Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lokal evidens - Loke En modell att använda för lokal uppföljning av till exempel missbruks- och beroendevården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lokal evidens - Loke En modell att använda för lokal uppföljning av till exempel missbruks- och beroendevården."— Presentationens avskrift:

1 Lokal evidens - Loke En modell att använda för lokal uppföljning av till exempel missbruks- och beroendevården

2 FoU Välfärds uppdrag: Träffar och kontakter med en eller flera kontaktpersoner från UFFE. Ge handledning till Nexus och Kompassens verksamhetschef och personalgrupp i att införa Loke

3 Vad är då Loke? Modellen är utvecklad av UFFE som är en FoU-enhet vid Umeå socialtjänst. Arbetet påbörjades 2008 Från 2009 finns ett nationellt uppdrag i samarbete med SKL att utveckla och sprida modellen. Värmland är en av regionerna som är med i detta. En möjlighet till systematisk uppföljning av verksamheter!!!

4 Hur började vi? Förankring på politisk och chefsnivå
Skapande av en arbetsgrupp där roller och funktioner måste definieras Uppstartsmöte där personal från UFFE medverkade VÅRA ERFARENHETER: - Ett viktigt steg som tar längre tid än vad man tror. Dock viktigt för fortsättningen - Chefen för verksamheten måste delta - Personalen måste bli trygg med avsikterna

5 Lokes tre kärnkomponenter:
1, Verksamhetsidé. Denna utgår från verksamheternas egna föreställningar om sina tänkta målgrupper, insatser och resultat. Startar med att verksamheten sammanställer en verksamhetsbeskrivning utifrån en färdig guide. Verksamhetsidén är ett ”koncentrat” av verksamhetsbeskrivningen. Våra erfarenheter av detta steg: Bara det att personal och chef sätter sig ned och resonerar om detta och tvingas bli konkreta är ett stort plus. Det kan t ex finnas oklarheter i vad som är syftet med verksamheten, vilka metoder som används etc.

6 Lokes tre kärnkomponenter forts.
2, Dokumentation. Handlar om att bestämma vilka variabler som skall mätas och hur. VÅRA ERFARENHETER: - Lång uppstartssträcka - Lätt att vilja mäta för mycket - Det är verksamheten som måste styra vad som skall mätas! - Kräver en viss erfarenhet och kunskap - Akta så att det ej blir dubbelarbete! - Problem med en användbar databas

7 Lokes tre kärnkomponenter forts.
3, Återkoppling. Detta steg är tänkt som en medskapande process där data som samlats in analysers och tolkas av flera parter. VÅRA ERFARENHETER: - Måste arbeta med ständig motivering för att data skall fortsätta att samlas in - I ”små” verksamheter tar det relativt lång tid innan det blir så stor datamängd att det går att göra så omfattande analyser. Å andra sidan är det ändå så att Lokes arbetssätt ändå är nyttigt även för mindre verksamheter - Alla ska inte behöva ta del av alla data!

8 Tankar om möjligheter inför framtiden:
Loke kan vara en bra modell för verksamheter för att systematiskt följa upp sin verksamhet. Dock finns det en del förutsättningar som måste fyllas för att detta ska fungera. Loke-tänket skulle kanske kunna förmedlas i studiecirkelform. Loke-tänket kan vara bra att ha med sig vid formulerandet av projekt och ansökningar om projektmedel


Ladda ner ppt "Lokal evidens - Loke En modell att använda för lokal uppföljning av till exempel missbruks- och beroendevården."

Liknande presentationer


Google-annonser