Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsväg Försäkringskassan – Vården Rätt information – enkelt, snabbt och säkert Peter Lindgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsväg Försäkringskassan – Vården Rätt information – enkelt, snabbt och säkert Peter Lindgren."— Presentationens avskrift:

1 Informationsväg Försäkringskassan – Vården Rätt information – enkelt, snabbt och säkert Peter Lindgren

2 2014-08-24 | Sida 2 Bakgrund » Sjukskrivningsprocessen idag: - omständlig - tidskrävande - kvalitetsbrister » Många kompletteringar av medicinska underlag. » Inkompletta underlag drabbar patientsäkerheten.

3 2014-08-24 | Sida 3 Ett bättre medicinsk underlag och en enklare och snabbare process ökar rättssäkerheten för patienten.

4 2014-08-24 | Sida 4 Mål IFV » Elektronisk hantering av medicinska underlag (MU) vid sjukskrivning. » Enklare ifyllnad. » Tydligare beskrivning av efterfrågad information. » Högre kvalitet på intygen. » Effektivisera arbetet.

5 2014-08-24 | Sida 5 Nytta i alla led » Enkel och effektiv intygsprocess - inga pappersblanketter – hanteringen av MU sker i journalsystemen - tillgång till snabb och relevant information från journalsystem, klassifikationer och försäkringsmedicinska beslutsstödet - snabb överföring och kortare handläggningstider - okomplicerade underlag kan skickas som standardiserade svar » Bättre kvalitet - fler korrekta intyg – färre kompletteringar - säkrare överlämningar och möjlighet till uppföljning - kommunikationsmöjligheter för frågor och svar » Säkrare hantering - bättre underlag med rätt information till FK ger fler rättssäkra beslut - likvärdig hantering över hela landet

6 2014-08-24 | Sida 6 Projektet IFV SKL och Försäkringskassan tog beslut i april 2009: » Två projekt med syfte att överföra det medicinska underlaget (MU) elektroniskt. » Projekt IFV maj 2009-april 2010: teknik, mallar och kravdokument. » Breddinförandeprojekt maj 2010-oktober 2011: planering, utveckling och införande i samtliga landsting.

7 2014-08-24 | Sida 7 Pågående arbete IFV » Utveckla och säkerställa teknik, design och infrastruktur. » Tekniktester med ett landsting och en journalsystemleverantör » Landsting: Uppsala » Leverantör: Cambio, Cosmic » Informationsspecifikation. » Utveckla och dokumentera processen för att skriva i e-MU. » Ta fram underlag för breddinförande i landstingen.

8 2014-08-24 | Sida 8 Införande 2010-2011 » e-MU ska införas på samtliga landsting. » 90 procent av alla intyg ska överföras elektroniskt före utgången av oktober 2011.

9 2014-08-24 | Sida 9 Finansiering » Landstingen finansieras via sjukskrivningsmiljarden: - 100 miljoner – om införandeplan finns senast december 2010 - 100 miljoner – när minst 90 procent av intygen i landstinget överförs elektroniskt till Försäkringskassan och en plan finns för realisering av övriga 10 procent - mätning utförs i november 2011. » Ersättningen fördelas utifrån befolkningsunderlag.

10 2014-08-24 | Sida 10 Ekonomisk vinst » Vårdens besparing blir ca 142 miljoner kr under 2010-2012: - halvering av antalet sjukintyg som måste kompletteras - snabbare handläggning av återstående intyg » FK och staten beräknas få en besparing på ca 1,5 miljarder kr per år: - införande av elektroniska intyg - ökad kvalitet i intygen

11 2014-08-24 | Sida 11 Största utmaningen » Införandet av elektroniska intyg i verksamheten. » Särskild hänsyn bör därför tas vid planeringen av införandet av e-MU.

12 2014-08-24 | Sida 12 Vad ska landstingen göra? » Starta ett införandeprojekt » Utreda - Vilka vård/journalsystem har vi? - Vilka av våra ”egna” vård/journalsystem berörs direkt? - Vilka vårdgivare har vi kontrakt med, hur ser det ut med vård/journalsystem hos dem? - Bör vi förändra avtal/krav på ”anslutna” vårdgivare? » Kontakt med IFV - IFV-projektet hjälper gärna till under våren 2010 om vi kan. » Stöd under planering och införandeperioden - Eventuellt startas ett stöd- och samordningsprojekt i direkt anslutning till att IFV-projektet avslutas.

13

14 2014-08-24 | Sida 14 Leveransdatum IFV 22 april 2010: » Tekniken för överföring av e-MU och fråga-svarsfunktion testad, godkänd och dokumenterad. 30 april 2010: » Kravdokumentation med prototyper på användargränssnittet. » Mall för plan för breddinförande.

15 2014-08-24 | Sida 15 Projektorganisation Strategisk styrgrupp för samverkan Försäkringskassan och SKL Styrgrupp Landstingen Försäkringskassan IFV-projektet FK-projektet Referensgrupper Samverkansgrupp


Ladda ner ppt "Informationsväg Försäkringskassan – Vården Rätt information – enkelt, snabbt och säkert Peter Lindgren."

Liknande presentationer


Google-annonser