, se miljörapport, skicka in miljörapport och exportera data. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Registrering av anläggning/administratörskonto (1:2)
För att kunna använda SMP måste anläggningen först registreras i systemet. När detta görs skapas ett administratörskonto. Administratören kan sedan dela ut konton till övriga användare i verksamheten. Klicka på Registrera anläggning för att skapa ett administratörskonto. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Registrering av anläggning/administratörskonto (2:2)
Fyll i fälten för anläggningsnummer, förnamn, efternamn och e-postadress/användarnamn och klicka på Registrera konto. E-postadressen kommer att gälla som användarnamn. Ett engångslösenord skickas med e-post inom några minuter. Med detta kan du logga in som administratör för verksamheten. Om du saknar ett anläggningsnummer kontakta din länsstyrelse. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Logga in (1:2) När ett användarkonto är registrerat får användaren uppgifter om användarnamn och ett engångslösenord skickat med e-post. Skriv inloggningsuppgifterna i SMP och klicka på Logga in. Om felaktiga inloggningsuppgifter anges fem gånger spärras kontot och måste låsas upp av administratören. Vid glömt lösenord klicka på Glömt lösenordet? Ett nytt engångslösenord skickas med e-post. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 Logga in (2:2) Vid inloggning första gången ombeds användaren att byta lösenord. Skriv in ett nytt lösenord och bekräfta nytt lösenord. Avsluta genom att klicka på Byt lösenord. Det nya lösenordet ska användas i SMP hädanefter. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Logga ut I fönstrets övre högra hörn visas uppgifter om den som är inloggad. Klicka på Logga ut för att logga ut ur systemet. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 Dela ut konton (1:2) Administratören vid anläggningen är den som har behörighet att dela ut konton till övriga användare. Logga in som administratör och klicka på fliken Administration. En lista visas över befintliga konton på anläggningen. Klicka på kontots namn för att öppna kontot och ändra behörigheter eller andra uppgifter. Klicka på Skapa nytt konto… om du vill skapa ett konto för en ny användare. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

11 Dela ut konton (2:2) Fyll i uppgifterna för förnamn, efternamn, e-postadress/användarnamn samt en eller flera roller för användaren. Avsluta genom att klicka på Spara uppgifter. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

12 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (1:14)
Utgå från fliken Miljörapport Klicka på Skapa ny miljörapport… så skapas en arbetsversion. Alternativt välj att öppna en befintlig arbetsversion av en miljörapport för att komplettera uppgifter i en redan skapad miljörapport. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (2:14)
När du väljer att skapa en ny miljörapport Välj verksamhetsår. Klicka på Skapa ny miljörapport. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

14 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (3:14)
När du öppnar miljörapporten visas Grunddelen i fönstret och flikarna för Emissionsdeklaration och Textdel blir tillgängliga. Klicka på den del av rapporten som ska fyllas i. Klicka på Spara uppgifter när du har registrerat uppgifter och innan du växlar flik. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

15 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (4:14)
Grunddel Fälten fylls i enligt användarinstruktionen i SMP. Obligatoriska fält är markerade med *. Klicka på länkarna Läs mer eller understrukna ord för att få ytterligare information. När arbetet är klart, klicka på Spara uppgifter innan du växlar över till en annan del av miljörapporten. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

16 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (5:14)
Emissionsdeklaration Välj Lägg till ny mottagare och flödesriktning. Klicka på Lägg till för att fylla emissionsdeklarationen med uppgifter. Alternativt kan du välja att importera från fil för att fylla emissionsdeklarationen med uppgifter genom att klicka på Importera från fil…. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

17 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (6:14)
Emissionsdeklaration När du väljer att lägga till ny mottagare och flödesriktning Välj mottagare och flödesriktning i listan och klicka på Lägg till. Klicka Lägg till Parameter för att välja parameter. Klicka på den blå pilen för att öppna raden och fylla i värden för en parameter som lagts till tidigare. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

18 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (7:14)
Emissionsdeklaration När du väljer att ändra en rad Öppna respektive rad genom att klicka på den blå pilen. Avsluta med att klicka på Spara. Mer information om emissionsdeklarationen finner du i användarinstruktionen i SMP. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

19 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (8:14)
Täktrapportering Lägg till typ av mängduppgift genom att välja i rullistan. Klicka på Lägg till. Klicka på knappen Lägg till råmaterial och klicka på råmaterialet du vill välja ur listan. Klicka på Stäng. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

20 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (9:14)
Täktrapportering Fyll i uppgifter i ändringsformuläret genom att klicka på raden eller den blå pilen. Fyll i värde och en eventuell kommentar. För att välja enhet och metod klickar du på listan och sedan klickar du på den du vill välja. För 2010 års uppgifter ska du välja om rapporteringen omfattar 10 eller 12 månader. Klicka på listan och sedan klickar du på alternativet du vill välja. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

21 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (10:14)
Täktrapportering Markera kryssrutan för sekretesskänslig information och ange i kommentarsfältet vilka uppgifter som bedöms som sekretesskänsliga och orsak till detta med hänvisning till aktuellt lagrum. Klicka på Spara för att spara och stänga ändringsformuläret. Ta bort rad genom att klicka på symbolen med soptunnan på. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

22 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (11:14)
Textdel Textdelen utgörs av ett eller flera dokument som laddas upp. Dokumentet som ska laddas upp måste vara i pdf-format. Flera dokument kan laddas upp men tillsammans får de inte överstiga 8 Mb. Klicka på Bläddra… för att hitta rätt dokument. Klicka på Ladda upp dokument. Klicka på Spara uppgifter innan du växlar över till en annan del av miljörapporten. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

23 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (12:14)
Sekretessmarkerad bilaga i textdelen Om textbilagan innehåller sekretesskänslig information markera det i kryssrutan. Klicka på Innehåller sekretesskänslig information för mer information om vad som ska stå i rutan. Skriv in texten. Avsluta med att klicka på Spara uppgifter. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

24 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (13:14)
Komplettera inskickad version av miljörapport Skapa en ny arbetsversion av den redan inskickade miljörapporten. Gör önskade kompletteringar. Skicka in miljörapporten på nytt. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

25 Skapa/komplettera/ta bort miljörapport (14:14)
Du kan ta bort en arbetsversion men inte en inlämnad miljörapport. Klicka på Ta bort för att ta bort en arbetsversion. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

26 Se miljörapport (1:2) Under fliken Miljörapport hittar verksamheten alla versioner av sina egna miljörapporter. Miljörapporten kan vara en arbetsversion, en påbörjad men ej inlämnad rapport. inlämnad version, en tidigare inlämnad rapport. arkiverad version, en rapport som är äldre än fem år. Klicka på Öppna för att se innehållet i en miljörapport. Ladda ned den del av miljörapporten som du vill skriva ut genom att klicka på vald del. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

27 Se miljörapport (2:2) Miljörapporten kan ha status granskad, ej granskad eller begärt komplettering. Status på hela miljörapporten bygger på vad respektive del, grunddel, emissionsdeklaration och textdel, har för status. Klicka på Visa kommentar för att se tillsynsmyndighetens granskningskommentar på miljörapporten och status på respektive del av miljörapporten. Klicka på Kvitto för att se kvittot som skapades när rapporten skickades in till tillsynsmyndigheten. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

28 Skicka miljörapport (1:4)
Om en miljörapport har brister visas fliken Visa brister. Klicka på fliken Visa brister så visas en lista över vilka brister som måste rättas innan den kan skicka in. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

29 Skicka miljörapport (2:4)
Den som är registrerad som juridiskt ansvarig har behörighet att godkänna och skicka in en miljörapport. Klicka på fliken Skicka rapport. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

30 Skicka miljörapport (3:4)
I textfältet Meddelande kan du skriva ett meddelande till din tillsynsmyndigheten. I fältet E-postadress anges de som utöver tillsynsmyndigheten ska få kopior av miljörapporten. Avsluta genom att klicka på Skicka rapport. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

31 Skicka miljörapport (4:4)
För att kunna skicka in miljörapporten måste du ha tagit del av informationen att miljörapporten efter insändning blir en offentlig handling. En sekretessmarkerad bilaga kommer endast att kunna läsas av verksamhetsutövaren själv och ansvarig tillsynsmyndighet men inte av övriga aktörer i SMP. Läs informationen under fliken Säkerhet i SMP. Det är enbart den juridiskt ansvarige som kan skicka in miljörapporten. Fyll i lösenord, samma som vid inloggning, för att kunna skicka miljörapporten. Avsluta genom att klicka på Skicka. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

32 Exportera data (1:2) Under fliken Miljörapport finns funktionen Exportera miljörapport. Här kan användaren exportera uppgifter från grunddel eller emissionsdeklarationsdel till en textfil som därefter kan öppnas i t ex MS Excel. Klicka på Exportera miljörapport…. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

33 Exportera data (2:2) Välj verksamhetsår för den miljörapport du vill exportera. Välj vilken del av miljörapporten som ska exporteras. Avsluta med att klicka på Exportera data. Därefter sparas filen som en textfil och kan öppnas i t ex Excel för vidare bearbetning. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

34 Vill du fördjupa dig mer i SMP?
Vill du veta senaste nytt om SMP? Gå till fliken Nyheter under fliken Hem. Vill du läsa om vanliga frågor och svar? Gå till fliken FAQ under fliken Support. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency"

Liknande presentationer


Google-annonser