Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETwinning impact study. Samlade reflektioner utifrån Study of impact och möte med eTwinning ambassadörer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETwinning impact study. Samlade reflektioner utifrån Study of impact och möte med eTwinning ambassadörer."— Presentationens avskrift:

1 eTwinning impact study

2 Samlade reflektioner utifrån Study of impact och möte med eTwinning ambassadörer

3 Lärares perspektiv • Marknadsföring, konkurrens mellan skolor • Förslag: Online stöd i olika forum organiserat genom erfarna eTwinnare. • Ekonomiska resurser behövs • Arbeta i team på skolorna men även i det lilla arbetslaget arbeta med skolutveckling.

4 • Politik och skolledare, koppla samman ett skolutvecklingsperspektiv. • eTwinning tydligare koppla samman med skolutveckling. • Koppla eTwinning samman med LGR 11 • Dokumentationsverktyg • IKT ett spår vi har fastnat i vända oss till olika spår. • Elevdeltagande inflytande enligt LGR 11 • Konkurrens mellan skolor/lärare

5 Skolans perspektiv • eTwinning ett sätt att lära, kan användas till all Lyfta alla ämnen/områden? • Stöd från skolledningen mycket viktigt, 80% rapporterar ”support and recognition” • Transparens, föräldrar m fl • eTwinninglärare söker kamrater i Europa hellre än i skolan, projekt föder projekt

6 • 60 % curricula integrated, stegvis (UK-example) • 30% ämnesövergripande • eTwinning fungerar som ingång till internationalisering • En lärare kan sätta stenen i rullning • Elev och lärarperspektiv viktigt för skolledare (röster)

7 • Marknadsföra skolan • Vill du kunna lova dina elever och deras föräldrar att de när de slutat år 6 (eller så) har jobbat tillsammans med kamrater i ett annat europeiskt land? • eTwinning är första steget till internationalisering i skolan. Det vet vi!

8 Elevens perspektiv

9 Elevdelaktighet •Större påverkan av innehåll i projekten gör att eleverna känner sig mer delaktiga och stärkta.

10

11 Allmänt positiva reflektioner •Elevernas ökade motivation när de har en "verklig" mottagare. •Lärarnas ökade digitala kompetens •Internationalisering •Känslan av samhörighet inom Europa -informell dialog mellan kollegor •Ökad måluppfyllelse -kopplingar till läroplanen •Lustfyllt lärande -Roligt för både lärare och elever

12 •Oavsett förutsättningar och nivå så ökar ikt användning och digital kompetens •E-post kan vara avancerat användande på en skola •Blogga kan vara avancerat på en annan


Ladda ner ppt "ETwinning impact study. Samlade reflektioner utifrån Study of impact och möte med eTwinning ambassadörer."

Liknande presentationer


Google-annonser