Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrtälje södra förskoleområde Länna förskoleenhet Köpmanholm förskoleenhet Frötuna förskoleenhet Hysingsvik förskoleenhet 2014/15 Alla har förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrtälje södra förskoleområde Länna förskoleenhet Köpmanholm förskoleenhet Frötuna förskoleenhet Hysingsvik förskoleenhet 2014/15 Alla har förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Norrtälje södra förskoleområde Länna förskoleenhet Köpmanholm förskoleenhet Frötuna förskoleenhet Hysingsvik förskoleenhet 2014/15 Alla har förutsättningar att lyckas!

2 Innehållsförteckning
Norrtälje södra förskoleområde s. 3 Ledningsorganisation s. 4 Styrdokument s. 5 Vår syn på uppdraget s. 6 Tema/projektinriktat arbete s. 7 Pedagogisk dokumentation s. 8 Vår pedagogiska miljö inne och ute s. 9 Vår organisation s. 10 Normer och värden s. 10 Utveckling och lärande s. 11 IKT s. 12 Uppföljning, utvärdering och utveckling s. 13

3 Norrtälje södra förskoleområde
Vårt område består av fyra förskoleenheter samt pedagogisk omsorg Länna förskoleenhet Bergshamra. Hysingsviks förskoleenhet , Hysingsvik Köpmanholms förskoleenhet Yxlan Frötuna förskoleenhet, Frötuna Alla våra verksamheter ligger i mycket nära anslutning till skog och vatten vilket innebär att vi utforskar naturen runt omkring oss.

4 Ledningsorganisation
Ledningsorganisation Förskolechef Kristina Lundgren Arbetslagsledare Länna förskoleenhet Maria Eck Aginger Agneta Andersson Arbetslagsledare Hysingsviks förskoleenhet Madelene Österman Arbetslagsledare Köpmanholms Maria Eck Aginger Kontaktperson Malin Kokki Arbetslagsledare Frötuna Therese Söder Arbetslagsledare Frötuna förskola Madelene Lönnelid

5 Styrdokument Internationella styrdokument FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Nationella styrdokument Läroplan för förskolan Lpfö98/10 Skollagen Kommunala styrdokument Skolplanen Barn- och skolnämndens mål Lokala styrdokument Arbetsplan för Södra förskoleområde Förskolornas egna handlingsplaner

6 Vår syn på uppdraget Våra förskolor erbjuder kreativa och utmanande miljöer som ger barnen lust att lära. Vi har en tillåtande atmosfär med professionella pedagoger. Vår syn på barnet är en värdefråga som är kopplad till den kunskapssyn som vi har, att lära genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser, själv och tillsammans med andra. Vi tar drömmar på allvar, alla barn har framtidsdrömmar. Vi vill utveckla deras kvalitéer och talanger så att alla barn kan bygga sig den framtid de önskar. Alla barn vill lyckas och vi ska ge dem rätt förutsättningar. Vårt mål är att kunna ge dem verktyg för det i en glädjefylld och stimulerande miljö.

7 Tema-/projektinriktat arbetssätt
Tema-/projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer teman/projekt utifrån barnens intressen, tankar och teorier. Ett tema/projekt kan till exempel byggas upp från en fråga som kommer från något barn. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och att det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svaren på deras frågor. Det är utforskandet som är det viktiga, inte enbart svaret.

8 Pedagogisk dokumentation
Pedagogisk dokumentation är ett av våra verktyg för att synliggöra och utveckla våra projekt och vår verksamhet. Dokumentation så som ord, bild, text, samtal, foton mm är underlag för gemensamt reflektionsarbete. I reflektionsarbetet kan såväl pedagoger som barn, familjen och andra delta. Genom att vi tillsammans tittar och reflekterar blir materialet ett pedagogiskt underlag, d.v.s. pedagogisk dokumentation.

9 Vår pedagogiska miljö, inne och ute
Miljön är öppen, innehållsrik, inbjudande och föränderlig. Den utgår från barnens intressen, behov, utveckling, lek och lärande. I och med våra förskolors geografiska lägen är naturen runt omkring förskolorna en naturlig del av vår miljö.

10 Vår organisation Utifrån våra tankar har vi skapat en organisation som möjliggör allas delaktighet. Vår organisation är viktig för att skapa lugn, arbetsro och meningsfull fördjupning för barn och pedagoger, i mindre och större sammanhang. Vi har en organisation för dagen, veckan, terminen och året som ska underlätta för oss att skapa en rytm där projekt, aktiviteter, rutiner, spontana upptåg, möten och reflektion bildar ett sammanhang. Normer och värden Alla i vår verksamhet ska känna sig välkomna, viktiga och betydelsefulla. Vi arbetar utifrån vår likabehandlingsplan för att motverka kränkande behandling. Trygghet Öppenhet Trivsel

11 Utveckling och lärande
Vår syn på det kompetenta barnet är utgångspunkt för vår kunskapssyn. Vi ser barnet som intelligent, kompetent och med förmågor. Kunskap skapas i sampel och i sammanhang och utrycks såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Barn erövrar och söker kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande,  men också genom att iaktta, samtala och reflektera. De övergripande målen i vårt förskoleområde just nu är naturvetenskap och teknik, vilket löper som en röd tråd genom våra verksamheter.

12 IKT- informations och kommunikationsteknik
Mål och syfte: Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är den moderna tekniken en naturlig del av vardagen. För att möta barnen där de är, utgå från deras nyfikenhet, intressen och erfarenheter, måste även förskolan följa med i utvecklingen. Lärplatta som vi valt att kalla detta digitala verktyg, ser vi som en tillgång i det moderna, lustfyllda lärandet. Lärplattan är inte ett komplement till någonting annat utan snarare ett verktyg som kan fördjupa, höja och ge fler dimensioner till lärandet. Vi ser det som ännu ett språk och ännu en möjlighet. Våra pedagogiska mål med lärplattan De övergripande målen med användningen av lärplattor på förskolan är: Att utvidga lärandet. Att få möjlighet att förvärva en början till digital kompetens. Att öka användningen av digitala verktyg i reflektionsarbetet samt göra dessa verktyg till en naturlig del av den pedagogiska dokumentationen. Att öka barn och föräldrars delaktighet, inflytande och insyn i verksamheten och i barnens utveckling.

13 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Vi arbetar med att systematiskt kvalitetssäkra vår verksamhet genom pedagogisk dokumentation. Genom kontinuerlig information, daglig kontakt, utvecklingssamtal och barnens pärmar ges föräldrar möjlighet att vara delaktiga i verksamheten och sitt barns utveckling. Utvecklingssamtal erbjuds alla familjer två gånger/år.


Ladda ner ppt "Norrtälje södra förskoleområde Länna förskoleenhet Köpmanholm förskoleenhet Frötuna förskoleenhet Hysingsvik förskoleenhet 2014/15 Alla har förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser