Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Konsten att ge feed-back

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Konsten att ge feed-back"— Presentationens avskrift:

1 - Konsten att ge feed-back
Att följa lärande kap 5 - Konsten att ge feed-back

2 Vilken effekt har feedback?
Mycket av den feedback eleverna får har ingen eller väldigt liten betydelse för lärandet En del feedback är rent kontraproduktiv Kan också vara väldigt utvecklande för elevernas lärande

3 Vilken feedback ger bäst resultat för lärandet?
Betyg eller poäng Betyg/poäng + kommentarer ( vanligast bland lärare ) Kommentarer

4 Eller detta exempel Eleven fick betyg Eleven fick kommentarer
Eleven fick skriftligt beröm Eleven fick ingen feed-back alls Påverkan på uppgiftsengagemang? Påverkan på jag-engagemanget

5 Vilken effekt har beröm?
Viktigt att inte bara berömma utan att kunna ge exempel på varför Att för ofta ge beröm holkar ur betydelsen Beröm har stor betydelse om det är sällsynt, konsekvent, trovärdigt, specifikt och äkta

6 När/hur ska man ge feedback?
Inte för tidigt innan de har hunnit sätta sig in i problemet, då blir inlärningen mindre Ge så lite feedback att de tar sig vidare i problemet själv istället för att lösa problemet och ge eleven ett nytt problem…. Då främjas lärandet och läraren spar tid!

7 När blir feedback kontraproduktiv
När feedbacken på elevens prestation hamnar högre än målet? Dvs eleven har redan klarat målnivån - koppla av och ansträng mig mindre - Målet i sig är värdelöst och förkasta feedbacken -

8 Vilka effekter kan feedback få?
Typ av respons Över målet Under målet Ändra beteende Anstränga sig mindre Anstränga sig mer Ändra mål Sätta ett högre mål Sätta ett lägre mål Överge mål Besluta att målet är för lätt Besluta att målet är för svårt Förkasta feedback Strunta i feedback Kluger & DeNisi (1996)

9 Hur ger man då effektiv feedback?
Feedback blir endast effektiv om eleverna använder den till att förbättra sina prestationer Feedback som är menad som hjälp men som eleven inte kan använda är betydelselös Ex ” Du måste vara mer systematisk i dina naturvetenskapliga undersökningar” Fungerar inte om inte eleven förstår vad som menas…… Jmf en golftränare som säger ” Du måste slå längre och sikta bättre, det är mitt råd” Effektiv feedback måste ge ett recept på framtida åtgärder för eleven ska kunna gå vidare

10 Olika tekniker för feedback
”Tre frågor” Numrera 1-3 i texten där du ser att eleven behöver fundera vidare på något. Gäller alla elever i klassen Dela ut kommentarerna i grupp. Fyra kommentarer på elevarbeten som de i gruppen får placera vid rätt arbete. Då måste alla jobba med att förstå kommentarerna Fem av uppgifterna har fel svar, leta upp dem och korrigera det som är felaktigt

11 Förmåga att lära sig saker
Redovisa muntligt Går att påverka Feedback har betydelse om eleverna tror att de själva kan påverka sin förmåga att redovisa Kan och vill inte Förutbestämt – jag kan inte redovisa muntligt!

12 Beror på Framgång Misslyckande Personbundet Inre – jag presterade bra för att gjorde ett bra jobb Yttre – läraren tycker om mig Inre – Jag gjorde inte så bra ifrån mig Yttre – läraren tycker inte om mig Stabilitet Stabil – jag är bra på det ämnet Instabil – jag hade tur med frågorna på provet Stabil – jag är inte bra i det ämnet! Instabil – jag hade inte tränat tillräckligt Specificitet Specifik – jag är bra på det där men det är det enda jag är bra på Allmän – jag är bra på det där, därför är jag bra på allt Specifik – jag är inte bra på det men jag är bra på allt annat Allmän – jag är värdelös på allt

13 Vad borde vi då lägga vikt vid i skolan?
Att stärka elevernas självförtroende Se till att eleverna lyckas och inte försöka att sätta dit dem med frågor som de inte har övat på Visa att vi har höga förväntningar på dem Om vi tillrättavisar elever måste vi betona att vi är missnöjda med uppträdandet men att jag ändå tycker om dig som person Goda relationer mellan lärare och elev

14 Betygssättning ”Sätt aldrig betyg under tiden lärande pågår, för då slutar lärandet” ( Alfie Kohn ) Bedömning ska ske i förhållande till eleven kunskapsnivå och bara jämföras med elevens tidigare resultat Bedömning och betygssättning har ingen sorterande eller jämförande uppgift mellan olika elever i klassen. Många elever ser dock fortfarande betygssättning på det viset ”Först tittar de på sitt betyg, därefter tittar de på kompisens betyg. Kommentarer har ingen som helst betydelse om det även finns ett betyg” ( ur studien om betyg – kommentarer på uppgifter )

15 Avslutning Hur ökar då feedback elevernas lärande?
Den orsakar kognitiva förändringar och inte emotionella Feedback ska leda till nytt tänkande Den ska relatera till lärandemål som eleverna vet om i förväg Den ska ge mer arbete till mottagaren än för givaren Bra feedback ökar eleverna förmåga att äga sitt eget lärande


Ladda ner ppt "- Konsten att ge feed-back"

Liknande presentationer


Google-annonser