Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bedömning av professionell kompetens Anders Jönsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bedömning av professionell kompetens Anders Jönsson."— Presentationens avskrift:

1 Bedömning av professionell kompetens Anders Jönsson

2 Summativ funktion Formativ funktion

3

4

5

6

7 Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift Bedömning Gynnas av korta, väldefinierade uppgifter med begränsat svarsutrymme Från Kane et al. (1999)

8 Andra likartade uppgifter Omdöme på enskilda uppgifter Generalisering Gynnas av många likartade uppgifter Från Kane et al. (1999)

9 Extrapolering Mål Gynnas av närhet mellan uppgifter och mål (dvs. autencitet) Andra likartade uppgifter Från Kane et al. (1999)

10 Extrapolering MålAndra likartade uppgifter Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift BedömningGeneralisering Från Kane et al. (1999)

11 ? Extrapolering MålAndra likartade uppgifter Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift BedömningGeneralisering ? Svårt att bedöma autentiska uppgifter Svårt att hinna med (och standardisera) många likartade uppgifter Från Kane et al. (1999)

12 Från Hegender (2010); Jönsson & Mattsson (2011) ? Extrapolering MålAndra likartade uppgifter Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift BedömningGeneralisering ? Få (ej systematiska) observationstillfällen Utgår inte från mål eller kriterier Bedömning subjektiv och godtycklig

13 Prov är ju åtminstone likvärdiga och rättsäkra.  Annars blir det så flummigt.

14 Undervisning ”Backwash”

15 Man KAN INTE formulera mål och kriterier för ett så komplext arbete.  Ja, bedömningen är personlig och måste vara det i det här fallet. Vissa saker går inte att specificera på förhand. Man får diskutera och reflektera efteråt istället.

16 Jag vill gärna ta ansvar och utvecklas, men hur vet jag vad som krävs? Jag är inte överens med min mentor, men det är hon som sätter betyg så jag måste lista ut hur hon vill att jag ska göra.

17 Man kan inte formulera kriterier för allt, men för viktiga kvaliteter  Man kan använda flera olika bedömningsformer Kunskaper går inte att MÄTA, men de går att uppskatta Språket är centralt för vårt lärande. ”Tyst kunskap” är svår att reflektera kring och vidareutveckla

18 ? Extrapolering MålAndra likartade uppgifter Observation av prestation Omdöme på enskild uppgift BedömningGeneralisering ? Bedömnings- matriser kan ge högre pålitlighet. Systematisk ”task- sampling”; IT-stöd och simuleringar Kompetens- bedömnings- program

19 Summativ funktion Formativ funktion

20 Vart är eleven på väg? Var befinner sig eleven? Hur ska eleven ta sig vidare? Läraren behöver: Kommunicera förväntningar, i form av mål och kriterier Bedöma var eleverna befinner sig i förhållande till målet Ge feedback som hjälper eleverna framåt Kamraterna behöver: Förstå och kommunicera förväntningar Utnyttja varandra som resurser för deras lärande Eleven behöver: Förstå förväntningar Stöd för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande T.ex. matriser och exempel Från Wiliam & Thompson(2007)

21

22 Analys av simulerade klassrumssituationer Tre uppgifter: Observation Analys Åtgärd Från Jönsson (2008)

23 Analys av simulerade klassrumssituationer Tre uppgifter: Observation Analys Åtgärd Beskriv situationen objektivt utan förutfattade meningar Från Jönsson (2008)

24 Analys av simulerade klassrumssituationer Tre uppgifter: Observation Analys Åtgärd Varför agerar personerna i filmen som de gör? Från Jönsson (2008)

25 Analys av simulerade klassrumssituationer Tre uppgifter: Observation Analys Åtgärd Vad bör läraren i filmen göra? Från Jönsson (2008)

26

27 Jämförelse med professionell analys Tre uppgifter: Vilka skillnader kan du identifiera? Vilka styrkor och utvecklingsbehov kan du se utifrån jämförelsen? Hur kan du stärka dina utvecklingsbehov? Från Jönsson (2008)

28

29 Film: Tidigare 1 Film: Tidigare 2 Film: Tidigare 3 Nivå AspectKriter.Ej G.Godt.BättreEj G.Godt.BättreEj G.Godt.Bättre ObservationObservation 1  2  3    4  AnalysAnalys 1    2  3  4  Från Jönsson (2008)

