Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN MODELL ATT ANVÄNDA FÖR LOKAL UPPFÖLJNING AV TILL EXEMPEL MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Lokal evidens - Loke.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN MODELL ATT ANVÄNDA FÖR LOKAL UPPFÖLJNING AV TILL EXEMPEL MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Lokal evidens - Loke."— Presentationens avskrift:

1 EN MODELL ATT ANVÄNDA FÖR LOKAL UPPFÖLJNING AV TILL EXEMPEL MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Lokal evidens - Loke

2 FoU Välfärds uppdrag:  Träffar och kontakter med en eller flera kontaktpersoner från UFFE.  Ge handledning till Nexus och Kompassens verksamhetschef och personalgrupp i att införa Loke

3 Vad är då Loke?  Modellen är utvecklad av UFFE som är en FoU-enhet vid Umeå socialtjänst. Arbetet påbörjades 2008  Från 2009 finns ett nationellt uppdrag i samarbete med SKL att utveckla och sprida modellen. Värmland är en av regionerna som är med i detta.  En möjlighet till systematisk uppföljning av verksamheter!!!

4 Hur började vi?  Förankring på politisk och chefsnivå  Skapande av en arbetsgrupp där roller och funktioner måste definieras  Uppstartsmöte där personal från UFFE medverkade VÅRA ERFARENHETER:  - Ett viktigt steg som tar längre tid än vad man tror. Dock viktigt för fortsättningen  - Chefen för verksamheten måste delta  - Personalen måste bli trygg med avsikterna

5 Lokes tre kärnkomponenter:  1, Verksamhetsidé. Denna utgår från verksamheternas egna föreställningar om sina tänkta målgrupper, insatser och resultat. Startar med att verksamheten sammanställer en verksamhetsbeskrivning utifrån en färdig guide. Verksamhetsidén är ett ”koncentrat” av verksamhetsbeskrivningen.  Våra erfarenheter av detta steg: Bara det att personal och chef sätter sig ned och resonerar om detta och tvingas bli konkreta är ett stort plus. Det kan t ex finnas oklarheter i vad som är syftet med verksamheten, vilka metoder som används etc.

6 Lokes tre kärnkomponenter forts.  2, Dokumentation. Handlar om att bestämma vilka variabler som skall mätas och hur. VÅRA ERFARENHETER: - Lång uppstartssträcka - Lätt att vilja mäta för mycket - Det är verksamheten som måste styra vad som skall mätas! - Kräver en viss erfarenhet och kunskap - Akta så att det ej blir dubbelarbete! - Problem med en användbar databas

7 Lokes tre kärnkomponenter forts.  3, Återkoppling. Detta steg är tänkt som en medskapande process där data som samlats in analysers och tolkas av flera parter.  VÅRA ERFARENHETER:  - Måste arbeta med ständig motivering för att data skall fortsätta att samlas in  - I ”små” verksamheter tar det relativt lång tid innan det blir så stor datamängd att det går att göra så omfattande analyser. Å andra sidan är det ändå så att Lokes arbetssätt ändå är nyttigt även för mindre verksamheter  - Alla ska inte behöva ta del av alla data!

8 Tankar om möjligheter inför framtiden:  Loke kan vara en bra modell för verksamheter för att systematiskt följa upp sin verksamhet. Dock finns det en del förutsättningar som måste fyllas för att detta ska fungera.  Loke-tänket skulle kanske kunna förmedlas i studiecirkelform.  Loke-tänket kan vara bra att ha med sig vid formulerandet av projekt och ansökningar om projektmedel


Ladda ner ppt "EN MODELL ATT ANVÄNDA FÖR LOKAL UPPFÖLJNING AV TILL EXEMPEL MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Lokal evidens - Loke."

Liknande presentationer


Google-annonser