Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i förskolan Regeringens förskoleproposition

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i förskolan Regeringens förskoleproposition"— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i förskolan Regeringens förskoleproposition
Presenterades i september 2004 Antogs i december 2004

2 Kvalitet i förskolan 1996 Utbildningsdepartement
Ny huvudman - tidigare socialdepartementet 1998 Läroplan för förskolan Lpfö 98 1999 års- skollagskommitte 2004 Förskola i brytningstid Utvärdering av förskolans läroplan Lpfö

3 Kvalitet i förskolan Innehåll Utgångspunkter: Förskolans betydelse
Syn på barns utveckling och lärande Del av utbildningssystemet 1-5 år i förskola 82% 4-5 år i förskola 96%

4 Kvalitet i förskolan Minska barngruppernas storlek
Öka personaltätheten Riktat statsbidrag 2005, 2006, 2007 = 5 miljarder 6000 nya förskollärare, barnskötare eller annan personal

5 Kvalitet i förskolan Förskola som egen skolform Ledas av en rektor
Personal Lärarutbildade ha det övergripande ansvaret för barnens utveckling och lärande Därutöver annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet… Barnskötare utgör här en viktig grupp Personalförsörjning Rekrytering förskollärare Utbildning för barnskötare

6 Kvalitet i förskolan Förstärker Läroplanen Jämställdhet i förskolan
oförändrad Förstärker Jämställdhet i förskolan Mångkulturell förskola

7 Kvalitet i förskolan Kvalitet Kvalitetsredovisning Allmänna råd
Systematiskt kvalitetsarbete Likvärdig och god kvalitet Kvalitetsredovisning Uppgiftsskyldighet Gäller från 1 april 2005 Allmänna råd

8 Kvalitet i förskolan Allmänna råd
Uppdrag från regeringen till Skolverket Förtydliga nationella mål Stöd för att granska och förbättra kvaliteten Kvalitetsområden Förutsättningar Arbetet i förskolan Måluppfyllelse

9 Kvalitet i förskolan Förutsättningar Arbetet i förskolan
Styrning och ledning Personal –täthet –kompetens Lokaler och miljö Måluppfyllelse Kommunen Personalen Arbetet i förskolan Helhetssyn Värdegrund Behov av särskilt stöd Mångkulturell förskola Samverkan förskola och hem

10 Kvalitet i förskolan Föräldrar i förskolan Familjedaghem
Samverkan och inflytande Familjedaghem Tillgodose önskemål Regleras som pedagogisk verksamhet, ej skolform Öppen förskola Bör anordnas som kompletterande förskoleverksamhet


Ladda ner ppt "Kvalitet i förskolan Regeringens förskoleproposition"

Liknande presentationer


Google-annonser