Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mava-projektet  Ann-Sofi Medin och Christer Andersson – Göteborg Stad  Malin Bomberg och Henrik Norrsell, MAVA, SU/Östra  Ann-Gerd Melin och Martin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mava-projektet  Ann-Sofi Medin och Christer Andersson – Göteborg Stad  Malin Bomberg och Henrik Norrsell, MAVA, SU/Östra  Ann-Gerd Melin och Martin."— Presentationens avskrift:

1 Mava-projektet  Ann-Sofi Medin och Christer Andersson – Göteborg Stad  Malin Bomberg och Henrik Norrsell, MAVA, SU/Östra  Ann-Gerd Melin och Martin von Gaffke, Beroendekliniken, SU  Claudia Fahlke, Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor, Göteborgs Universitet

2 Bakgrund  Folkhälsoproblem – 900.000 högkonsumenter i Sverige  Göteborg 50.000-70.000 personer  Samhälleliga kostnader för alkohol 120 miljarder kr

3 Vi ska arbeta förebyggande  Nationella riktlinjerna för missbruks-och beroendevård  Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder – tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor  Nu också missbruksutredningen

4 MAVA  Samband mellan somatiska symtom, sjukdom och hög alkoholkonsumtion  Hypotes om att 30% av patienterna har en riskkonsumtion av alkohol  38 vpl, medelvårdtid två dygn  Vårdar c:a 5000 patienter per år

5 Projektets struktur  Screening genom AUDIT  Alla patienter erbjöds att fylla i AUDIT – frivillig bas  Med namn eller anonymt  All vårdpersonal utbildning (3 tim) om riskbruk/missbruk/beroende  Projektsamordnaren MI-handledning  Återkopplande samtal MI-inriktning

6 AUDIT Fråga 1-3 Konsumtionsvanor Fråga 4-6 “Beroendefrågor” Fråga 7-10 Skadlig konsumtion (Biologiska markörer)

7 Avgränsningar  Enbart arbeta med riskbruk av alkohol  Enbart korta rådgivande samtal med MI- inriktning och hänvisning till annan enhet vid behov.

8 Fyra faser  Förberedelse  Projektledaren delar ut AUDIT, återkopplar till patienter som önskar så  Implementering av metoden i personalgruppen  Personalen tar över

9 Resultat  Under 2010 utdelades 934 AUDIT, varav 357 besvarades  Identifierade 205  Anonyma 152

10 sammanfattning  Hypotesen stämde  45% av de män under 65 år som valt att svara på AUDIT hade mer än 8 poäng på AUDIT  Kvinnor under 65 år – drygt 30% hade 6 poäng eller mer på AUDIT

11 Efter ett år Av 934 utdelade AUDIT har 354 ifyllda kommit in (38 %). Medelålder 59 år (16-93 år) Fokuserat på åldern 18-65 år En tredjedel av kvinnor under 65 år har riskabel alkoholkonsumtion Nästan 50 % av männen under 65 år har riskabel alkoholkonsumtion Riskbruk Missbruk Beroende Bruk

12 Slutsats  Projektet nådde ut till 25% av patienterna på MAVA  40% av dessa fyllde i AUDIT  Ett högre antal riskkonsumenter identifierades än vad som kan förväntas i normalbefolkning  Ambitionen kan inte vara att nå alla patienter som genomströmmar MAVA


Ladda ner ppt "Mava-projektet  Ann-Sofi Medin och Christer Andersson – Göteborg Stad  Malin Bomberg och Henrik Norrsell, MAVA, SU/Östra  Ann-Gerd Melin och Martin."

Liknande presentationer


Google-annonser