Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitet i förskolan • Regeringens förskoleproposition • Presenterades i september 2004 • Antogs i december 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitet i förskolan • Regeringens förskoleproposition • Presenterades i september 2004 • Antogs i december 2004."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitet i förskolan • Regeringens förskoleproposition • Presenterades i september 2004 • Antogs i december 2004

2 • 1996Utbildningsdepartement Ny huvudman - tidigare socialdepartementet • 1998Läroplan för förskolan Lpfö 98 • 1999 års- skollagskommitte • 2004Förskola i brytningstid Utvärdering av förskolans läroplan Lpfö Kvalitet i förskolan

3  Innehåll  Utgångspunkter: • Förskolans betydelse • Syn på barns utveckling och lärande • Del av utbildningssystemet • 1-5 år i förskola 82% • 4-5 år i förskola 96%

4 Kvalitet i förskolan  Minska barngruppernas storlek  Öka personaltätheten  Riktat statsbidrag • 2005, 2006, 2007 = 5 miljarder • 6000 nya förskollärare, barnskötare eller annan personal

5 Kvalitet i förskolan  Förskola som egen skolform  Ledas av en rektor  Personal • Lärarutbildade ha det övergripande ansvaret för barnens utveckling och lärande • Därutöver annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet… • Barnskötare utgör här en viktig grupp  Personalförsörjning • Rekrytering förskollärare • Utbildning för barnskötare

6 Kvalitet i förskolan  Läroplanen – oförändrad Förstärker •Jämställdhet i förskolan •Mångkulturell förskola

7 Kvalitet i förskolan  Kvalitet • Systematiskt kvalitetsarbete • Likvärdig och god kvalitet  Kvalitetsredovisning • Uppgiftsskyldighet • Gäller från 1 april 2005  Allmänna råd

8 Kvalitet i förskolan  Allmänna råd • Uppdrag från regeringen till Skolverket • Förtydliga nationella mål • Stöd för att granska och förbättra kvaliteten • Kvalitetsområden •Förutsättningar •Arbetet i förskolan •Måluppfyllelse

9 Kvalitet i förskolan  Förutsättningar Styrning och ledning Personal –täthet –kompetens Lokaler och miljö  Måluppfyllelse Kommunen Personalen  Arbetet i förskolan Helhetssyn Värdegrund Behov av särskilt stöd Mångkulturell förskola Samverkan förskola och hem

10 Kvalitet i förskolan  Föräldrar i förskolan Samverkan och inflytande  Familjedaghem Tillgodose önskemål Regleras som pedagogisk verksamhet, ej skolform  Öppen förskola Bör anordnas som kompletterande förskoleverksamhet


Ladda ner ppt "Kvalitet i förskolan • Regeringens förskoleproposition • Presenterades i september 2004 • Antogs i december 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser