Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Införande i Landstinget Gävleborg - information till medarbetare i specialistvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Införande i Landstinget Gävleborg - information till medarbetare i specialistvården."— Presentationens avskrift:

1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Införande i Landstinget Gävleborg - information till medarbetare i specialistvården 2013-08-271

2 Bakgrund och syfte Nationella riktlinjer för sjukdoms- förebyggande metoder är fastställda av Socialstyrelsen 2011 Syftet är att hälso- och sjukvården i större utsträckning än idag bör uppmärksamma patienternas levnadsvanor Sunda levnadsvanor kan förebygga 80 % av all kranskärlssjukdom och stroke och 30 % av all cancer (WHO) Även den som redan drabbats av sjukdom kan snabbt göra stora hälsovinster 2013-08-272

3 Riktlinjernas innehåll Rekommendationer hur hälso- och sjukvården kan ge stöd till patienter att förändra levnadsvanor –Tobaksbruk –Riskbruk av alkohol –Otillräcklig fysisk aktivitet –Ohälsosamma matvanor Rådgivning rekommenderad metod All hälso- och sjukvårdspersonal bör ha verktyg för att kunna ställa frågor, erbjuda åtgärder eller hänvisa patienten vidare 2013-08-273

4 Livsstil påverkar livslängd mer än genetik Hur du själv lever ditt liv påverkar din livslängd mer än vilken genetisk uppsättning du fått av dina föräldrar. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin i Göteborg som publicerats i Journal of Internal Medicine. De som inte rökte, drack måttliga mängder kaffe, hade god social standard vid 50 års ålder – mätt genom att undersöka boendekostnader – hade god arbetsförmåga vid 54 års ålder samt som hade lågt kolesterolvärde vid 50 hade störst chans att få fira sin 90-årsdag. Källa: Wilhelmsen et al. (2011) Factors associated with reaching 90 years of age: a study of men born in 1913 in Gothenburg, Sweden 2013-08-274

5 Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2010, Gävleborg 16-84 år 2013-08-275

6 ”Det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal vid besök diskuterar levnadsvanor” 2013-08-276 Vårdbarometern Gävleborg 2011

7 Förändringsvilja i några riskgrupper Källa: Nationella folkhälsoenkäten 2010, Gävleborg 16-84 år 2013-08-277

8 Hälsofrämjande förhållningssätt Hälsofrämjande förhållningssätt innebär att ta upp frågor om levnadsvanor när det är lämpligt. Samtal om levnadsvanor i stödjande dialogform med hänsyn till patientens motivation. Det är viktigt att ta till vara situationer då patienten är motiverad att ändra sina levnadsvanor. 2013-08-278

9 Rådgivning till patient leder till ökad fysisk aktivitet Rådgivning* till patienter i klinisk vardagsmiljö leder till att de ökar sin fysiska aktivitet med 12–50 procent under minst sex månader efter rådgivningstillfället. * Begreppet rådgivning omfattar här dels direkta råd (”advice”) från personalen till patienten, dels samtal (”counceling”) med vilket avses en rådgivande dialog mellan personal och patient. Källa: Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2007 2013-08-279

10 Införande i landstinget Två timmars utbildning för medarbetare –Den senaste forskningen och konsekvensen av ohälsosamma levnadsvanor –En introduktion till hur du som medarbetare kan samtala med patienten och ge stöd till förändring Efter utbildningen fortsätter utvecklings- arbetet inom vårdenheterna 2013-08-2710

11 Utbildningstillfällen Brömssalen, Gävle sjukhus (90 platser) Öppna föreläsningar à 2 timmar: 9.30-11.30, 12.30-14.30, 15.00-17.00 8 oktober 24 oktober 29 oktober 5 november 13 november 14 november 4 december Utsikten, Gävle sjukhus (32 platser) Öppna föreläsningar à 2 timmar: 9.30-11.30, 12.30-14.30, 15.00-17.00 18 oktober 25 oktober 2013-08-2711

12 Utbildningstillfällen Samlingssalen, Hudiksvalls sjukhus (60 platser) Öppna föreläsningar à 2 timmar: 9.30-11.30, 12.30-14.30, 15.00-17.00 15 oktober 23 oktober 6 november 26 november 27 november Konferensrum 4, Bollnäs sjukhus (60 platser) Öppna föreläsningar à 2 timmar: 9.30-11.30, 12.30-14.30, 15.00-17.00 25 september 1 oktober 8 oktober 17 oktober – endast Aleris 2013-08-2712

13 Mer information Information om landstingets arbete med nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder finns på den externa webbplatsen: www.lg.se/halsoframjande 2013-08-2713


Ladda ner ppt "Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Införande i Landstinget Gävleborg - information till medarbetare i specialistvården."

Liknande presentationer


Google-annonser