Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Träddiagram - ett sätt att ta fram aktiviteter och prioriteringar för hur man ska jobba med ett visst område.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Träddiagram - ett sätt att ta fram aktiviteter och prioriteringar för hur man ska jobba med ett visst område."— Presentationens avskrift:

1 Träddiagram - ett sätt att ta fram aktiviteter och prioriteringar för hur man ska jobba med ett visst område

2 Träddiagram Används för att bryta ned ett stort mål i ett antal åtgärder som ska genomföras för att nå målet Uppmuntrar till att öka bredden i tänkandet för att skapa nya lösningar på gamla problem Avslöjar även svårigheter med att genomföra olika åtgärder

3 Steg 1 Gruppen bör inte vara fler än 7-8 stycken
Tejpa ihop 3-4 blädderblockspapper med långsidorna mot varandra Skriv frågan längst upp till vänster Prata ihop er under 7-8 minuter så att alla förstår frågeställningen på samma sätt Utse en gruppledare

4 Steg 2 Dela ut 3-4 post-it lappar till varje deltagare
Fundera på vilka åtgärder just du tycker behöver genomföras för att utveckla skolan Skriv förslag till åtgärder på alla lappar. Skriv fullständiga meningar Viktigt att det är konkreta åtgärder ni skriver, inte visioner eller långsiktiga mål Inga utrop eller frågor får skrivas Sätt upp lapparna på blädderblocket så fort ni skrivit dem

5 Steg 3 Gruppledaren läser alla lapparna högt och kontrollerar att alla förstått det som står på lappen. Fråga skribenten om någonting är oklart. Ingen kritik av innehållet får komma

6 Steg 4 Alla får gå fram till arket och flytta ihop de lappar som handlar om ungefär samma saker. Arbetet ska ske under tystnad Det kan bli många grupper Vissa lappar passar inte ihop med några andra, de blir ensamvargar

7 Steg 5 Varje grupp av lappar ska nu rubriksättas
Använd gärna en större post-it lapp och skriv rubriken på Ensamvargar lämnas utan rubrik

8 Steg 6 Sätt de små lapparna under den större.
Försök i gruppen att se om några av rubrikerna hör ihop, sätt ihop dem med nya rubriker

9 Steg 7 Placera ut lapparna på blädderblocket enligt följande

10 Steg 8 När ni satt upp alla lappar så kontrollerar ni om ni är överens om resultatet så här långt Rita därefter upp rutor under träddiagrammet som bilden visar. Skriv upp de tre rubrikerna som finns på bilden vid varje rad med rutor

11 Effektivitet Genomförbarhet Prioritet

12 Steg 9 Nu ska gruppen värdera förslagen till åtgärder
Varje person i gruppen sätter ut 1, 2, 3, 4 och 5 poäng vid de förslag de tycker är effektivast för att förbättra resultaten. Markera poängen med blyertspenna. Lägg inga aspekter på om det går att genomföra eller ej Gör om samma poängsättning i rutorna för genomförbarhet

13 Steg 10 Räkna ihop poängsummorna för effektivitet och för genomförbarhet De åtgärderna med flest poäng blir de som borde prioriteras i första hand på skolan/förskolan Ni har nu fått ett utmärkt utgångsmaterial för förbättringsarbete som dessutom är förankrat i personalgruppen Delaktigheten i att ta fram åtgärderna har verkligen stimulerats Skriv namn på gruppens medlemmar och datum i hörnet på diagrammet

14 Steg 11 Dessa åtgärder kan därefter föras in i en handlingsplan ( Verktyg för kvalitetsutveckling ) enligt samma struktur som vi gick igenom under gårdagen Detta motsvarar punkt 7 och 8 i årsklockan för systematiskt kvalitetsarbete

15 Systematiskt kvalitetsarbete
Nya utvecklingsmål sätts mellan förskolechef och politiken i juni-augusti Sammanställ resultat av årets arbete. Målen beslutas i Humanistiska nämnden Årsklockan slutar 13. Nytt fokus t ex annat område och starta om från steg 3-10 Verksamhetsavcheckning med bilaga 2 2. Genomgång av de olika bedömningsområdena görs av förskolechef 12. Fortsätt göra det som gav resultat och förändra om det inte gav resultat September Oktober Slutet av maj 3. Analys,görs tillsammans med personalen. Varför ser det ut som det gör? Oktober November 11. Ny utvärdering av resultat. Blev resultaten bättre? Systematiskt kvalitetsarbete Mars 4. Där resultaten är svaga gör förskolechef besök på förskolorna 10. Utvärdera tillsammans med personalen om åtgärderna haft effekt på barnens lärande 5. Observationer via verksamhetsbesök Januari 6 Egen analys av verksamhetsbesök kopplat till resultatanalys Slutet av november 9. Genomför åtgärderna. Tydliggör vem som är ansvarig 8. Handlingsplan för åtgärder i förskolan skrivs 7. Träff med förskollärare/arbetslag och fundera över lärmiljöernas kvalité och vilka förslag på åtgärder som ska vidtas Rapport till nämnden


Ladda ner ppt "Träddiagram - ett sätt att ta fram aktiviteter och prioriteringar för hur man ska jobba med ett visst område."

Liknande presentationer


Google-annonser