Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att identifiera och utveckla ledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att identifiera och utveckla ledare"— Presentationens avskrift:

1 Att identifiera och utveckla ledare

2 Tankar om ledarskap “Ledarskap utövas inte så mycket genom ord, utan genom attityd och handling.” Harold Geneen, grundare av MCI Communications

3 Tankar om ledarskap “Goda ledare tilltalar andra människors hjärtan, inte deras hjärnor.” Okänd

4 Tankar om ledarskap “Jag antar att ledarskap en gång innebar muskler, men i dag innebär det att komma överens med människor.” Indira Gandhi

5 “Grundstenen när det gäller ledarskap är att ha en vision .“
Theodore Hesburgh Tankar om ledarskap Varför är det viktigt att vi som organisation väljer våra ledare på ett klokt sätt? Deras beslut påverkar vår verksamhet De spelar en viktig roll i hur vi uppfattas av andra Våra ledare påverkar antalet medlemmar Om vi följer ineffektiva ledare kan vi bli ineffektiva själva

6 Varför är vi här? Ledarskapets betydelse En ny generation ledare
Utveckla ledare Ni kanske undrar varför vi är här…. Läs igenom syftena med denna presentation: Vi är här för att undersöka vad ledarskap handlar om. Vi har alla använt ordet ledarskap, men betyder det samma sak för oss alla? Vi är här för att tala om hur viktigt det är att ta fram nya ledare inom Lions Vi är här för att diskutera vad vi kan göra för att utveckla dessa nya ledare

7 Vad är ledarskap? “Ledare är människor som stakar ut riktningen för en grupp arbetande människor, vilka engagerar sig för denna riktning, och därefter motiverar gruppen att uppnå riktningens resultat. Denna aktivitet är något som de individuella medlemmarna inte kan göra på egen hand.” Av J.A. Conger, Lära sig att leda Börja med en definition: Vissa av dem är komplicerade

8 Vad är ledarskap? “Ledarskap är att mobilisera handlingar och insatser av andra för att uppnå gemensamma mål.” Andra är enkla

9 Behöver vi ledare? Fundera över hur annorlunda livet skulle vara utan ledare: Familjer Utbildning Företag Serviceorganisationer Varför är det viktigt att vi utvecklar och väljer effektiva ledare? Deras beslut påverkar vår verksamhet De spelar en viktig roll i hur vi uppfattas av andra Våra ledare påverkar antalet medlemmar Om vi följer ineffektiva ledare kan vi bli ineffektiva själva

10 Framgångsrika ledare kan…
Kommunicera Motivera Bilda lag Lösa problem Lösa konflikter Leda förändring Främja kreativitet Diskutera grundläggande ledaregenskaper: Kommunikation Motivation Lagbildning Problemlösning Konfliktlösning Förändringsbenägen Kreativitet

11 Arbetssätt för framgångsrika ledare
Utmana processen Inspirera en delad vision Få andra att handla Föregå med gott exempel Vädja till hjärtat Som ett resultat av en omfattande studie av ledarskap har Jim Kouzes och Barry Posner sammanställt en lista över framgångsrika ledares arbetssätt, vilken presenteras i deras bok Ledarskapsutmaningen.

12 Utmana processen Ställs inför hinder och klarar av dem
Är inte rädd för att misslyckas Undersökningarna visar att de mest effektiva ledarna har ställts inför och har tagit sig an utmaningar och förändringar. De ansåg att de måste utmana de befintliga processerna för att kunna utföra viktiga uppgifter. De ansåg också att risken för att misslyckas inte hindrade dem från att uppnå sina mål. Ge ett exempel på en ledare som du anser har utmanat processen. Exempel: Nelson Mandela.

