Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LGS 14 mars 2012 Eva Sixt Ordförande Temagruppen äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LGS 14 mars 2012 Eva Sixt Ordförande Temagruppen äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre."— Presentationens avskrift:

1 LGS 14 mars 2012 Eva Sixt Ordförande Temagruppen äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

2 Temagruppen Äldre Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014

3 Temagruppen Äldre Definition Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

4 Temagruppen Äldre Omfattande sjukvård - Uppfyller kriterier för multisjuk - Fler än 19 vårddagar under ett år - Fler än 7 besök i öppen vård - Fler än 3 inskrivningar i sluten vård Omfattande omsorg - Permanent särskilt boende - Fler än 25 hemtjänsttimmar per månad - Insats enligt LSS - Beslut om korttidsboende Avgränsningarna baseras på behovet av sjukvård och omsorg

5 Temagruppen Äldre Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

6 Temagruppen Äldre Mål för äldresatsningen Skapa samverkan och samordning God hälsa, vård och omsorg God och säker läkemedelsanvändning God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens

7 Temagruppen Äldre Grundläggande krav Struktur för ledning och styrning i samverkan Handlingsplan för förbättringar Ledningssystem för kvalitet

8 Temagruppen Äldre Långsiktigt förbättringsarbete Utvecklingsledare Ledningskraft Försöksverksamheter Kvalitetsregister

9 Temagruppen Äldre Prestations/resultatersättning God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

10 Temagruppen Äldre God vård i livets slutskede 50 mkr till dem som registrerar 70 procent eller fler av dödsfallen i Svenska palliativregistret 20 mkr till dem som i minst 60 procent av dödsfallen genomfört ett brytpunktssamtal (av dem som uppnått 70 procent täckningsgrad)

11 Temagruppen Äldre Preventivt arbetssätt 50 mkr där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert 20 mkr till de kommuner där 90 procent eller fler av de äldre som bor i Säbo, erhållit riskbedömning med registrering i SA

12 Temagruppen Äldre God vård vid demenssjukdom 50 mkr till landsting i relation till antal personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning med registrering i Svedem via primärvården 20 mkr till kommuner där utförare infört ett standardiserat arbetssätt vid BPSD symptom och registrerar i BPSD-registret

13 Temagruppen Äldre God läkemedelsbehandling för äldre Olämpliga läkemedel Olämpliga läkemedelskombinationer Adekvat användning av läkemedel mot psykos i särskilt boende 325 mkr vid minskning med minst 10 procent

14 Temagruppen Äldre Sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30 dagar 325 mkr vid minskning med minst 10 procent


Ladda ner ppt "LGS 14 mars 2012 Eva Sixt Ordförande Temagruppen äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser