Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sommarbrev till föräldrar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sommarbrev till föräldrar"— Presentationens avskrift:

1 Sommarbrev till föräldrar
13 maj 2013 Sommarbrev till föräldrar Jag hoppas att vårterminen varit till belåtenhet hittills; att ni upplevt ett gott bemötande från pedagogerna, att ni upplevt att era barn – i alla fall de flesta dagar – tycker att det är kul att vara på sin förskola, att ni ser att barnen får erfara en stimulerande, utmanande, stödjande och trygg verksamhet. Och än är inte terminen över, men jag vill så här när vi närmar oss sommaren skriva ett brev till er. Under terminen har vi haft ett föräldraråd och flera barnråd. Protokoll från föräldraråd ligger ute på hemsidan. Sist bestämdes att vi har en sommaravslutning på Diamanten tisdagen den 11 juni kl Mer information om vad som gäller för alla familjer kommer efter nästa föräldraråd, som äger rum torsdagen den 30 maj kl Hör gärna efter med pedagogerna på er avdelning om ni är osäkra på vilka föräldrar som är med där, om ni vill komma i kontakt med dem för att förmedla något till rådet. Till nästa termin hoppas vi att fler av er vill vara med och delta. På onsdag den 15 maj kl har vi sagofestival på huset, den andra i ordningen, och jag hoppas att ni är många som kommer och tillsammans med era tar del av allt språk- och sago arbete som barnen varit med om under året. Pedagoger och barn laddar för fullt inför onsdagen just nu! Tumba bibliotek kommer också vara på plats och en artikel kommer skrivas av en kommunikatör från Botkyrka kommun. Jag vill passa på att tacka för deltagande i att svara på föräldraenkäten. Tyvärr var det bara knappt hälften som svarade på enkäten, vilket betyder att vi inte kan ta svaren som representativa för majoriteten av föräldrarna, vilket gör att vi t ex inte lägger ut dem på hemsidan, även om nöjdhetsfrekvensen var mycket god, men vill ni se resultatet av de svar som kom in så finns de tillgängliga vid entréerna. Forts.

2 TACK för den här terminen och GLAD SOMMAR
Inför hösten kommer vi göra lite förändringar i arbetslagen, då vi vet att kvaliteten på verksamheten utjämnas (dvs likvärdig kvalitet på varje avdelning) och höjs när pedagoger får utvecklas i det pedagogiska mötet med varandra på nya sätt. Att skapa nya arbetslag med jämna mellanrum – utifrån ett barnperspektiv - är också något vi inom kommunen är ålagda att göra, just av den anledningen att man på central nivå har konstaterat att kvaliteten på förskolornas verksamhet gynnas markant. Precis som förra gången vi gjorde förändringar i arbetslagen så utgår vi från : 1, barnens behov på avdelningen (de som blir kvar) 2, minst en pedagog blir kvar på samma avdelning för förmedling av trygghet till barnen och viss stabilitet i invanda rutiner (att inte för mycket blir nytt för fort) 3, pedagogernas egna önskemål om vilken åldersgrupp de vill prova att jobba med. Sammansättningen på arbetslagen är förankrade och godkända av pedagogerna själva. Utifrån det så ser arbetslagen ut så här från vecka 32: Bullerbyn: Claudia (kvar), Maja, Nayla. Villekulla: Jenny-Lee (kvar), Ishtar, ny förskollärare (ännu ej klart). Mumindalen: Snezana (kvar), Eva, Anna . Körsbärsdalen: Pia (kvar), Mehtap (kvar), Sara. Lönneberga: Polin (kvar), Tina (kvar), Laila I övrigt jobbar vi på med särskilt fokus på språkutveckling, naturvetenskap och de pedagogiska miljöerna. Vi kommer ägna vår studiedag den 17 juni till att utvärdera vårt arbete detta läsår, utvecklingskonferens september åt att bl.a. vidareutveckla vårt arbete med vårt viktiga dokument Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt om användandet av ipads i förskolan. Diamanten ligger långt framme i användande av ipads och de flesta pedagoger verkar ha fått upp intresset rejält för hur ipads kan stärka läroplansarbetet. Vi har även startat upp föräldrautbildningar som äger rum i Tullinge denna termin, vi hoppas att fler föräldrar från Diamanten och Storvreten vill delta i dessa till hösten när en ny omgång startar, ett unikt erbjudande med gratis utbildning och kursmaterial, barnvakt och fika. Se gärna under för mer information. Jag hoppas vi ses på sagofestivalen och sommaravslutningen! I sommar under semesterperioden kommer de barn, vars föräldrar har anmält behov av omsorg, att vara på Diamanten. TACK för den här terminen och GLAD SOMMAR Varma hälsningar, Klara Török, förskolechef


Ladda ner ppt "Sommarbrev till föräldrar"

Liknande presentationer


Google-annonser