Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande i Landstinget Gävleborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande i Landstinget Gävleborg"— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder
Införande i Landstinget Gävleborg - information till medarbetare i specialistvården

2 Bakgrund och syfte Nationella riktlinjer för sjukdoms-förebyggande metoder är fastställda av Socialstyrelsen 2011 Syftet är att hälso- och sjukvården i större utsträckning än idag bör uppmärksamma patienternas levnadsvanor Sunda levnadsvanor kan förebygga 80 % av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 % av all cancer (WHO) Även den som redan drabbats av sjukdom kan snabbt göra stora hälsovinster

3 Riktlinjernas innehåll
Rekommendationer hur hälso- och sjukvården kan ge stöd till patienter att förändra levnadsvanor Tobaksbruk Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor Rådgivning rekommenderad metod All hälso- och sjukvårdspersonal bör ha verktyg för att kunna ställa frågor, erbjuda åtgärder eller hänvisa patienten vidare

4 Livsstil påverkar livslängd mer än genetik
Hur du själv lever ditt liv påverkar din livslängd mer än vilken genetisk uppsättning du fått av dina föräldrar. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg som publicerats i Journal of Internal Medicine. De som inte rökte, drack måttliga mängder kaffe, hade god social standard vid 50 års ålder – mätt genom att undersöka boendekostnader – hade god arbetsförmåga vid 54 års ålder samt som hade lågt kolesterolvärde vid 50 hade störst chans att få fira sin 90-årsdag. Källa: Wilhelmsen et al. (2011) Factors associated with reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden

5 Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2010, Gävleborg 16-84 år

6 ”Det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor”
Vårdbarometern Gävleborg 2011

7 Förändringsvilja i några riskgrupper
Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2010, Gävleborg år

8 Hälsofrämjande förhållningssätt
Hälsofrämjande förhållningssätt innebär att ta upp frågor om levnadsvanor när det är lämpligt. Samtal om levnadsvanor i stödjande dialogform med hänsyn till patientens motivation. Det är viktigt att ta till vara situationer då patienten är motiverad att ändra sina levnadsvanor.

9 Rådgivning till patient leder till ökad fysisk aktivitet
Rådgivning* till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att de ökar sin fysiska aktivitet med 12–50 procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället. *Begreppet rådgivning omfattar här dels direkta råd (”advice”) från personalen till patienten, dels samtal (”counceling”) med vilket avses en rådgivande dialog mellan personal och patient. Källa: Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007

10 Införande i landstinget
Två timmars utbildning för medarbetare Den senaste forskningen och konsekvensen av ohälsosamma levnadsvanor En introduktion till hur du som medarbetare kan samtala med patienten och ge stöd till förändring Efter utbildningen fortsätter utvecklings-arbetet inom vårdenheterna

11 Utbildningstillfällen
Brömssalen, Gävle sjukhus (90 platser) Öppna föreläsningar à 2 timmar:  , ,   8 oktober                                                                   24 oktober                                                                 29 oktober                                    5 november 13 november 14 november 4 december                                    Utsikten, Gävle sjukhus (32 platser) Öppna föreläsningar à 2 timmar: , ,   18 oktober 25 oktober  

12 Utbildningstillfällen
Samlingssalen, Hudiksvalls sjukhus (60 platser) Öppna föreläsningar à 2 timmar:  , ,   15 oktober                                    23 oktober 6 november 26 november 27 november                                 Konferensrum 4, Bollnäs sjukhus (60 platser) Öppna föreläsningar à 2 timmar:  , ,   25 september                              1 oktober 8 oktober 17 oktober – endast Aleris

13 Mer information Information om landstingets arbete med nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder finns på den externa webbplatsen:


Ladda ner ppt "Införande i Landstinget Gävleborg"

Liknande presentationer


Google-annonser