Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prestationbaserade statsbidrag till insatser för äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prestationbaserade statsbidrag till insatser för äldre."— Presentationens avskrift:

1 Prestationbaserade statsbidrag till insatser för äldre

2 SYFTE -Stimulera utveckling och ständiga förbättringar -Långsiktighet -Belöna prestationer och resultat -Tillgång till standardiserade och relevanta data -Alla ska med -Begripligt, hanterbart och meningsfullt

3 Medel till kommuner och landsting -Prestationsersättning – 100 miljoner -Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner -Försöksverksamheter – 70 miljoner -Tre år

4 Prestationsersättning – 100 miljoner -Inget ansökningsförfarande -Registrering i Svenska Palliativregistret och Senior alert premieras -Utbetalas automatiskt i efterskott när prestationen uppnåtts -Kommuner och landsting varsin pott -Pengar utbetalas till kommuner och landsting som sedan förfogar fritt över medlen -Tvåstegsförfarande: kvalificering/fördelning -Fördel om kommuner och landsting samarbetar

5 Svenska palliativregistret – 50 miljoner Mål – Deltagande i Svenska Palliativregistret 40 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 40 % eller fler av dödsfallen i Svenska Palliativregistret. Ytterligare 10 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting som registrerar 70 procent eller fler. Mätt som andel registreringar per kommun i förhållande till antalet dödsfall i kommunen. Målet höjs till 50 % för 2011 och 70 % för 2012, med förbehåll för riksdagens medgivande av medel.

6 Svenska palliativregistret 40+10 miljoner -Mätperiod: Oktober – december 2010 -Skilda potter till kommuner och landsting -De som kvalificerat sig till 40 resp 10 miljoner får dela på pengarna utifrån befolkningens storlek

7 Senior alert – 50 miljoner Mål – Deltagande i Senior Alert 50 miljoner kronor fördelas till de kommuner och landsting där samtliga relevanta verksamheter har påbörjat registrering i Senior Alert.

8 Senior alert – 50 miljoner -Relevanta verksamheter är SÄBO, hemsjukvård, korttidsboende, sjukhus (medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi, infektion) – varje kommun och landsting ansvarar för att ta fram sin egen lista -En särskild införandeprocess – körkort, lösenord och lokal koordinator och samtliga relevanta verksamheter identifierade -Skilda potter kommun/landsting -50 miljoner delas med antalet utförda registreringar i relevanta verksamheter -Ersättning per utförd registrering

9 Stöd till ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre – 66 miljoner -Syfte: Stöd till kommuner och landsting i införandet av två kvalitetsregister och till förbättringsarbete inom området sjuka äldre -Kommuner och landsting kommer överens om hur länets medel ska användas -Överenskommelse skrivs med SKL -Pengar utbetalas enligt beslutad fördelning utifrån antalet kommuner i länet -Möjligt att avsätta medel till kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre – ca 300 tkr -Uppföljning via resultat i kvalitetsregister

10 Försöksverksamheter – 70 miljoner -Utlysningsförfarande -Expertgrupp definierar kriterier – 1-2 personer från läns- och regionförbunden -Första expertgruppsmötet är 22-23 april lunch-lunch -Politisk förankring krävs


Ladda ner ppt "Prestationbaserade statsbidrag till insatser för äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser