Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läroplansträff 2014-06-02 Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läroplansträff 2014-06-02 Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Läroplansträff Välkomna!

2 Dagordning för träffen
Presentation av kap 6-7 Diskussionsfrågor till kapitlet Vi jobbar gruppvis som vanligt Fikapaus Summering av våren Hur används kunskaperna i klassrummen? Planering av höstens träffar Planering rektor + piloter

3 Att följa lärande Kap 6-7 Dylan Williams
- Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra och att äga sitt eget lärande

4 Kollaborativt lärande
Väldigt mycket forskat på men väldigt lite använt i klassrummen…..

5 Fyra framgångsfaktorer
Motivation – eleverna hjälper sina kamrater att lära sig. Det ligger i deras eget intresse att hjälpa kamraterna Social sammanhållning – man värnar om gruppen vilket ökar insatsen hos eleverna Personalisering – eleverna lär sig mer eftersom de får hjälp med de svårare uppgifterna av sina kompisar Kognitiv utveckling – för att lära andra så kräver det att jag kan ännu mer själv

6 Forskning Utarbetande av förklaringar från en elev till en annan ökar lärandet med 50%, framförallt hos den som lär ut. Effekten av kamrathandledning kan vara nästan lika effektiv som individuell lärarledd undervisning Att bara ge svar leder inte till bättre lärande….. Kamrater förklarar på ett enklare sätt en lärare som ibland använder för svårt språk (Webb 1991)

7 Förutsättningar för kamrathandledning
Att det finns ett mål för gruppen, inte att vi bara arbetar i grupp Individuell ansvarsskyldighet så att inte vissa elever åker snålskjuts

8 Praktiska tekniker C3B4ME – fråga minst tre kamrater innan du frågar mig ( Fiffiga kompisar ) Kamratbedömning på läxan – rätta varandras uppgifter. Bara de som gjort läxan deltar i grupputvärderingen Tavlan för läxhjälp – skriv upp de frågor eleverna har om läxan. De som kan svaren, hjälper därefter de som inte kan Två stjärnor och en önskning

9 Praktiska tekniker Slutfrågor efter genomgång – sätt er i grupper och fundera på om ni har frågor på genomgången Felklassificering – vilka fel har jag gjort på uppgiften. Sök upp en kamrta som kan hjälpa dig med ditt specifika problem Vad har vi lärt oss idag? – i grupper skriva upp punkter på vad vi lärt oss idag (jmfr Exit tickets)

10 Praktiska tekniker Elevrapportör – en elev utses att sammanfatta lektionen och försöker även svara på frågor från klassen Checklista inför flygning – innan en uppgift lämnas in så gör en kamrat en check att alla delar i uppgiften är genomförd t ex en labbrapport ( fråga, hypotes, metod, resultat och analys ) Jag-du-vi checklista – skriv något om ditt eget arbete, gruppens arbete och gruppens resultat

11 Praktiska tekniker Slumpvis rapportör – en gruppdeltagare väljs ut efter grupparbetet för att analysera gruppens arbete och resultat Gruppbaserad provförberedelse – eleverna får enskild uppgifter som de kan träna på och därefter förklara för sina kamrater (för att se exempel se sid 155 ) Om du lärt dig, hjälp någon annan! – när du själv kan, hjälp någon av dina kamrater

12 Aktivera eleverna till att äga sitt lärande
Självbedömning av elever Metakognition – att hela tiden utvärdera och förbättra sin lärprocess Motivation – inre eller yttre motivation Motivation som en konsekvens av sina prestationer

13

14 Fyra nivåer av motivation
Utmaningen Uppgiften Förmågan Kunskapen Resultatet Låg Likgiltighet Hög Långtråkigt Oro, ångest ”Flow”

15 Vad händer när en elev får en uppgift?
Vad har jag för uppfattning om uppgiften och dess kontext? Sin kunskap om uppgiften och vad som behövs för att nå framgång Vad de tror om sin motivation, intresse och om de tror att de har tillräckliga kunskaper för att lösa uppgiften

16 Framgångsfaktorer för att lyckas
Tydliggör lärandemålen för eleverna så de själva kan kontrollera sina framsteg Uppmuntra dem med att förmåga växer stegvis och inte är förutbestämd Gör det svårare för eleverna att jämföra sig med varandra än att jämföra sig med sig själv Ge feedback som innehåller recept för framtida handling istället för att analysera misslyckanden Kontroll av elevens lärande flyttas från läraren till eleven. ( Läraren måste naturligtvis också känna till lärandet)

17 Praktiska tekniker Trafikljus Röda och gröna kort
Olikfärgade muggar på bänken/bordet Portföljer/Portfolios Loggböcker

18 Diskussionsfrågor Varför tror ni kollaborativt lärande används i så begränsad omfattning? Vad krävs för att kamratbedömning ska vara möjlig i era klassrum? Vilka av dagens modeller kan ni tänka er att prova i era klassrum? Beskriv varför Hur kan vi skapa uppgifter som ligger på rätt nivå för alla i klassen? Berätta för varandra hur ni gör idag Hur kan vi tänka kring de fyra framgångsfaktorer som beskrivs? Har kan vi använda dessa i vårt planeringsarbete Vilka fallgropar finns vid kamratbedömning?

19 Lite filmer om kollaborativt lärande
Aktivera eleverna som läranderesurs för varandra Christian Lundahl Aktivera eleven som resurs i sitt eget lärande Christian Lundahl

20 Frågor På vilket sätt är kunskaperna från dessa träffar levande i våra klassrum? Bikupa 6-7 min Kort summering


Ladda ner ppt "Läroplansträff 2014-06-02 Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser