Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modeller. Arbetsmetoder •”Pluppkarta” •Diskussioner; vad kan förbättras och hur? •Dramaövningar; attityder kring Jaxområdet •Fältstudier •Fotografering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modeller. Arbetsmetoder •”Pluppkarta” •Diskussioner; vad kan förbättras och hur? •Dramaövningar; attityder kring Jaxområdet •Fältstudier •Fotografering."— Presentationens avskrift:

1 Modeller

2

3 Arbetsmetoder •”Pluppkarta” •Diskussioner; vad kan förbättras och hur? •Dramaövningar; attityder kring Jaxområdet •Fältstudier •Fotografering •Modellbyggen •Ritningar, Jaxtorget •Presskonferens, Redovisning 24 maj 2012 •”Alla yrkens kväll” •”Snacka om Borlänge”, medborgardialog

4 Min tro och förhoppning är att barn och unga som får vara delaktiga och blir lyssnade på utvecklar ett samhällsengagemang som de tar med sig vidare genom livet

5 Nya sportfältet Ur Borlänge tidning 25 februari 2012 ”Peace & Love finansierar satsning på Sportfältet Det blir också en satsning på spontanidrott. Hur det ska se ut ska borlängebor och framför allt ungdomar, få vara med och påverka.”

6 Sportfältet Hur har vi arbetat? Projektledare, 2 st per klass, uppgift: hålla kontakten med kommunen Trygghet och integration Gruppdiskussione r Fältstudier Insamling av information, bilder m.m. Redovisning: ritning av ”drömsportfältet”

7

8 Unga spekulerar

9 Skräddarbacksskolan åk 5

10 Lärdomar vid arbete med skolan -Förankra tidigt och tydligt med skolledning och lärare - Ge tydligt uppdrag - Visa på kopplingen mellan fysisk planering och läroplanen - Låt arbetet vara intensivt i början och plana ut därefter

11 Förankring i Lgr 11 Samhällskunskap -Mänskliga rättigheter inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen och diskrimineringsgrunderna i svensk lag - Aktuella samhällsfrågor /.../ -Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner -Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

12 -Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället -Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi -Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data /.../ kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. Förankring i Lgr 11 Geografi

13 •Positiv ingång för mindre studiemotiverade elever •Positiv energi, värdefulla kontakter och nya infallsvinklar •Medievana •Sommarjobb med barnkonventionen och ungdomsrådet fortsatt intresse för samhällsfrågor •Tillfälle att bearbeta flera delar ur det centrala innehållet i bl.a. samhällskunskap och geografi på ett verklighetsanknutet sätt Mervärden

14 Positivt att samhällsplanera i skolan •Man blir mer rädd om saker och mer engagerad när man får vara med och påverka •Roligt att ens åsikter känns viktiga •Vi är experter på att vara just ungdomar •Vuxna och politiker borde lyssna mer på ungdomar •Roligt med ett lite mer fritt och kreativt arbetssätt

15 På gång Planerande för ett ridhus – skola med ridprogram kontaktad Gång- och cykelväg vid industriområde – skola ska kontaktas Folkets park – gymnasiet och en låg- och mellanstadieskola har visat intresse

16 Beslut i kommunstyrelsen I planprocessen ska en av rutinerna vara att barn och unga ska komma till tals. I samband med att planuppdrag ges ska beslut tas på vilket sätt barn och unga ska komma till tals.

17

18

19 Träff med barn och lärare på skolorna Barn och unga i samh ä llsplaneringen N ä tverkstr ä ff 2011-04-07

20 Tack! Unni Öhman unni.ohman@borlange.se


Ladda ner ppt "Modeller. Arbetsmetoder •”Pluppkarta” •Diskussioner; vad kan förbättras och hur? •Dramaövningar; attityder kring Jaxområdet •Fältstudier •Fotografering."

Liknande presentationer


Google-annonser