Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Järva förskoleenhet 2014-02-05 Ljus på kvalitet Järva förskoleenhet 2014-02-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Järva förskoleenhet 2014-02-05 Ljus på kvalitet Järva förskoleenhet 2014-02-05."— Presentationens avskrift:

1 Järva förskoleenhet 2014-02-05
Ljus på kvalitet Järva förskoleenhet

2 Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. Läroplan förskola 98/10, kapitel 2.2, Utveckling och lärande

3 Utvärderingsgruppen har under besöket sett exempel på arbete som fungerar enligt läroplanens intentioner. Arbetet på avdelningarna varierar avseende verksamhetens innehåll, organisation, metoder, pedagogisk miljö och material samt barnens delaktighet och inflytande. Skillnaderna mellan avdelningar som har ett genomtänkt arbete samt en väl anpassad pedagogisk miljö och de som inte har kommit lika långt är stora. Det medför att verksamheten inte håller samma kvalitet för alla barn. Utvärderingsgruppens återkoppling

4 Kvalitetshöjande insatser
Dela barngruppen i mindre grupper under ledning av en eller två pedagoger. Barnen får större möjlighet att använda alla miljöer och mer förutsättningar att samtala (reflektion) med sina pedagoger om sina upplevelser i det pedagogiska arbetet. Tidsanvändningen blir bättre och innebär större möjlighet för pedagogerna att använda t.ex. mikroskop, förstoringsglas, luppar, kameror, lärplattor eller OH-apparat som ett stöd i det pedagogiska arbetet med bland annat natur och djur. Utvärderingsgruppens återkoppling

5 Lärande exempel Förskoleenhetens arbete med omsorg och trygghet, bl.a. genom rutiner för blöjbyten, mat och vila. Pedagogiskt arbete och pedagogisk miljö för yngre barn Verksamhetspresentationer för intresserade hemmavarande vårdnadshavare Utvärderingsgruppen vill lyfta fram följande exempel på utvecklingsarbete som kan vara av särskilt intresse för andra enheter:

6 Utvecklingsområden Förskolechefens styrning av verksamheten med tydlig koppling till läroplanen och det systematiska kvalitetsarbetet. Barns inflytande, gällande tillgänglighet och möjlighet att använda utforskande material Sprida goda exempel från enhetens verksamhet mellan avdelningarna. Arbeta i mindre grupper för ökat användande av miljöerna i verksamheten och ökad tidsanvändning. För att höja verksamhetens kvalitet

7 Utvecklingspotential
Engagemang och kompetens hos ledning och pedagoger ger stor möjlighet att utveckla en homogen verksamhet inom enheten

8 Samling- en lärandesituation Skapa samhörighet, vilket i sin tur ger trygghet och glädje
”Från trygghetssymbol till…

9 Vi leker språklekar efter Bornholmsmodellen
Vi leker språklekar efter Bornholmsmodellen. Gulliga-vivor letar efter ”sina” bokstäver! …mina bokstäver” Gullviva-barnet håller i sin namnlapp: ”Var är mitt namn? Var är mina bokstäver?” Pedagogen: Det sitter nånstans på golvet, vill du att vi letar det tillsammans? Gullviva-barnet: ”Jag kan sjväl !”

10 TACK! För ytterligare information: Annikki Lensu-Larsson Förskolechef


Ladda ner ppt "Järva förskoleenhet 2014-02-05 Ljus på kvalitet Järva förskoleenhet 2014-02-05."

Liknande presentationer


Google-annonser