Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Att förstå anonymiteten (översättning från www.al-anon.org)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Att förstå anonymiteten (översättning från www.al-anon.org)"— Presentationens avskrift:

1 1 Att förstå anonymiteten (översättning från www.al-anon.org)

2 2 Varför är anonymiteten viktig för Al-Anon och Alateen? • Medlemmarnas identitet är konfidentiell • Vad som sägs på mötena är konfidentiellt • Skydd mot att någon medlem söker offentlig berömmelse • Fritt för medlemmarna att bestämma hur anonyma de själva vill vara • “Den andliga grundvalen för alla våra Traditioner” (Tolfte Traditionen)

3 3 Det finns tre aspekter på anonymiteten •Personlig •Inom Al-Anon: medlemmar emellan •Utanför Al-Anons gemenskap: gentemot media (press, film, TV och internet) och professionella

4 4 Vi kan se på anonymiteten utifrån var du är eller har varit i Al-Anons/Alateens program!

5 5 Som nykomling har jag kanske frågor om… anonymiteten på mötena. I min Al-Anon- eller Alateen-grupp kan jag använda: •enbart mitt förnamn •mitt förnamn och första bok- staven i mitt efternamn •mitt fullständiga namn •en pseudonym

6 6 Eller också har jag varit med i gemenskapen en längre tid och gör service utanför gruppen. Mina frågor handlar kanske då om… anonymiteten i förhållande till andra medlemmar i service.

7 7 Det är okej att ge andra medlemmar som gör service mina kontaktuppgifter så att vi kan kommunicera med varandra! Jag kan ge dem •mitt fullständiga namn •min post- och e-post- adress •mitt telefonnummer

8 8 Även om jag inte gör service utanför min grupp, kan jag delta i: •en grupps jubileum •en workshop i mitt Område •ett Al-Anon-konvent •något annat Al-Anon- eller Alateen-arrangemang Det är okej att jag ger mitt fullständiga namn, adress, e-post eller telefonnummer till nya Al-Anon-vänner.

9 9 När jag skickar ett Al-Anon- relaterat brev eller e-post till en medlem… använder jag “AFG” istället för Al-Anon/Alateen på kuvertet eller i ämnesraden i ett e-postmeddelande.

10 10 Min anonymitet bryts när mitt fullständiga namn står… …i en rapport eller ett flygblad från Al- Anon/Alateen eller ett nyhetsbrev som publiceras på en Al-Anon webbplats som är öppen för allmänheten.

11 11 När jag känner mig trygg i programmet, kommer jag att vilja berätta för andra utanför vår gemenskap om tillfrisknandet som jag har funnit i Al-Anon/Alateen. Då behöver jag veta något om …

12 12 Anonymiteten och att föra budskapet vidare utanför vår gemenskap

13 13 Om jag säger att jag är med i Al-Anon och är med i någon typ av media… •använder jag bara mitt förnamn eller en pseudonym •visar jag inte mitt ansikte •avslöjar jag inte någon annan Al-Anon-, Alateen- eller AA-medlem

14 14 När jag pratar om Al-Anon vid ett personligt möte med någon enskild, media eller en professionell… Kan jag lämna: •mitt fullständiga namn •mina personliga kontaktuppgifter

15 15 …När jag är Al-Anon-talare måste jag tänka på vem som sitter i publiken …

16 16 Som Al-Anon-talare är jag fri att bestämma hur anonym jag vill vara.

17 17 Jag måste komma ihåg att om jag uppger mitt fullständiga namn och min delning spelas in, kan den komma att läggas ut på en webbplats.

18 18 När jag använder e-post för att kontakta yrkesverksamma eller media, bör jag använda min egen eller en Al-Anon-relaterad e-postadress istället för mitt arbetes e-postadress.

19 19 När jag skickar brev till yrkesverksamma eller media, kan jag välja att •använda Al-Anons namn i avsändaradressen på kuvertet •underteckna brevet med: –mitt fullständiga namn, om jag skriver att det inte får publiceras –mitt förnamn och initialen på mitt efternamn tillsammans med namnet på en Al-Anon- grupp eller Servicekontorets uppgifter

20 20 Etersom jag vill betraktas som en trovärdig källa för information om Al-Anon och Alateen, vill jag att media och andra yrkes- verksamma ska veta hur man kontaktar mig!

21 21 Att tänka på när jag lämnar mina personuppgifter till någon utanför Al-Anon/Alateen… Jag måste berätta om anonymiteten genom att: •förklara Elfte Traditionen •uttryckligen begära att de inte använder mitt fullständiga namn eller visar mitt ansikte i press, radio, film, TV eller på internet!

22 22 Alla dessa situationer handlar om min anonymitet. Hur är det med andra medlemmars anonymitet?

23 23 Det är enkelt! Jag avslöjar aldrig namnet på en Al-Anon-, Alateen- eller AA- medlem för någon, varken inom eller utanför gemenskapen! Det är deras val, inte mitt!

24 24 Jag kan lära mig mer om anonymiteten i 2010-2013 Service Manual (P-24/27), den amerikanska Servicemanualen. •Al-Anon and Alateen “Groups at Work” sid 39-40 •“Digest of Al-Anon and Alateen Policies” sid 88-91 och 108

25 25 Vår Service Manual finns på flera ställen: •På www.al-anon.org - medlemssidan •På Servicekontoret •I din grupp (Den svenska översättningen saknar än så länge de avsnitt som nämns på föregående sida.)

26 26 Sammanfattning •Tre aspekter av anonymiteten: – Personlig –Inom Al-Anon –Utanför Al-Anon

27 27 •Det finns olika sätt för mig att kommunicera på, beroende på hur anonym jag vill/kan vara. •Jag måste tänka på vem jag talar med innan jag svarar dem.

28 28 •När jag talar utanför Al-Anon, kan jag upprätthålla Elfte Traditionen. •Al-Anon/Alateen Servicemanual finns som en resurs för mig.

29 29 “Anonymiteten i Al-Anon är ett okränkbart förtroende, som är grundläggande för vår gemenskap och dess överlevnad.” 2006-2009 Al-Anon/Alateen Service Manual (P-24/27) sid 50

30 30 Slut Finns det några ytterligare kommentarer eller frågor?


Ladda ner ppt "1 Att förstå anonymiteten (översättning från www.al-anon.org)"

Liknande presentationer


Google-annonser