Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRUK En introduktion. Detta är BRUK: BRUK är ett verktyg och stöd för skattning och utveckling av kvalitet i samtliga läroplans- styrda verksamhetsformer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRUK En introduktion. Detta är BRUK: BRUK är ett verktyg och stöd för skattning och utveckling av kvalitet i samtliga läroplans- styrda verksamhetsformer."— Presentationens avskrift:

1 BRUK En introduktion

2 Detta är BRUK: BRUK är ett verktyg och stöd för skattning och utveckling av kvalitet i samtliga läroplans- styrda verksamhetsformer.

3 Detta är BRUK: BRUK ger en insikt om vilka kvaliteter och vilken grad av måluppfyllelse verksamheten har.

4 Detta är BRUK: BRUK ger stöd i att planera, genomföra och följa upp ett systematiskt kvalitetsarbete.

5 •BRUK utgår från de nationella styrdokumenten •BRUK rangordnar inte målen •BRUK är i första hand ett hjälpmedel för systematiskt kvalitetsarbete •BRUK kan fungera som hjälpmedel i arbetet med kvalitetsredovisningen Viktigt att veta om BRUK

6 Kvalitet enligt BRUK Verksamheten: • uppfyller nationella mål och svarar mot nationella krav och riktlinjer • uppfyller andra mål, krav och riktlinjer som är förenliga med de nationella (t.ex. skolplan, lokal arbetsplan, arbetslagens prioriterade mål) • kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån de förutsättningar man har

7 Nivåer i BRUK

8 Nivå 1 – Huvudområden Det finns tre huvudområden i BRUK:

9 Nivå 2 – Indikatorområde Huvudområdena har ett antal indikatorområden:

10 Nivå 3 – Delområde Varje indikatorområde har ett antal delområden:

11 Nivå 4 – Indikator Till varje delområde finns ett antal indikatorer:

12 Nivå 5 – Kriterium Till varje indikator hör ett antal kriterier: ”Personalen utbyter erfarenheter och kunskaper för att förbättra arbetet.” (ett av sju kriterier för indikatorn Det dagliga arbetet)

13 Strukturen i BRUK – Sammanfattande exempel

14 Att arbeta med BRUK Till varje indikator hör en blankett. Arbetet med blanketten sker i två led: • Skattning av kriterierna • Analys med utgångspunkt i skattningen

15 Att arbeta med BRUK – Självskattning På indikatorblankettens första sida görs en skattning med hjälp av kriterier

16 En beskrivning av vad som är tänkt att indikatorn ska belysa Att arbeta med BRUK – Självskattning

17 Skala för skattning En beskrivning av vad som är tänkt att indikatorn ska belysa Att arbeta med BRUK – Självskattning

18 Kriterier att skatta och ta ställning till Skala för skattning En beskrivning av vad som är tänkt att indikatorn ska belysa Att arbeta med BRUK – Självskattning

19 Ett par tomma rader för kriterier som den egna verk- samheten anser vara relevanta att komplettera med för att kunna skatta god kvalitet Att arbeta med BRUK – Självskattning Kriterier att skatta och ta ställning till Skala för skattning En beskrivning av vad som är tänkt att indikatorn ska belysa

20 Att arbeta med BRUK – Analys På indikatorblankettens andra sida görs en analys med utgångspunkt i den genomförda skattningen

21 Diskussion Att arbeta med BRUK – Analys

22 Nulägesbedömning Diskussion Att arbeta med BRUK – Analys

23 Åtgärder Att arbeta med BRUK – Analys Nulägesbedömning Diskussion

24 Komma igång med BRUK Verktyget BRUK hittar du på Skolverkets webbplats: www.skolverket.se/BRUK Här hittar du också en utförlig BRUKsanvisning.


Ladda ner ppt "BRUK En introduktion. Detta är BRUK: BRUK är ett verktyg och stöd för skattning och utveckling av kvalitet i samtliga läroplans- styrda verksamhetsformer."

Liknande presentationer


Google-annonser