Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mava-projektet Ann-Sofi Medin och Christer Andersson – Göteborg Stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mava-projektet Ann-Sofi Medin och Christer Andersson – Göteborg Stad"— Presentationens avskrift:

1 Mava-projektet Ann-Sofi Medin och Christer Andersson – Göteborg Stad
Malin Bomberg och Henrik Norrsell, MAVA, SU/Östra Ann-Gerd Melin och Martin von Gaffke, Beroendekliniken, SU Claudia Fahlke, Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor, Göteborgs Universitet

2 Bakgrund Folkhälsoproblem – 900.000 högkonsumenter i Sverige
Göteborg personer Samhälleliga kostnader för alkohol 120 miljarder kr

3 Vi ska arbeta förebyggande
Nationella riktlinjerna för missbruks-och beroendevård Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder – tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor Nu också missbruksutredningen

4 MAVA Samband mellan somatiska symtom, sjukdom och hög alkoholkonsumtion Hypotes om att 30% av patienterna har en riskkonsumtion av alkohol 38 vpl, medelvårdtid två dygn Vårdar c:a 5000 patienter per år

5 Projektets struktur Screening genom AUDIT
Alla patienter erbjöds att fylla i AUDIT – frivillig bas Med namn eller anonymt All vårdpersonal utbildning (3 tim) om riskbruk/missbruk/beroende Projektsamordnaren MI-handledning Återkopplande samtal MI-inriktning

6 AUDIT (Biologiska markörer) Fråga 1-3 Konsumtionsvanor Fråga 4-6
“Beroendefrågor” Fråga 7-10 Skadlig konsumtion AUDIT

7 Avgränsningar Enbart arbeta med riskbruk av alkohol
Enbart korta rådgivande samtal med MI-inriktning och hänvisning till annan enhet vid behov.

8 Fyra faser Förberedelse
Projektledaren delar ut AUDIT, återkopplar till patienter som önskar så Implementering av metoden i personalgruppen Personalen tar över

9 Resultat Under 2010 utdelades 934 AUDIT, varav 357 besvarades
Identifierade 205 Anonyma 152

10 sammanfattning Hypotesen stämde
45% av de män under 65 år som valt att svara på AUDIT hade mer än 8 poäng på AUDIT Kvinnor under 65 år – drygt 30% hade 6 poäng eller mer på AUDIT

11 Efter ett år Av 934 utdelade AUDIT har 354 ifyllda kommit in (38 %). Medelålder 59 år (16-93 år) Fokuserat på åldern år En tredjedel av kvinnor under 65 år har riskabel alkoholkonsumtion Nästan 50 % av männen under 65 år har riskabel alkoholkonsumtion Bruk Riskbruk Missbruk Beroende

12 Slutsats Projektet nådde ut till 25% av patienterna på MAVA
40% av dessa fyllde i AUDIT Ett högre antal riskkonsumenter identifierades än vad som kan förväntas i normalbefolkning Ambitionen kan inte vara att nå alla patienter som genomströmmar MAVA


Ladda ner ppt "Mava-projektet Ann-Sofi Medin och Christer Andersson – Göteborg Stad"

Liknande presentationer


Google-annonser