Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsplan för Förskolechef Östra förskoleområdet 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsplan för Förskolechef Östra förskoleområdet 2014."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsplan för Förskolechef Östra förskoleområdet 2014

2 norrtalje.se KOMMUNIKATIONSVÄGAR •Verksamhetsbesök •Apt •Föräldramöten •Medarbetarsamtal/lönesamtal •Mail/telefon kontakt. Nås bäst via mail. •LM •Samv/ENSAM •Utvecklingsgrupp/Nätverk •Förskolechefs-möten •Medarbetarbrev/föräldrabrev Förskolechefen har 20% nedsatt tid för Rektorsutbildningen. 2014-06-25 Norrtälje östra förskoleområde 2014 2

3 norrtalje.se VERKSAMHETSBESÖK, Ca. Halv dag på varje förskola/vecka. •Tisdagar förmiddag på Solbacka •Torsdagar förmiddag på Park •Apt en gång i månaden. Nätverk tre ggr/termin. •Föräldramöten •Kommer alltid ut om behov uppstår. Arbetslagsledarna är de operativa ute på förskolorna. Norrtälje östra förskoleområde 2014 3

4 norrtalje.se Norrtälje östra förskoleområde 2014 4 ARBETSLAGSLEDARNAS UPPGIFT ●Vara länken mellan förskolechef och verksamheten, och ha en öppen kommunikation ●Följa och vara lojal med fattade beslut. ●Leda verksamheten i enlighet med våra styrdokument. Barnen i fokus! ●Vara en pedagogisk ledare tillsammans med förskolechef, och driva den pedagogiska utvecklingen framåt i området i samarbete med övriga pedagoger. ●Delta i reflektioner följa upp pedagogisk dokumentation. ●Vara insatta i vårt systematiska kvalitetsarbete. ●Se över dagen så att hela huset samarbetar vid frånvaro utifrån antalet barn och pedagoger. ●Ta in vikarier endast om behovet är stort. ●Se över säkerheten tillsammans med övriga medarbetare. ●Vara förskolans representant utåt. ●Delta aktivt i ledningsgrupp, föräldraforum och föräldramöten. ●Sköta förskolans ekonomi i samarbete med administratör. ●Introducera nyanställda, vikarier och föräldrar. ●Ansvara över personalrapportering, schema, planeringstid, arbetskläder, post och Caverion, ●

5 norrtalje.se MEDARBETARBREV OCH FÖRÄLDRABREV Ca ett brev i månaden Innehåller information, reflektioner och vad som är på gång nu och framöver. Norrtälje östra förskoleområde 2014 5

6 norrtalje.se LEDNINGSGRUPP (tillsammans med arbetslagsledarna) Ledningsgruppsmöte. LM Träffas en gång i veckan. Varannan vecka en eftermiddag, varannan vecka ett kort avstämmande möte. En heldag i början och slutet av varje termin. •Stämmer av nuläget på förskolorna. •Lägger upp Apt, planeringsdagar och kalendarium. •Förmedlat information, tar upp frågor från medarbetarna och skriver mötesanteckningar. •Analyserar, drar slutsatser och lägger upp nya strategier för utveckling av området. •Diskuterar och reflekterar kring olika styrdokument för att implementera dem i verksamheten. •Återkopplar till hur olika beslut har fallit ut i verksamheten. •Ser vårt arbete i ett större perspektiv. Forskning, kommunövergripande mm. Norrtälje östra förskoleområde 2014 6

7 norrtalje.se Samv. /ENSAM Samverkansgrupp/Enhetens samverkansgrupp Träffas ca två gånger per termin ute på förskolorna. Vi diskuterar och samtalar kring verksamheten utifrån följande punkter. •Information från förskolechef •Budget •Arbetsmiljöfrågor •Samverkan •Organisationsfrågor Norrtälje östra förskoleområde 2014 7

8 norrtalje.se UTVECKLINGSGRUPP / NÄTVERK PEDAGOGISKT FOKUS Utveckla det pedagogiska arbetet i vårt område. •Ingå i nätverk tillsammans med södra enheten. •Ha egna nätverk in om vårt område. •Utveckla pedagogisk dokumentation i enlighet med projektet i kommunen. •Få en likvärdighet i enheten, kring olika dokument mm. •Lära av och med varandra. •Vara en länk mellan förskola/ arbetslag och ledning. Norrtälje östra förskoleområde 2014 8

9 norrtalje.se FÖRSKOLECHEFSMÖTEN Varje onsdag. Varannan vecka med vår verksamhetschef. Heldagar i början av varje termin. •Utveckla de kommunala förskolorna i Norrtälje, ett helhetsperspektiv. •Att arbeta i en politiskt styrd organisation. •Vara en länk mellan kommunledning och verksamhet •Företräda vårt område. Lyfta fram framgångsfaktorer och svårigheter. •Lära av och med varandra. •Delta i andra forum i kommunen. Norrtälje östra förskoleområde 2014 9


Ladda ner ppt "Kommunikationsplan för Förskolechef Östra förskoleområdet 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser