Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning för lärande Workshop för nyckelpersoner i Sundsvalls kommun 2013-09-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning för lärande Workshop för nyckelpersoner i Sundsvalls kommun 2013-09-12."— Presentationens avskrift:

1 Bedömning för lärande Workshop för nyckelpersoner i Sundsvalls kommun 2013-09-12

2 Workshop ”2013 är elevens år”…eleverna ska känna sig förtrogna med formativ bedömning…... de ska i alla fall veta skillnaden mellan bedömning för lärande och bedömning av lärande. De ska också känna till att bedömningar kan göras med olika syften och på många olika sätt. De bör också ha provat på hur lärande med formativa förtecken går till och att bedömningar kan bidra till deras eget lärande men även bidrar till att utveckla lärarens undervisning.

3 Tillbakablick BFL-projektet…

4 På programmet idag står: • kl.13.00-13.45 Introduktion av Biggan och Carina Vi delger er våra tankar om ”elevens år”. Vad är på gång just nu? Skolforskare börjar nu intressera sig alltmer för frågandets betydelse för elevernas tänkande och vikten av att elever äger sina lärprocesser… och det passar ju bra nu när vi har ”elevens år”. Ny läsvärd BFL-bok presenteras. Gruppindelning. •kl. 14.00-15.30 Arbete i lärgrupper (inkl. fika) Ta med Post-it, pennor, blädderblock, dokumentationsmall •Kl. 15.30-16.00 Återsamling då varje grupp sätter upp ett blad som sammanfattar de mönster som framkommit under samtalet.

5 Syfte med denna eftermiddag: Kollektivt lärande Alla ska känna att man har kunnat bidra med något och att man har fått lite påfyllning för att kunna jobba vidare med spridandet av BFL på den egna skolan.

6 ”Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken” av forskaren Dylan William har nu översatts till svenska. •Forskare världen runt, bl.a. Christian Lundahl, har inspirerats av Williams forskning och de resultat han kommit fram till. Antagligen kommer hans tankar att inom kort få stor praktisk betydelse för många lärares vardagspraktik. •Om man vill höja skolors resultat så ska man ha fokus på det som sker i klassrummen. Där sker lärande och resultat skapas

7 •William påvisar bl.a. att lärarens arbete är inte att överföra kunskap eller förenkla lärande. Istället är det att skapa effektiva lärmiljöer för eleverna •Formativ bedömning är inte verktyg utan det innebär att läraren får bästa möjliga bevis för vad eleven lärt sig och sedan använder informationen som ett led i att ta nästa steg i undervisningen

8 •Läraren måste vara medveten om, och i undervisningen ta hänsyn till, att eleverna inte nödvändigtvis lär sig det som läraren avser. •Det är alltså viktigt att lärarna utforskar elevernas tänkande

9 VAD och HUR lär sig elever? Hur upptäcker man det? Hur tänker eleverna?

10 Frågeställning: Hur märks det i våra klassrum att eleverna nu börjar bli medvetna om formativ bedömning och därmed äger sina egna lärprocesser?

11 Kl. 15.30-16.00 Återsamling då varje grupp sätter upp ett blad som sammanfattar de mönster som framkommit under samtalet.

12 Nuläge och framåtblickar i BFL- projektet… •Nyckelpersonsträff 10/10 •Vecka 44 två halvdagar (prel.) med korta föreläsningar/workshops i samarbete med Net 21 och Matteprojektet •Nyckelpersonsträff 28/11


Ladda ner ppt "Bedömning för lärande Workshop för nyckelpersoner i Sundsvalls kommun 2013-09-12."

Liknande presentationer


Google-annonser