Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Målstyrning utifrån Lag om skydd mot olyckor. 2 Varför målstyrning? •Ge kommunen frihet att anpassa utifrån lokala förhållanden •Medborgaren i fokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Målstyrning utifrån Lag om skydd mot olyckor. 2 Varför målstyrning? •Ge kommunen frihet att anpassa utifrån lokala förhållanden •Medborgaren i fokus."— Presentationens avskrift:

1 1 Målstyrning utifrån Lag om skydd mot olyckor

2 2 Varför målstyrning? •Ge kommunen frihet att anpassa utifrån lokala förhållanden •Medborgaren i fokus •Hushållning med resurser

3 3 Syfte med ny lagstiftning •Skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor. •Skapa bättre förmåga i samhället •Förbättra möjligheterna att minska antalet olyckor. •Flexibilitet med möjlighet att anpassa utifrån lokala förhållanden.

4 4 Räddningstjänstlagen Vad kommunen skulle ha detaljstyrning Lag om skydd mot olyckor Hur kommunen ska styra målstyrning Lag om skydd mot olyckor Är det bara en reformerad räddningstjänstlag?

5 5 Målstyrning - Medborgarperspektiv RÄLLSO FOKUS

6 6 Målstyrning - kommunikation Kommunikation DialogFörankring

7 7 Målstyrning - Värderingar •Mål är uttryck för värderingar •Vilka värderingar styr? •Hur ska vi prioritera? •Har vi gjort medvetna val medborgarnas säkerhet?

8 8 Dialog och förankringsarbete avgörande för framgång Undvik målkonflikter genom dialog Principer för prioriteringar

9 9 Målkonflikt exempel från Jönköping snabba räddningsinsatser ökad trafiksäkerhet Målkonflikt Åtgärder

10 10 Systematiskt säkerhetsarbete Målstyrning Verksamhetsmål Säkerhetsmål Prestationsmål

11 11 Nationella mål - Mål i handlingsprogram Nationella mål Ökad säkerhet Färre skador och mindre förstöras Ökat skydd Lokala Verksamhetsmål Ökad säkerhet Färre skador och mindre förstöras Ökat skydd Prestationer Medborgar fokus

12 12 Säkerhetsprocessen Verksamhet Säkerhet Resurser Input Prestationer output Ökat Skydd Färre Skador Välfärd Trygghet Medborgarperspektivet Verksamhet

13 13 Säkerhetsprocessen - medborgarperspektivet •Hur ska vi bidra till välfärd och trygghet? •Hur ska vi öka säkerheten? –minska olyckorna och skadorna –öka skyddet •Vilka prestationer behöver utföras för att bidra till ökad säkerhet? ResurserPrestationer Ökat Skydd Färre Skador Välfärd Trygghet Verksamhet Säkerhet

14 14 Verksamhetsmål Nationella mål Anges i lagen Målbeskrivning för handlingsprogram Lokalt anpassade mål Angivna i kommunens handlingsprogram Angivna i lagen SäkerhetsmålPrestationsmål

15 15 Alice i Underlandet och katten -Vill du vara snäll och tala om för mig hur jag ska gå för att komma härifrån, frågade Alice -Det beror på vart du ska, svarade katten -Det betyder inte så mycket vart, sa Alice -Då kvittar det åt vilket håll du går, sa katten.

16 16 Några viktiga frågor att ställa sig •Innebär målen en utmaning utan att lägga ribban orimligt högt? •Finns det en samstämmighet mellan vad ledningen säger och vad den gör i praktiken? •Får organisationen resurser och stöd för att kunna nå målen? •Leder de arbetsuppgifter som man skapat till att målen kan nås? •Följer man upp att organisationen är på väg att nå målen?

17 17 Mål eller mållös Målet… Vilket mål? Räcker det inte att springa sina åtta timmar per dag? •Mål måste kopplas till en diskussion om vilka resurser man får för att utföra de uppgifter som tänks leda till måluppfyllelse.

18 18 Sätt SMARTare mål S pecifika M ätbara A ccepterade R ealistiska T idsatta

19 19 Olika typer av mål •Inriktningsmål – åt vilket håll ska vi? •Effektmål (säkerhetsmål) – vad vill vi uppnå konkret? •Produktionsmål (prestationsmål) – vad ska vi göra för att nå uppsatta säkerhetsmål?

20 20 Exempel: Mål för barnomsorg i en kommun Effektmål: Alla barn i åldern 18 mån – 10 år ska garanteras barnomsorg i den form föräldrarna önskar fr o m 2004. 90 % av föräldrarna ska vara nöjda med verksamhetens kvalitet. Prestationsmål: 1.Öka antalet barn i kommunala daghem från 1000 till 1100. 2.Skriva avtal med ytterligare 2 föräldrakooperativ för 48 barn. 3.Undersöka efterfrågan på olika barnomsorgsformer. Resurser: 90 000 kronor per barn i daghem, 45 000 kronor i fritidshem etc. Bra barnomsorg för alla barn.

21 21 Exempel på mål i offentlig verksamhet •Innan morgonrusningen ska alla större vägar med busstrafik samt gång- och cykelvägar till hållplatser för tåg och buss vara plogade. •Gång- och cykelvägar till skolor ska vara plogade före klockan 08.00. •Samtliga vägar ska vara plogade under dagen efter ett snöfall. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Exempel på ett antal tydliga, fungerande prestationsmål. Vilket skulle kunna vara det övergripande målet formulerat ur medborgarens perspektiv?

22 22 Målstyrning – Uppföljning/utvärdering •Arbetet med handlingsprogrammet är en process med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och förbättring Systematiskt säkerhetsarbete

23 23 Målstyrning - resultatstyrning •Uppföljning – Vad görs? •Utvärdering – Varför? •Förbättring och lärande •Styrning och planering av verksamheten

24 24 En fungerande målstyrning •Formulera tydliga mål. •Följa upp och utvärdera – en ständig process •Mål bör formuleras i en dialog •Dialogen leder till ett åtagande


Ladda ner ppt "1 Målstyrning utifrån Lag om skydd mot olyckor. 2 Varför målstyrning? •Ge kommunen frihet att anpassa utifrån lokala förhållanden •Medborgaren i fokus."

Liknande presentationer


Google-annonser