Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

2 Socialdepartementet Äldresamordning Förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre Stärka incitament och förutsättningar för landsting och kommuner Resultatbaserade mål Integrerad del av ordinarie verksamhet Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014

3 Socialdepartementet Definition Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

4 Socialdepartementet Mål Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

5 Socialdepartementet Mål för äldresatsningen Skapa samverkan och samordning God hälsa, vård och omsorg God och säker läkemedelsanvändning God vård i livets slutskede God vård vid demenssjukdom Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens

6 Socialdepartementet Hur mäter man god vård och omsorg? Går det att mäta kvalitet? Har vi rätt verktyg/indikatorer? Finns en stor efterfrågan på ett nationellt system för kvalitetsuppföljning

7 Socialdepartementet Alternativet att inte mäta Bättre att inte veta?

8 Socialdepartementet Vad kan vi använda idag? Brukarundersökning/patientenkät Kvalitetsregister Indikatorer i Öppna jämförelser Strukturmått

9 Socialdepartementet Överenskommelse staten - Sveriges Kommuner och Landsting 2012 Grundläggande krav Stöd till långsiktigt förbättringsarbete Prestations-/resultatersättning Patient- och brukarperspektiv Öppna jämförelser för äldre

10 Socialdepartementet Prestations/resultatersättning God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg

11 Socialdepartementet God vård i livets slutskede 50 mkr till dem som registrerar 70 procent eller fler av dödsfallen i Svenska palliativregistret 20 mkr till dem som i minst 60 procent av dödsfallen genomfört ett brytpunktssamtal (av dem som uppnått 70 procent täckningsgrad)

12 Socialdepartementet Preventivt arbetssätt 50 mkr där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert 20 mkr till de kommuner där 90 procent eller fler av de äldre som bor i Säbo, erhållit riskbedömning med registrering i SA

13 Socialdepartementet God vård vid demenssjukdom 50 mkr till landsting i relation till antal personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning med registrering i Svedem via primärvården 20 mkr till kommuner där utförare infört ett standardiserat arbetssätt vid BPSD symptom och registrerar i BPSD-registret

14 Socialdepartementet God läkemedelsbehandling för äldre Olämpliga läkemedel Olämpliga läkemedelskombinationer Adekvat användning av läkemedel mot psykos i särskilt boende 325 mkr vid minskning med minst 10 procent

15 Socialdepartementet Sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30 dagar 325 mkr vid minskning med minst 10 procent

16 Socialdepartementet Följ äldresamordnarens arbete Blogg www.de-mest-sjuka-aldre.se Twitter @mestsjukaaldre Hemsida www.regeringen.se/demestsjukaaldre


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Regeringens satsning på de mest sjuka äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser