Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Helena NäslundLars Westergren KvalitetschefVerksamhetsanalytiker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Helena NäslundLars Westergren KvalitetschefVerksamhetsanalytiker."— Presentationens avskrift:

1 1 Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Helena NäslundLars Westergren KvalitetschefVerksamhetsanalytiker helena.naslund@huddinge.se lars.westergren@huddinge.se

2 Huddinge kommun Näst störst i länet •100 000 invånare •26 000 barn och elever •6000 anställda, varav 3500 BUF Foto: Thomas Henrikson

3

4 4 Utmaningen Likvärdig förskola/skola för alla barn och elever

5 Kvalitetsarbete på flera nivåer Huvudmannanivå • Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen Enhetsnivå • Enligt ovan • Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet Kvalitets- arbete på flera nivåer

6 Enheternas analyser 6 6 Huvud man Förskolechef Rektor Arbetslaget Barn- elevgrupp Hur gör vi i Huddinge? Klassens kvalitetsrapport Barnintervjuer Elev- och föräldraenkäter Kunskapsresultat

7 7 7 Huvud man Förskolechef Rektor Arbetslaget Barn- elevgrupp Enheternas analyser Barnintervjuer Elev- och föräldra enkäter Kunskaps resultat Enheternas analyser Klassens kvalitetsrapport Barnintervjuer Elev- och föräldraenkäter Kunskapsresultat Förskolechefens/rektors viktigaste slutsatser och åtgärder för förbättring Hur gör vi i Huddinge? Klassens kvalitetsrapport

8 Från klassrum till kommunhus MoB VP Delår VB Politiska dokument

9 9 Kvalitet och inflytande i skolan •Förutom huvudmannen anger den nya skollagen att varje skola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där rektor är ansvarig •Läroplanen slår dessutom fast att elever ska ha och utöva inflytande •Hur kan ett sådant arbete underlättas?

10 ”Jag skulle ju kunna bjuda på glass så får jag bra svar” •” Många elever är inte seriösa i sina svar.” •”De här onödiga enkäterna tar värdefull lektionstid från undervisningen.” •” Det har ju med dagsformen att göra, jag skulle ju kunna bjuda på glass samma dag så får jag bra svar… ” •”Vi vet faktiskt inte vad elevernas svar betyder, det finns ju så många olika tolkningar.” •”Utvärderingar och övriga enkäter får det ej gå inflation i. eleverna orkar ej, tar dem ej på allvar.” lärarröster om kommunens elevenkät

11 Elevröster om skolans enkäter ”…ska vi svara på en enkät igen - vilket slöseri med tid…” •”Jag har aldrig fått se något resultat. Alla enkäter är skit, ingen info. Det känns som de slängs i tunnan på en gång.” •”Jag vet inte varför frågorna är viktiga för gymnasiet?” •”Vi har aldrig fått någon info efter att enkäten besvarats. Vad används svaren till? •”Skolans ledning tar inte våra svar på allvar” Citat från undersökningen ”Vad anser elever, lärare och skolledare om skolans enkäter? Huddinge kommun 1999”

12 Vi började mer och mer att fundera och leta efter lösningar •Hur visar vi vad vi vill och att vi tar elevernas svar på allvar? •Hur kan elevernas förmåga och erfarenhet bättre än idag användas till att utveckla och förbättra verksamheten? •Hur får vi arbetet med kommunens elevenkät att vara en meningsfull del av lektionstiden? •Hur kan lärare, rektorer och politiker på ett bättre sätt än idag få reda på vad eleverna menar med sina svar?

13 För tio år sedan började vi att utveckla Klassens Kvalitetsrapport

14 exempel från gymnasieskolan Fyra gymnasieskolor i Huddinge kommun 909 elever i årskurs två 83 procent svar (2013) Enkätperiod: vecka 4 – 7

15 Varje elev får del av resultatet – direkt! Läraren presenterar klassens resultat - för alla mål i nära anslutning till enkätens genomförande och går - med hjälp av tabeller och grafer - igenom hur klassen besvarat frågorna

16 OBS Lösnings- fokuserad metodik Förbättring 2013 Tydlig koppling mellan elevernas diskussion, nämndens mål i verksamhetsplan och klassens resultat på årets elevenkät •Vilka resultat är du nöjd med? Varför? •När du ser resultatet. Är du förvånad över något? Vad? •Vilket/vilka områden vill du förbättra? •Vad kan du och klassen göra? •Vad kan andra bidra med? •Ge exempel på ett första steg.

17 Bild från Clip Art Exempel på innehåll

18 Bild från Clip Art ”det här underlättar för oss alla på skolan”

19 Elevernas förslag beaktas och tas på allvar av skolans ledning. Ledningen analyserar, diskuterar och bedömer skolans resultat med hjälp av det som klasserna skrivit i sina kvalitetsrapporter.

20 Klassens kvalitetsrapport underlättar och möjliggör Huvudmannen styr verksamheten och följer upp måluppfyllelse Elever och lärare utövar inflytande och påverkar verksamheten Rektor och lärare leder kvalitetsarbetet på skolan Samtal och kvalitets rapport Samtal med politiker om elevenkäten Bild från Clip Art

21


Ladda ner ppt "1 Kvalitet och inflytande i förskolan och skolan Huddinge kommun Barn och utbildningsförvaltningen Helena NäslundLars Westergren KvalitetschefVerksamhetsanalytiker."

Liknande presentationer


Google-annonser