Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nationella ungdomspolitiken. 2-4-5= den nationella ungdomspolitiken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nationella ungdomspolitiken. 2-4-5= den nationella ungdomspolitiken."— Presentationens avskrift:

1 Den nationella ungdomspolitiken

2 2-4-5= den nationella ungdomspolitiken

3 Den nationella ungdomspolitiken 2 övergripande mål för ungdomspolitiken: •alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd •alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande

4 Ungdomspolitikens 4 perspektiv Det finns viktiga aspekter av ungdomars levnadsvillkor som inte kan formuleras i mål. Inte desto mindre är de viktiga. I propositionen pekas fyra perspektiv ut och de ska utgöra en grund när verksamheter utarbetas och följs upp: •Unga är en resurs. Unga har unika kunskaper, erfarenheter och värderingar som bör tas till vara •Unga har rättigheter och de rättigheterna ska skyddas och främjas. •Ungas självständighet och oberoende ska stödjas •Unga är olika

5 Ungdomspolitik är sektorsövergripande och berör 5 områden •Utbildning och lärande •Arbete och försörjning •Hälsa och utsatthet •Inflytande och representation •Kultur och fritid

6 Diskutera! •Varför en nationell och/eller kommunal ungdomspolitik?

7 Ungdomsstyrelsens roll •Kunskapsburen myndighet •Göra skillnad i inflytande och välfärd •För våra målgrupper •Vi följer den nationella ungdomspolitiken •Vi arrangerar utbildningar •Vi fördelar och erbjuder stöd

8 Ung idag 2012 •1.5 miljoner unga, 13-25 år •De flesta unga har det bra •Stora skillnader inom gruppen unga •Ungas ekonomiska situation oroar •Ungas ”dolda” livsvillkor i belysning

9 Två nutidsbilder •De stora minoriteternas framväxt, mångfalden och en ökad polarisering •Demografin och konjunkturen utmanar

10 Ungas utanförskap - den stora utmaningen •Etablering sker över lång tid •Organisering som stuprör •Unga har många problem •Unga vet inte vart de ska vända sig •Insatserna tar lång tid •Samma insatser upprepas

11 Vägen till etablering •Samverka och samorganisera •Satsa på idén om ”en dörr in” •Slopa 90-dagars regeln – korta avbrott •Praktik, prao och sommarjobb ger resultat •Utarbeta individuella handlingsplaner •Utbildning, utbildning, utbildning

12 Diskutera! •Vilka utmaningar står ni inför regionalt och lokal? •Vilka möjligheter ser ni i ert ungdomspolitiska arbete lokalt och regionalt?

13 Vad är Lupp? •Enkätverktyg. Sedan 2001. •Årlig inbjudan •Uppfylla vissa kriterier: - Politisk förankring att genomföra Lupp - Vilja att utveckla ungdomspolitiken - Resurser att satsa på projektet • Kunskapsstöd från Ungdomsstyrelsen • Kommunen genomför enkät, analyserar, skriver rapport och utvecklar sin ungdomspolitik

14 Områden i enkäten fritid skola politik, samhälle och inflytande trygghet hälsa arbete framtid

15 Tre ålderskategorier - tre enkäter skolår 7-9 gymnasiet 19-25 år

16 Varför Lupp? Verktyg för en effektiv, sektorsövergripande ungdomspolitik Verktyg för att få kunskap om unga Datainsamling till Ungdomsstyrelsen

17 Effektiv ungdomspolitik med Lupp 1.Politiskt beslut: unga prioriterade 2.Analys med Lupp 3.Politiska mål och handlingsprogram 4.Åtgärder för att nå målen 5.Uppföljning med Lupp 6.Revidering av mål och handlingsprogram Ungdomspolitik RevideringBeslutAnalys Mål och strategi Åtgärder Uppföljning

18 Lupp 2012 46 kommuner. Över hälften av landets kommuner har nu någon gång genomfört Lupp.

19 Mer information •www.ungdomsstyrelsen.se

20 Tack för mig! Jonas.larsson-thornberg@ungdomsstyrelsen.se 08-566 219 10


Ladda ner ppt "Den nationella ungdomspolitiken. 2-4-5= den nationella ungdomspolitiken."

Liknande presentationer


Google-annonser