Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsplan för Förskolechef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsplan för Förskolechef"— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsplan för Förskolechef
Östra förskoleområdet 2014

2 KOMMUNIKATIONSVÄGAR Verksamhetsbesök Apt Föräldramöten
Medarbetarsamtal/lönesamtal Mail/telefon kontakt. Nås bäst via mail. LM Samv/ENSAM Utvecklingsgrupp/Nätverk Förskolechefs-möten Medarbetarbrev/föräldrabrev Förskolechefen har 20% nedsatt tid för Rektorsutbildningen. ANVÄNDAR-ANVISNINGAR För att skriva in namnet på din enhet/förvaltning i dokumentmallen, gör följande: Gå in i Visa-menyn. Klicka på Sidhuvud och sidfot. Ändra texten i sidfotsfältet längst ner, observera att det ska vara stora bokstäver (versaler). Klicka på Använd för alla högst upp. Norrtälje östra förskoleområde 2014

3 , VERKSAMHETSBESÖK Ca. Halv dag på varje förskola/vecka.
Tisdagar förmiddag på Solbacka Torsdagar förmiddag på Park Apt en gång i månaden. Nätverk tre ggr/termin. Föräldramöten Kommer alltid ut om behov uppstår. Arbetslagsledarna är de operativa ute på förskolorna. Norrtälje östra förskoleområde 2014

4 ARBETSLAGSLEDARNAS UPPGIFT
Vara länken mellan förskolechef och verksamheten, och ha en öppen kommunikation Följa och vara lojal med fattade beslut. Leda verksamheten i enlighet med våra styrdokument. Barnen i fokus! Vara en pedagogisk ledare tillsammans med förskolechef, och driva den pedagogiska utvecklingen framåt i området i samarbete med övriga pedagoger. Delta i reflektioner följa upp pedagogisk dokumentation. Vara insatta i vårt systematiska kvalitetsarbete. Se över dagen så att hela huset samarbetar vid frånvaro utifrån antalet barn och pedagoger. Ta in vikarier endast om behovet är stort. Se över säkerheten tillsammans med övriga medarbetare. Vara förskolans representant utåt. Delta aktivt i ledningsgrupp, föräldraforum och föräldramöten. Sköta förskolans ekonomi i samarbete med administratör. Introducera nyanställda, vikarier och föräldrar. Ansvara över personalrapportering, schema, planeringstid, arbetskläder, post och Caverion, Norrtälje östra förskoleområde 2014

5 MEDARBETARBREV OCH FÖRÄLDRABREV
Ca ett brev i månaden Innehåller information, reflektioner och vad som är på gång nu och framöver. Norrtälje östra förskoleområde 2014

6 LEDNINGSGRUPP (tillsammans med arbetslagsledarna)
Ledningsgruppsmöte. LM Träffas en gång i veckan. Varannan vecka en eftermiddag, varannan vecka ett kort avstämmande möte. En heldag i början och slutet av varje termin. Stämmer av nuläget på förskolorna. Lägger upp Apt, planeringsdagar och kalendarium. Förmedlat information, tar upp frågor från medarbetarna och skriver mötesanteckningar. Analyserar, drar slutsatser och lägger upp nya strategier för utveckling av området. Diskuterar och reflekterar kring olika styrdokument för att implementera dem i verksamheten. Återkopplar till hur olika beslut har fallit ut i verksamheten. Ser vårt arbete i ett större perspektiv. Forskning, kommunövergripande mm. Norrtälje östra förskoleområde 2014

7 Samv. /ENSAM Träffas ca två gånger per termin ute på förskolorna.
Samverkansgrupp/Enhetens samverkansgrupp Träffas ca två gånger per termin ute på förskolorna. Vi diskuterar och samtalar kring verksamheten utifrån följande punkter. Information från förskolechef Budget Arbetsmiljöfrågor Samverkan Organisationsfrågor Norrtälje östra förskoleområde 2014

8 UTVECKLINGSGRUPP / NÄTVERK
PEDAGOGISKT FOKUS Utveckla det pedagogiska arbetet i vårt område. Ingå i nätverk tillsammans med södra enheten. Ha egna nätverk in om vårt område. Utveckla pedagogisk dokumentation i enlighet med projektet i kommunen. Få en likvärdighet i enheten, kring olika dokument mm. Lära av och med varandra. Vara en länk mellan förskola/ arbetslag och ledning. Norrtälje östra förskoleområde 2014

9 FÖRSKOLECHEFSMÖTEN Varje onsdag. Varannan vecka med vår verksamhetschef. Heldagar i början av varje termin. Utveckla de kommunala förskolorna i Norrtälje, ett helhetsperspektiv. Att arbeta i en politiskt styrd organisation. Vara en länk mellan kommunledning och verksamhet Företräda vårt område. Lyfta fram framgångsfaktorer och svårigheter. Lära av och med varandra. Delta i andra forum i kommunen. Norrtälje östra förskoleområde 2014


Ladda ner ppt "Kommunikationsplan för Förskolechef"

Liknande presentationer


Google-annonser