Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläges Analys • - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare • Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläges Analys • - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare • Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt?"— Presentationens avskrift:

1 Nuläges Analys • - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare • Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt? Vilka metoder har ni använt? Varför har ni lyckats så bra med detta? Vilka utmaningar & dilemman ser du? Att ni har i projektet?En kort diskussion/inventering Gör en runda, var och en får berätta om sina framgångar. • Skriv ned sammanfattande rubriker på rapport bladet. • Varje bord ger varandra positiv feedback och uppmuntran till vilket bra arbete den har gjort!

2 Om vi fick bestämma

3

4 För, med & av unga

5 20 november 1989 • Barn upp till 18 år. • Barn lyfts in i på den politiska agendan. • Barn har sina rättigheter som fullvärdiga medborgare • Barn är subjekt

6 Barnkonventionen Artikel 2 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Artikel 3 • Det som är det bästa för barn ska alltid gälla.

7 Att få leva och må bra, borde vara självklart för alla barn. Artikel 6 Att få leva och må bra, borde vara självklart för alla barn. Artikel 12 • Ingen får bestämma om sånt som gäller dig, utan att först höra vad du tycker!

8 Regeringens mål Ungdomspolitiken • alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till välfärd och • alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.

9 Vad är politik?

10 Tränings arenor för att kunna utveckla det aktiva demokratiska medborgarskapet • Dialog • Delaktighet • Ansvar • Påverkan

11 Transportsträckan • Veta att man tycker något • En process att kunna formulera sina åsikter: Att få en chans att reflektera över mina åsikter innan ex en enkät! • Veta att jag kan påverka& hur jag ska göra • Veta vad som händer med mina åsikter

12 Demokrati ? Former för att komma överens om gemensamma angelägenheter

13 Utmaning • Relationer istället för organisering

14 Inflytande ? Bild från SKL Medborgardialog hemsida april 2010

15 • Elevinflytande arbetet på skolorna behöver utvecklas ordentligt • Unga upplever att deras förslag inte tas på allvar • Internet sociala medier ger nya perspektiv,sociala instutioner & verktyg

16 Vad krävs av dig & mig?

17 Ledarens förhållningssätt • Lyhördhet • Dialog i demokratisk anda • Uppmuntran till kritiskt tänkande

18 Ledarens kompetens att förmedla till deltagarna • Slussning ( föra över kunskap) • Empowerment redskap • Projektkunskap • Ungas egen organisering ( föreningskunskap) • Demokratisk möten

19 • Lokalt områdesarbete • Samverkan • Kunskap & förmedlare av demokrati & mänskliga rättigheter, barnkonventionen i synnerhet

20 • Arbeta med ett ungdomsperspektiv • Synliggöra och motverka diskriminering • Kunskap om härskartekniker, normkritisk tänkande

21 • Aktuell omvärldskunskap, anknytning till forskning • Kunna mäta kvalité och analysera sin egen profession & verksamhet, för att kunna utvecklas

22 • Skapa och utveckla hjälpsamma stödstrukturer

23 KASAM Känslan av Sammanhang Antonovsky

24 M etoder är en framgångsfaktor


Ladda ner ppt "Nuläges Analys • - utse en bordsvärd - utse en tidshållare - utse en sekreterare • Runda Vilka framgångar ser du att ni redan har gjort i i ert projekt?"

Liknande presentationer


Google-annonser