Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genombrottsmetoden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genombrottsmetoden."— Presentationens avskrift:

1 Genombrottsmetoden

2 Förbättringsmodell - T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma? mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? idéer! Tom Nolan, statistiker Donald Berwick, barnläkare och VD, IHI Institute for Health Care Improvement (IHI), Boston, USA Till Sverige 1997 genom Sveriges kommuner och landsting Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do) 2

3 Förbättringsmodell - T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma? mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? idéer! Tom Nolan, statistiker Donald Berwick, barnläkare och VD, IHI Institute for Health Care Improvement (IHI), Boston, USA Till Sverige 1997 genom Sveriges kommuner och landsting Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do) 3

4 Syfte Varför gör vi det här För vilka gör vi det här - målgruppen?
Vilken enheter berörs? Går inte in på lösningar eller beskriver hur arbetet ska göras Varför gör vi det här? - För vilka gör vi det (målgruppen? - Vilken enhet berörs? 4

5 Resultatmål Patientfokuserat Beskriver vårdens resultat, det vi ska åstadkomma för patienten
Processmål Beskriver våra åtgärder, det vi gör för att uppnå resultatmålet Resultatmål är till för patienten Processmål är till för verksamheten 5

6 exakt vad är det vi vill uppnå?
Formulera målet – exakt vad är det vi vill uppnå? Formulera målet utifrån syftet Vilka patienter vill vi förbättra något för? Målet ska uttryckas i siffror - hur bra ska det bli? Ange datum när målet ska vara uppfyllt Målet formuleras utifrån syftet. Formuleringen av målet svarar på frågan: Vad är det vi vill åstadkomma? Målet ska vara kund-/patientfokuserat, mätbart och högt ställt (önskvärt ur ett kund-/patientperspektiv). Mål kan t.ex. avse processer eller resultat. Mål kan också uttryckas som övergripande mål och delmål. Exempel: - Alla (100 %) unga demenssjuka ska erbjudas differentierat boende - Halvera användningen av lugnande vid behovsmedicin (50 %) - Vid 90 % av mättillfällena ska oro/ångest ligga mindre än eller lika med 2 på ESAS-skalan - Alla patienter (100 %) ska få ett första läkarbesök inom nationella vårdgarantin (inom 90 dagar) Ange när i tid som målen ska vara uppnådda: ÅÅÅÅ-MM-DD Skapas utifrån syftet Beskriver i första hand ett önskvärt och meningsfullt tillstånd Målet/målen skall vara tydliga, mätbara (mäts i andelar), accepterbara, realistiska och tidsatta Målen följa med under hela programtiden Målet skall vara utmanande = Högt ställt! Egna mål som berör er veksamhet som ni vill påverka 6

7 SMARTA mål Synliga Lättare att få med fler och sprida projektet
Mätbara För att veta om det är en förbättring Accepterade Det krävs vilja till förändring Realistiska Vi måste kunna påverka Tidsatta Skapar förändringstryck Användbara Hjälp i det löpande arbetet

8 Resultatmål: Öka längdhoppet till 7,5 meter Processmål:
Exempel Resultatmål: Öka längdhoppet till 7,5 meter Processmål: Träna benstyrka och teknik 3 dagar/ vecka Träna löpning 3 dagar/vecka Kost – äta proteinrik kost 5 dagar/vecka Varför ska vi sätta mål. Veta var vi är på väg Kunna utvärdera resultatet Skall kräva att systemet ändras – 8

9 Förbättringsmodell - T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma? mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? idéer! Den andra frågan att ställa sig är Hur vet vi att en förändring är en förbättring. Jo, vi måste mäta. Vi har satt mätbara mål och följer resultaten över tid. När det gäller vikten kan vi mäta resulatet i kilon med hjälp av en våg. När det gäller processmålen, Så kan vi mäta, i hur stor utsträckning har vi följt våra mål. Om jag mäter varje vecka hur det går. Äter jag Gi mat 5 dagar i veckan så har jag nått mitt mål med 100%, har jag bara ätit GI-mat 2 dagar av 5 , då har jag nått målet med 40%. I sin helhet är förbättringsmodellen ett hjälpmedel för att få struktur på förbättringsarbetet genom att sätta mål, att mäta över tid och prova nya arbetssätt baserad på kunskap , egna eller andrras ideer och erfarenheter Att testa dessa ideer i liten skala enligt systematiken i PDSA-hjulet Genom att mäta får vi ett kvitto på att det vi gör är rätt. De förändringar vi gör förbättrar resultatet. Det vi mäter ska vara kopplet till målen. Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do) 9

10 Att mäta är en grundsten i allt förbättringsarbete
Att mäta resultat Att mäta är en grundsten i allt förbättringsarbete Mät för att se att förändringarna leder till förbättringar! Vad är viktigt för er att mäta i er för att ni ska se att ni när ni når era mål. Vad brukar ni ge för exempel för att underlätta mål och mätningar Vem är teamets coach – tränare – är det handledaren, projektledaren, chefen? 10

11 Förbättringsmodell - T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma? mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? idéer! Den tredje frågan är vilka förändringar kan leda till en förbättring. För att veta det så måste vi testa våra ideer. Vilka sitter inne med bra ideer? Är det jag själv, är det kollegorna, är det ambulansen, är det patienterna? Vi testar de ideer vi tror kan leda oss till målet. Vi fgör tester i liten skala, testar på en patient, en läkare, en dag, förkastar om det inte fungerar, går vidare och testar i större skala eller genomför förändringen. Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do) 11

12 Förbättringsmodell - T Nolan, D Berwick
Vad vill vi åstadkomma? mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? idéer! Testerna handlar om hur ni kan göra ert arbete på ett annat sätt. Andra rutiner så att ni når målet. PDSA Står för planera, Vad vill vi och varför? Hur? D – man genomför en ny rutin i liten skala. Tillämpa, genomför S- man gör en analys, var det ett bra sätt, om nej man förkastar ideen och går vidare med nästa ide. Vad blev resultatet, uppnådde vi det vi ville åstadkomma? A - Var det en bra ide, genomför man den och det blir en ny rutin att göra så här. Agera Planera test! PDSA-cirkeln Studera Gör (Do) 12

13 Planera Vad behöver vi ta reda på innan testen påbörjas?
Vilken/vilka förändringar tror vi kommer att leda till målet? Vilken förändring ska vi börja med att testa och mäta? Hur ska data samlas in? Planera detaljer; Vem gör vad, när, var och hur? Planera Gör Studera Agera Gör en detaljerad plan för testen, vem skall göra vad, var, när och hur? Tänk på varför testen görs och hur den ska utvärderas 13

14 Gör Genomför förändringen i liten skala (litet antal patienter, litet antal vårdgivare) En liten förändring blir arbetsmässigt, kostnadsmässigt och känslomässigt enklare att genomföra Dokumentera problem och oförutsedda observationer Agera Planera Studera Gör Genomför testen i liten skala, på en patient, eller en sal eller under en dag Beskriv eventuella avvikelser från planen och oförutsedda effekter Samla data/observera Undvik behov av konsensus - det tar tid Värdera inte förrän ni testat låt de som är intrresserade prova 14

15 Studera Studera, analysera och tolka data.
Jämför resultaten med ert mål. Behöver vi testa i större skala? Agera Planera Studera Gör Tolka data Jämför resultaten mot hypotes och reflektera över utfallet. 15

16 Agera/Lär Var förändringen en förbättring?
- om ja, genomför förändringen i större skala om nej, planera för test av ny förändring Testa er fram till en förändring som verkligen blir en förbättring! Standardisera Agera Planera Studera Gör Är ni redo att införa förändringen? Behöver den testas i större skala eller under andra förhållanden? Införa eller förkasta? 16

17 Test i liten skala Kostnadseffektivt Känslomässigt ej så laddat
Enklare Kostnadseffektivt Känslomässigt ej så laddat Tips att testa förändringen på en patient, en sal eller under en dag 17


Ladda ner ppt "Genombrottsmetoden."

Liknande presentationer


Google-annonser