Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Certifieringssystem för kvalitetsregister Mats Lambe RCC register och vårdprogram Uppsala Örebro 2011-12-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Certifieringssystem för kvalitetsregister Mats Lambe RCC register och vårdprogram Uppsala Örebro 2011-12-22."— Presentationens avskrift:

1 Certifieringssystem för kvalitetsregister Mats Lambe RCC register och vårdprogram Uppsala Örebro 2011-12-22

2 Sammanfattning baserad på vad som är känt i december 2011

3 Certifiering av kvalitetsregister Nytt bedömningssystem Infasning med start 2012 Ökade krav Fyra kategorier: ”registerkandidater” samt ”Nationella kvalitetsregister” nivå 3, 2 resp 1

4 Kriterier för registerkandidater Hög relevans som Nationellt Kvalitetsregister, enligt expertgruppens bedömning Förankring i specialistföreningar Utsett registerhållare och styrgupp Godkännande av en centralt personuppgiftsansvarig myndighet Godkänd skiss på design och kompetensprofil

5 Kriterier för Nationella Kvalitetsregister Dessa register klarar kriterierna för att bli certifierade som Nationellt Kvalitetsregister Det föreslås tre certifieringsnivåer, där nivå 1 är de register som kommit längst i utvecklingen

6 Kriterier nivå 3 Registren uppfyller kriterierna som anges för registerkandidaterna och måste därutöver ha: färdig möjlighet för registrering central möjlighet till att ta ut statistik godkänd analys och återkoppling påbörjat arbetet med utdata till deltagande enheter utformat registret enligt nationella standarder Registren uppfyller kriterierna som anges för registerkandidaterna och måste därutöver ha: färdig möjlighet för registrering central möjlighet till att ta ut statistik godkänd analys och återkoppling påbörjat arbetet med utdata till deltagande enheter utformat registret enligt nationella standarder

7 Kriterier nivå 2 Registren uppfyller kriterierna för registerkandidater och Nationellt Kvalitetsregister nivå 3 och måste därutöver ha: Hög täckningsgrad utifrån aktuell patientgrupp Online återkoppling till verksamheter som stödjer förbättringsarbete Öppen redovisning av data, med identifierbara enheter, i årsrapporter och annan rapportering Registren uppfyller kriterierna för registerkandidater och Nationellt Kvalitetsregister nivå 3 och måste därutöver ha: Hög täckningsgrad utifrån aktuell patientgrupp Online återkoppling till verksamheter som stödjer förbättringsarbete Öppen redovisning av data, med identifierbara enheter, i årsrapporter och annan rapportering

8 Kriterier nivå 2 forts Generellt bedömas skapa goda förutsättningar för verksamheternas systematiska förbättringsarbete Har definierat kvalitetsindikatorer inom området Patientrapporterade mått används för relevanta patientgrupper Har identifierat förbättringsområden och/eller målnivåer Används aktivt för forskning Generellt bedömas skapa goda förutsättningar för verksamheternas systematiska förbättringsarbete Har definierat kvalitetsindikatorer inom området Patientrapporterade mått används för relevanta patientgrupper Har identifierat förbättringsområden och/eller målnivåer Används aktivt för forskning

9 Kriterier nivå 1 Registren uppfyller kriterierna för registerkandidater, för Nationella Kvalitetsregister nivå 3 och 2 och måste därutöver uppfylla samtliga nedanstående krav: Kopplar till relevanta riktlinjer och deltar i ev riktlinjearbete och uppföljning av riktlinjer Medverkar i Öppna Jämförelser Gör samkörningar för att kartlägga täckningsgrad Har information riktad till patienter tillgänglig på webben Registren uppfyller kriterierna för registerkandidater, för Nationella Kvalitetsregister nivå 3 och 2 och måste därutöver uppfylla samtliga nedanstående krav: Kopplar till relevanta riktlinjer och deltar i ev riktlinjearbete och uppföljning av riktlinjer Medverkar i Öppna Jämförelser Gör samkörningar för att kartlägga täckningsgrad Har information riktad till patienter tillgänglig på webben

10 Kriterier nivå 1 forts Kan uppvisa förbättrade resultat inom vården Används aktivt för forskning och innovation och har erhållit forskningsfinansiering i nationell eller internationell konkurrens Gör användarundersökning hos verksamheterna Bedöms av expertgruppen som ett avancerat Nationella Kvalitetsregister inom alla områden Kan uppvisa förbättrade resultat inom vården Används aktivt för forskning och innovation och har erhållit forskningsfinansiering i nationell eller internationell konkurrens Gör användarundersökning hos verksamheterna Bedöms av expertgruppen som ett avancerat Nationella Kvalitetsregister inom alla områden

11 Certifiering av kvalitetsregister Registerkandidater:0,5 - 1,0 miljoner Nationella Kvalreg nivå 3: 1,0 - 2,0miljoner Nationella Kvalreg nivå 2: 2,5 - 3,5 miljoner Nationella Kvalreg nivå 1: 4,5 -5,5 miljoner

12 Fortfarande oklart på vilka nivåer kvalitetsregister för cancer kommer att få ekonomiskt stöd från 2013 Detta då grundstöd redan erhålls via RCC

13 Nivå 1: Nationellt ekonomiskt stöd utgår i första hand för att stödja Styrgruppens mötesaktiviteter för att utveckla registret Material, lokaler Kostnader för: registerledning, koordination, utbildning, administration att utnyttja Registercentra för rådgivning om utveckling av registret stöd till utveckling i verksamheterna statistisk kompetens och verktyg teknisk infrastruktur användarmöten årsrapport och annan publicering samkörning för att utveckla registrets täckningsgrad och utveckling av nya indikatorer webbutveckling


Ladda ner ppt "Certifieringssystem för kvalitetsregister Mats Lambe RCC register och vårdprogram Uppsala Örebro 2011-12-22."

Liknande presentationer


Google-annonser