30 Matris ————— ——— Matris ————— ——— Matris ————— ——— Matris ————— ——— Ex. 3  Ex. 3  Ex. 1  Ex. 1  Ex. 2  Ex. 2  Exempel Från Jönsson(2010)

31

32 ÅrMedelpoäng (SD)Skillnad(%)Effekt (d) 20042,62 (0.48) 62,03,21*** 20054,24 (0.54) 3,60,27* 20064,38 (0.56) + Exempel Ingen förändring Från Jönsson(2010)

33 Vart är eleven på väg? Var befinner sig eleven? Hur ska eleven ta sig vidare? Läraren behöver: Kommunicera förväntningar, i form av mål och kriterier Bedöma var eleverna befinner sig i förhållande till målet Ge feedback som hjälper eleverna framåt Kamraterna behöver: Förstå och kommunicera förväntningar Utnyttja varandra som resurser för deras lärande Eleven behöver: Förstå förväntningar Stöd för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande Valida uppgifter som ger nyanserad information Från Wiliam & Thompson(2007)

34 Vart är eleven på väg? Var befinner sig eleven? Hur ska eleven ta sig vidare? Läraren behöver: Kommunicera förväntningar, i form av mål och kriterier Bedöma var eleverna befinner sig i förhållande till målet Ge feedback som hjälper eleverna framåt Kamraterna behöver: Förstå och kommunicera förväntningar Utnyttja varandra som resurser för deras lärande Eleven behöver: Förstå förväntningar Stöd för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande Konstruktiv och integrerad feedback Från Wiliam & Thompson(2007)

35 Från Hattie & Timperley (2007)

36 Från Jönsson (2010)

37 Saknar utbildning Ges för sent Ingen koppling till mål och kriterier Uttrycker makt och auktoritet Saknar strategier för att använda feedback Ges tillsammans med betyg Endast feedback, ingen feed-forward Från Jönsson (2010)

38 Från Pryor & Crossouard(2010)

39 Vart är eleven på väg? Var befinner sig eleven? Hur ska eleven ta sig vidare? Läraren behöver: Kommunicera förväntningar, i form av mål och kriterier Bedöma var eleverna befinner sig i förhållande till målet Ge feedback som hjälper eleverna framåt Kamraterna behöver: Förstå och kommunicera förväntningar Utnyttja varandra som resurser för deras lärande Eleven behöver: Förstå förväntningar Stöd för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande ”Kamratbedömning” Från Wiliam & Thompson(2007)

40 Bedömning av kommunikation med patient Tandläkarprogrammet

41 Bedömning av kommunikation med patient Tandläkarprogrammet

42 Bedömning av kommunikation med patient Tandläkarprogrammet

43 Vart är eleven på väg? Var befinner sig eleven? Hur ska eleven ta sig vidare? Läraren behöver: Kommunicera förväntningar, i form av mål och kriterier Bedöma var eleverna befinner sig i förhållande till målet Ge feedback som hjälper eleverna framåt Kamraterna behöver: Förstå och kommunicera förväntningar Utnyttja varandra som resurser för deras lärande Eleven behöver: Förstå förväntningar Stöd för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande Självbedömning Från Wiliam & Thompson(2007)

44 Kriterium 1 Kriterium 2 Kriterium 3 Frågor: Var är jag nu? Starka sidor, svaga sidor? Hur ska jag göra för att bli bättre…? Matris ————— ——— Matris ————— ——— Mål ————— ——— Mål ————— ——— Ex. 3  Ex. 3  Ex. 1  Ex. 1  Ex. 2  Ex. 2  Bedömda exempel

45 Från Jönsson (2008) 5 4 5

46

47 Jämförelse med professionell analys Tre uppgifter: Vilka skillnader kan du identifiera? Vilka styrkor och utvecklingsbehov kan du se utifrån jämförelsen? Hur kan du stärka dina utvecklingsbehov? Matris ————— ——— Matris ————— ——— Ex. 3  Ex. 3  Ex. 1  Ex. 1  Ex. 2  Ex. 2  Bedömda exempel


Ladda ner ppt "Bedömning av professionell kompetens Anders Jönsson."

Liknande presentationer


Google-annonser