13 Inspirera en delad vision
Lagmål Entusiasm En god ledare säkerställer att hans/hennes vision överensstämmer med hela gruppens vision. Målet är ett lagmål, inte endast att en person förväntar sig att andra skall göra jobbet. Kouzes och Posner påpekar att: Ledare har en önskan att få saker att hända De inser att människor kommer inte att följa med om de inte accepterar visionen som deras egen De känner lagmedlemmarna och hur de kan kommunicera med dem De förstår behov och intressen bland lagets medlemmar De sprider entusiasm för sin vision och sprider denna entusiasm till andra Ge ett exempel på en ledare som du anser inspirerar en delad vision: Exempel: Martin Luther King

14 Få andra att handla Delade beslut Mening Hjälp och stöd Förtroende
Ledare kontrollerar inte, de: Inser värdet i att låta andra fatta beslut Inser att lagmedlemmarna måste utveckla en känsla av ”ägarskap” för att deras arbete skall bli meningsfullt Ger stöd och vägledning Förlitar sig på och har förtroende för lagets medlemmar Ge ett exempel på en ledare som du anser har gjort det möjligt för andra att handla. Exempel: Melvin Jones (Du kan välja en ledare eller en chef i ditt område som är framgångsrik).

15 Föregå med gott exempel
Visa vägen Handling motsvarar ord Små saker = framgång Ledare: Föregår med gott exempel: De går först Ber inte andra människor att göra något som de själva inte skulle göra Säkerställer att deras handlingar motsvarar deras ord Inser att det är de små sakerna som sammantaget leder till lagets samlade framgångar Ge ett exempel på en ledare som du anser har föregått med gott exempel. Exempel: Gandhi

16 Vädja till hjärtat Fortsätt även om det ibland känns svårt
Enkla handlingar/ dramatiska gester Förtydliga för att motivera En god ledare uppmuntrar sitt lag att fortsätta, även om det ibland kan vara kämpigt: Använder enkla handlingar och/eller dramatiska gester för att uppmuntra Ger erkänsla, utmärkelser och firar framgångar Stödjer och ger positiva kommentarer för att motivera Ge ett exempel på en ledare som du anser har vädjat till hjärtat. Exempel: Moder Teresa

17 Arbetssätt för framgångsrika ledare
Visar du dessa egenskaper? Utmana processen Inspirera en delad vision Få andra att handla Föregå med gott exempel Vädja till hjärtat Ser du dem i andra människor? Diskutera de insatser vi gör som ledare inom Lions. Tänk på resor, möten, telefonsamtal, tal etc. Använder vi alla dessa situationer som möjligheter till att utöva vårt eget ledarskap? Tänk på dina egna erfarenheter. Söker vi efter nya ledare i samband med att vi utövar vårt eget ledarskap? Övergång: Borde vi inte börja med det?

18 Vilka är våra ledare? Formella Informella
Diskutera formella och informella ledare inom Lions: Formella ledare är de personer som har valts eller utsetts till ledare, till exempel direktorer, distriktstjänstemän, klubbtjänstemän etc. (Ge exempel på formella ledare som har visat ett gott ledarskap). Informella ledare är de lionmedlemmar som inte nödvändigtvis innehar en speciell post, utan istället på ett framgångsrikt sätt visar ett gott ledarskap vid möten, planering och projekt. (Ge exempel på informella ledare som har visat ett effektivt ledarskap). När vi talar om att utveckla ledare är det en sak vi bör sträva efter och det är att se till att informella ledare ges uppmuntran och möjligheter att bli formella ledare inom organisationen.

19 Varför behöver vi nya ledare?
Missriktad uppmärksamhet Uppmärksamheten kan missriktas och fokusera på lionmedlemmar som: Inte följer Lions ideal Inte föregår med gott exempel Hotar andra medlemmar Ger negativa kommentarer eller personligen attackerar andra medlemmar Använder manipulativa, kontrollerande eller diktatoriska metoder Söker ledarpositioner endast för maktens skull

20 Varför behöver vi nya ledare?
Fokusering på samma medlemmar Många av våra befintliga ledare är utarbetade (Ge exempel på typiska uppgifter för klubbtjänstemän eller distriktstjänstemän). Nya ledare kan minska den börda som nu ligger på befintliga ledares axlar.

21 Varför behöver vi nya ledare?
Har dålig koll Vissa ledare kan ha dålig koll på de behov som medlemmarna har och de behov som finns i dagens samhälle.

22 Varför behöver vi nya ledare?
Fräscha idéer Varje person bidrar på ett unikt sätt med erfarenheter, idéer och värderingar. Nya ledare tillför även stor entusiasm. De vill utföra ett gott arbete och bevisa att de är värdiga de ledarpositioner de innehar. Entusiasm

23 Identifiera en ny generation ledare
Återspeglar medlemskapet När vi identifierar en ny generation ledare menar vi inte endast en grupp yngre ledare, utan vi menar lionmedlemmar på alla nivåer som återspeglar organisationens egenskaper, personer som uppskattar andras talanger och färdigheter samt personer som gemensamt kan vägleda oss i dag och i framtiden.

24 Hur gör vi det? Frågan är hur vi finner och hur vi utvecklar dessa nya ledare? Det finns inte bara ett rätt svar på denna fråga, men det finns några saker vi kan göra och några resurser vi kan använda.

25 Utöva ett effektivt ledarskap själva
Utmana processen Inspirera en delad vision Få andra att handla Föregå med gott exempel Vädja till hjärtat Att personligen visa exempel på framgångsrika arbetssätt för goda ledare i alla de insatser vi gör.

26 Dela med sig av konceptet ledarskap med andra
Utmana processen Inspirera en delad vision Få andra att handla Föregå med gott exempel Vädja till hjärtat Använda alla möjligheter som ges till att dela med dig av vad du vet om ledarskap både till grupper och till enskilda personer i ditt distrikt eller din klubb. (Ge exempel på när och hur detta kan göras). Erbjud dig att vara mentor för andra personer.

27 Identifiera möjligheter
Sök efter medlemmar som redan har visat upp vissa ledaregenskaper Sök efter medlemmar som har ett uttalat intresse av att vara mer aktiva när det gäller service Håll utkik efter nästa generations ledare, det vill säga dem som antingen redan nu visar ledaregenskaper på något sätt eller dem som genom sina handlingar visar att de vill ta sig an mer ansvar.

28 Uppmuntra Uppmuntra dem att delta i Lions mentorprogram
Uppmuntra dem till att anta ledarpositioner Uppmuntra dem til att delta i LCI:s ledarskapsträning: Ledarskapsinstitut E-utbildningar Uppmuntra potentiella ledare till att gå igenom de fyra nivåerna i Lions mentorprogram. Uppmuntra dem till att ta nästa steg, det vill säga att söka officiella poster inom Lions och berätta för dem att du stödjer deras insatser. Uppmuntra dem och stöd deras insatser att delta i institut och seminarier. Påminn dem om att fler kurser kommer att finnas tillgängliga i utbildningscentret på Lions webbplats.

29 Ge stöd Meningsfulla projekt Mentorskap och vägledning Erkänsla
Personlig tillfredställelse Stöd deras insatser när detta är möjligt för att säkerställa att de: Är involverade i meningsfulla projekt och aktiviteter Erhåller mentorskap och vägledning som kommer att hjälpa dem till framgång Erhåller erkänsla för sina insatser Känner personlig tillfredsställelse att ge service till andra

30 Vår uppgift Överens om behov Utveckla nya ledare
Erkänsla och fokusering Som sittande ledare inom Lions som vill fostra ett nytt ledarskap är det sedan vår uppgift att: Hjälpa andra medlemmar att inse att det finns ett behov av nya ledare för att säkerställa att Lions kommer att fortsätta att vara den främsta serviceklubborganisationen. Fokusera på att identifiera ledare inom Lions alla områden. Uppmärksamma nya ledare samt säkerställa att de erhåller erkänsla och att de känner personlig tillfredsställelse för de insatser de har gjort.

31 Tankar om ledarskap “Ett gott ledarskap måste vara till nytta för följeslagarna inte för att berika ledarna.” Robert Townsend Till sist måste vi komma ihåg att ledarskap inte handlar om status och makt…..det handlar om service och hårt arbete. Tack för uppmärksamheten.

32 Identifiera och utveckla ledare
Ge tid till frågor och svar efter behov.


Ladda ner ppt "Att identifiera och utveckla ledare"

Liknande presentationer


Google-annonser