Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syften med utvärderingar • Kontrollera och ge beslutsunderlag Har man gjort det man skall? Har man följt riktlinjerna? Behövs det kompletterande åtgärder?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syften med utvärderingar • Kontrollera och ge beslutsunderlag Har man gjort det man skall? Har man följt riktlinjerna? Behövs det kompletterande åtgärder?"— Presentationens avskrift:

1 Syften med utvärderingar • Kontrollera och ge beslutsunderlag Har man gjort det man skall? Har man följt riktlinjerna? Behövs det kompletterande åtgärder?

2 Syften med utvärdering • Kunskapsutveckling/kritisk granskning Vad kan man lära? Vems intressen tillgodoses? Vem gynnas/missgynnas?

3 Syften med utvärderingar • Påverka/utveckla Fungerar åtgärderna som tänkt? Kan arbetet förbättras? Kan pilotmodeller användas i större skala?

4 Syften med utvärdering • Legitimitet Myndighetsansvar - demokrati och insyn Rutiniserade undersökningar Används resurserna på bästa sätt?

5 Syften med utvärderingar • Kamouflage Givna, okontroversiella frågor Bortse från motsägelser Använd akademiskt språk och oförklarade teoretiska begrepp Undvik att formulera tydligt syfte med utvärderingen

6 Alternativ typologi Summativa resp formativa utvärderingar • Summativa: Uppdragsgivaren/finansiären - skall projektet stödjas vidare? • Formativa: Feedback till aktörerna inom organisationen; för att påverka projektet

7 Kunskapsperspektiv • Tekniskt (mätbarhet) • Kulturellt (sammanhang/förståelse) • Politiskt (makt/värderingar) Kopplade till olika typer av utvärderingar och olika syften

8 Metoder • Data, statistik, dokumentation etc. • Enkäter – Intervjuer (interrogativa) • Observationer

9 Systemperspektiv • Projektet i förhållande till sin kontext Samhällsprocesser Betydelsefulla händelser i närmiljön Andra nätverk/system • De enskilda individerna underordnad roll

10 Bedömning • Vilka värdekriterier? • Vilka referenspunkter? • Hur och av vem kan bedömningen göras?

11 Värdekriterier • Traditionellt: Målen • Alt: Teoretiska utgångspunkter (forskning/erfarenheter…’vad utmärker en god…’) Jämförelse: • Definierad referenspunkt • Jämförelse med likartade objekt • Förändring över tid (före-efter)

12 Utvärderingens praktik Vem? • Självvärdering • Intern • Extern Utvärdering bör planeras tidigt i projektet - inte i efterhand • Missar viktiga undersökningstillfällen • Resurssvårigheter • Efterhandskonstruktion

13 Utvärdering • Demokratisk insyn • Ifrågasätta /identifiera värdekriterier i projekt • Påverka och förbättra verksamheter Utvärdera!


Ladda ner ppt "Syften med utvärderingar • Kontrollera och ge beslutsunderlag Har man gjort det man skall? Har man följt riktlinjerna? Behövs det kompletterande åtgärder?"

Liknande presentationer


Google-annonser