Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den nationella ungdomspolitiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den nationella ungdomspolitiken"— Presentationens avskrift:

1 Den nationella ungdomspolitiken

2 2-4-5= den nationella ungdomspolitiken

3 Den nationella ungdomspolitiken
2 övergripande mål för ungdomspolitiken: alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande Den svenska ungdomspolitiken utgår från den proposition som kom 2004 och där slog man fast att de övergripande målen för U.P är att alla unga mellan år ska ha…

4 Ungdomspolitikens 4 perspektiv
Det finns viktiga aspekter av ungdomars levnadsvillkor som inte kan formuleras i mål. Inte desto mindre är de viktiga. I propositionen pekas fyra perspektiv ut och de ska utgöra en grund när verksamheter utarbetas och följs upp: Unga är en resurs. Unga har unika kunskaper, erfarenheter och värderingar som bör tas till vara Unga har rättigheter och de rättigheterna ska skyddas och främjas. Ungas självständighet och oberoende ska stödjas Unga är olika

5 Ungdomspolitik är sektorsövergripande och berör 5 områden
Utbildning och lärande Arbete och försörjning Hälsa och utsatthet Inflytande och representation Kultur och fritid I den här propositionen slog man även fast att U.P ska omfatta fem huvudområden. U.P omfattar alltså inte bara ett område, utan flera politikområden. Ungdomspolitiken är alltså sektorsövergripande.

6 Varför en nationell och/eller kommunal ungdomspolitik?
Diskutera! Varför en nationell och/eller kommunal ungdomspolitik?

7 Ungdomsstyrelsens roll
Kunskapsburen myndighet Göra skillnad i inflytande och välfärd För våra målgrupper Vi följer den nationella ungdomspolitiken Vi arrangerar utbildningar Vi fördelar och erbjuder stöd

8 Ung idag 2012 1.5 miljoner unga, 13-25 år De flesta unga har det bra
Stora skillnader inom gruppen unga Ungas ekonomiska situation oroar Ungas ”dolda” livsvillkor i belysning

9 Två nutidsbilder De stora minoriteternas framväxt, mångfalden och en ökad polarisering Demografin och konjunkturen utmanar

10 Ungas utanförskap - den stora utmaningen
Etablering sker över lång tid Organisering som stuprör Unga har många problem Unga vet inte vart de ska vända sig Insatserna tar lång tid Samma insatser upprepas

11 Vägen till etablering Samverka och samorganisera
Satsa på idén om ”en dörr in” Slopa 90-dagars regeln – korta avbrott Praktik, prao och sommarjobb ger resultat Utarbeta individuella handlingsplaner Utbildning, utbildning, utbildning

12 Diskutera! Vilka utmaningar står ni inför regionalt och lokal?
Vilka möjligheter ser ni i ert ungdomspolitiska arbete lokalt och regionalt?

13 Vad är Lupp? Enkätverktyg. Sedan 2001. Årlig inbjudan
Uppfylla vissa kriterier: - Politisk förankring att genomföra Lupp - Vilja att utveckla ungdomspolitiken - Resurser att satsa på projektet Kunskapsstöd från Ungdomsstyrelsen Kommunen genomför enkät, analyserar, skriver rapport och utvecklar sin ungdomspolitik Anledningen till att vi frågar efter detta i ansökan är att vi inte vill att man bara gör en enkät och tar upp elevers och lärares tid i onödan, utan vi vill att kommunen har tänkt igenom vad man ksa göra med resultatet och hur man ska utveckla sin ungdomspolitik.

14 politik, samhälle och inflytande
Områden i enkäten fritid skola politik, samhälle och inflytande trygghet hälsa arbete framtid Då kommer vi in på själva Lupp-enkäten. Enkäten innehåller alla dessa områden. Det gör att den är bred, men den går inte så djup. Men eftersom den är så bred ger den en översiktsbild av hur ungdomar har det i kommunen. Många som använder den ger jmf material

15 Tre ålderskategorier - tre enkäter
skolår 7-9 gymnasiet 19-25 år Det finns tre enkäter Några val som ska göras: Vilka åldersgrupper- Ska man göra hela högstadiet, gymn etc eller ska man välja ut en klass? Lite olika frågor eftersom livsvillkoren ser olika ut. Kommunen besluta själv vilka enkäter man ska göra Sen ska man också besluta om man ska göra webbaserad eller pappersenkät, men det kommer vi in på mer i morgon.

16 Varför Lupp? Verktyg för en effektiv, sektorsövergripande ungdomspolitik Verktyg för att få kunskap om unga Datainsamling till Ungdomsstyrelsen Syftet med Lupp är att det ska leda till en sektorsövergripande och effektiv U.P. Meningen är alltså att U.P i kommunen ska gå på tvären, som hängrännan, och inte vara det där ensamma stupröret. Sen handlar Lupp om att kommunen ska få kunskap om hur deras ungdomar har det, vad de tycker, vad de skulle vilja ha mer av, att ge ungdomar en röst gentemot politiken. Förut var det mycket höftande om vad ungdomar vill ha och hur de mår. Och sist med inte minst så kan US använda materialet till olika rapporter.

17 Effektiv ungdomspolitik med Lupp
Revidering Beslut Analys Mål och strategi Åtgärder Uppföljning Politiskt beslut: unga prioriterade Analys med Lupp Politiska mål och handlingsprogram Åtgärder för att nå målen Uppföljning med Lupp Revidering av mål och handlingsprogram Detta sätt att arbeta leder till en ständig utveckling av kommunens ungdomspolitik. Följa upp med Lupp efter ca tre år.

18 Lupp 2012 46 kommuner. Över hälften av landets kommuner har nu någon gång genomfört Lupp.

19 Mer information www.ungdomsstyrelsen.se
På webben finns enkäterna, och alla broschyrer. Manualen är väldigt pedagogisk och går igenom i princip allt kring arbetet med Lupp. Förslag på följebrev. Den är ett måste att läsa igenom för de som ska arbeta med genomförandet. Broschyren är rykande färsk, användas som en del av förankringen till unga, lärare, politiker, föräldrar. Utvärderingen finns t.ex. goda exempel och inspiration. Kommunrapporter för att få inspiration hur andra har gjort.

20 Jonas.larsson-thornberg@ungdomsstyrelsen.se 08-566 219 10
Tack för mig!


Ladda ner ppt "Den nationella ungdomspolitiken"

Liknande presentationer


Google-annonser