Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre"— Presentationens avskrift:

1 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
LGS 14 mars 2012 Eva Sixt Ordförande Temagruppen äldre

2 Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre
Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning drygt fyra miljarder 2

3 Definition Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. 3

4 Avgränsningarna baseras på behovet av sjukvård och omsorg
Omfattande sjukvård Uppfyller kriterier för multisjuk Fler än 19 vårddagar under ett år Fler än 7 besök i öppen vård Fler än 3 inskrivningar i sluten vård Omfattande omsorg Permanent särskilt boende Fler än 25 hemtjänsttimmar per månad Insats enligt LSS Beslut om korttidsboende 4

5 Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. 5

6 Mål för äldresatsningen
Skapa samverkan och samordning God hälsa, vård och omsorg God och säker läkemedelsanvändning God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens 6

7 Grundläggande krav Struktur för ledning och styrning i samverkan
Handlingsplan för förbättringar Ledningssystem för kvalitet 7

8 Långsiktigt förbättringsarbete
Utvecklingsledare Ledningskraft Försöksverksamheter Kvalitetsregister 8

9 Prestations/resultatersättning
God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg 9

10 God vård i livets slutskede
50 mkr till dem som registrerar 70 procent eller fler av dödsfallen i Svenska palliativregistret 20 mkr till dem som i minst 60 procent av dödsfallen genomfört ett brytpunktssamtal (av dem som uppnått 70 procent täckningsgrad) 10

11 Preventivt arbetssätt
50 mkr där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert 20 mkr till de kommuner där 90 procent eller fler av de äldre som bor i Säbo, erhållit riskbedömning med registrering i SA 11

12 God vård vid demenssjukdom
50 mkr till landsting i relation till antal personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning med registrering i Svedem via primärvården 20 mkr till kommuner där utförare infört ett standardiserat arbetssätt vid BPSD symptom och registrerar i BPSD-registret 12

13 God läkemedelsbehandling för äldre
Olämpliga läkemedel Olämpliga läkemedelskombinationer Adekvat användning av läkemedel mot psykos i särskilt boende 325 mkr vid minskning med minst 10 procent 13

14 Sammanhållen vård och omsorg
Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30 dagar 325 mkr vid minskning med minst 10 procent 14


Ladda ner ppt "Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser