Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det värdefulla ENGAGEMANGET Richard Berglund. Användning av dessa bilder 2012-10-17 Richard Berglund, Swerea IVF 2 Det är fritt fram att använda dessa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det värdefulla ENGAGEMANGET Richard Berglund. Användning av dessa bilder 2012-10-17 Richard Berglund, Swerea IVF 2 Det är fritt fram att använda dessa."— Presentationens avskrift:

1 Det värdefulla ENGAGEMANGET Richard Berglund

2 Användning av dessa bilder 2012-10-17 Richard Berglund, Swerea IVF 2 Det är fritt fram att använda dessa bilder för det syfte de är avsedda för – att beskriva och öka viljan att skapa förutsättningar för engagemang – på följande villkor: •All presentation och vidareförmedling av materialet ska ske med tillräcklig bakgrundskunskap och utan förvanskning av budskapets helhet. •Presentatören ska ha tagit del av boken ”Det värdefulla engagemanget”, eller av en presentation från Swerea IVF eller dess partners av dess innehåll. •Källan ska tydligt framgå vid både presentation och i dokumentation. •Swerea IVF och Richard Berglund har upphovsrätt till bilderna. De får inte, utan tillstånd, till någon del användas till annat ändamål än det avsedda.

3 2012-10-17 3 Richard Berglund, Swerea IVF

4 Engagemang – Vad är det? Drivkraft att bidra till det gemensamma bästa Engagemang: 2012-10-17 4 Richard Berglund, Swerea IVF

5 Vad bidrar till engagemang? En modell med 10 teman 2012-10-17 5 Richard Berglund, Swerea IVF

6 Tema 1 2012-10-17 6 Richard Berglund, Swerea IVF

7 Vi ska vara det självklara valet! En spjutspets som kan möta fram- tidens utmaningar. Vår verksamhet ska möta de högst ställda kraven. En färdriktning 1 1 2012-10-17 7 Richard Berglund, Swerea IVF

8 Tema 2 2012-10-17 8 Richard Berglund, Swerea IVF

9 ”Medarbetarna är vår viktigaste resurs” En kultur av tillit 2 2 Vi får väl se hur det går… Det klarar du fint. Vi litar på dig! Osynligt ”Artefakter” synliga uttryck Underliggande antaganden Uttalade värderingar 2012-10-17 9 Richard Berglund, Swerea IVF

10 Tema 3 2012-10-17 10 Richard Berglund, Swerea IVF

11 Aktiv ledning 3 3 De där uppe begriper inte. Ingen lyssnar på oss. Det händer aldrig något. Varför ska vi när inte dom... 2012-10-17 11 Richard Berglund, Swerea IVF

12 Tema 4 2012-10-17 12 Richard Berglund, Swerea IVF

13 Engagemang Tid Inledande skepsis Hype, ’frälsning’ Motgångar Realism och insikt ”Besvikelsens dal” Långsiktighet 4 4 ”Gartners Hype-kurva” 2012-10-17 13 Richard Berglund, Swerea IVF

14 Tema 5 2012-10-17 14 Richard Berglund, Swerea IVF

15 Efter Hino (2005) Förmåga Som det oftast är Utrymme för individen 5 5 Som det kunde vara Tid Betydelse Enskilda personer Systemet Lagspelet 2012-10-17 15 Richard Berglund, Swerea IVF

16 Tema 6 2012-10-17 16 Richard Berglund, Swerea IVF

17 Lagarbete 6 6   Ansvar.. Befogen- heter! Inga resurser  År Bättre väg Den vanliga vägen ”Överkapacitet” Tid per produkt 2012-10-17 17 Richard Berglund, Swerea IVF

18 Tema 7 2012-10-17 18 Richard Berglund, Swerea IVF

19 Inflytande 7 7 Varför frågar de inte mig? Jag vet! Jag tycker att… ! ! ? §13 MBL 2012-10-17 19 Richard Berglund, Swerea IVF

20 Tema 8 2012-10-17 20 Richard Berglund, Swerea IVF

21 Utmaning 8 8 Efter Csíkszentmihályi (1990) Snabbare! Bättre! Billigare! Hur skulle vi kunna göra för att... ? 2012-10-17 21 Richard Berglund, Swerea IVF

22 Tema 9 2012-10-17 22 Richard Berglund, Swerea IVF

23 Lärande 9 9 Lära in Lära nytt Lära tillsammans Organisatoriskt lärande 2012-10-17 23 Richard Berglund, Swerea IVF

24 Tema 10 2012-10-17 24 Richard Berglund, Swerea IVF

25 Kvalitet Sam- arbete Kreativitet Kvantitet Del av vinsten 10 Vad har jag för det? Det känns juste! 2012-10-17 25 Richard Berglund, Swerea IVF

26 En samverkande helhet 2012-10-17 26 Richard Berglund, Swerea IVF

27 Workshop Var står vi? Enkät till • medarbetare • ledare Vad tycker organisationen? Besök Intervjuer Varför är det som det är? Workshop efter ca 2 mån Vad gör vi? Utvärdering efter ca 9 mån Hur gick det? Uppföljande enkät Do Genomför • Ta beslut • Driv efter handlingsplan • Ta till vara det som pågår Beslut Är detta viktigt? Företagets tidigare aktiviteter Vad har vi redan gjort? Inspiration Teori kring motivation Vad vet andra? Plan Undersök • Sök möjligheter • Samla data & info • Involvera, förankra Check Följ upp • Undersök • Fråga • Lyssna Act Justera • Förbättra • Arbeta vidare Pågående projekt: Vi utvecklar ett systematiskt arbetssätt för företag Vi söker några testföretag till! 2012-10-17 27 Richard Berglund, Swerea IVF

28 Det svåra är inte att säga vad man vill göra - utan att göra det man säger! Avhandlingen kan beställas från Sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet Pris 300 kr (eller laddas ned gratis från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077 /22303/1/gupea_2077_22303_1.pdf) https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077 /22303/1/gupea_2077_22303_1.pdf Boken kan beställas via www.swerea.se/ivf/engagemang www.swerea.se/ivf/engagemang Pris 285 kr (Vid 10 ex eller mer: 185 kr) Självklarheter? Läs om det pågående projektet på DetVardefullaEngagemanget.seDetVardefullaEngagemanget.se 2012-10-17 28 Richard Berglund, Swerea IVF


Ladda ner ppt "Det värdefulla ENGAGEMANGET Richard Berglund. Användning av dessa bilder 2012-10-17 Richard Berglund, Swerea IVF 2 Det är fritt fram att använda dessa."

Liknande presentationer


Google-annonser