Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gamla människor bryter så många ben för att de snubblar på mattor och kanter och på hinkar. En tant som kan vara någon annan än min mormor bröt först ena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gamla människor bryter så många ben för att de snubblar på mattor och kanter och på hinkar. En tant som kan vara någon annan än min mormor bröt först ena."— Presentationens avskrift:

1 Gamla människor bryter så många ben för att de snubblar på mattor och kanter och på hinkar. En tant som kan vara någon annan än min mormor bröt först ena bakbenet och när hon blev bra bröt hon frambenet. Roberto, 6 år Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

2 Anpassad vård och boende miljö – en viktig omvårdnadsåtgärd inom demensvården
Helle Wijk Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska Institutionen för omvårdnad Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

3 Hälsa Individ Miljö Omvårdnad Centrala begrepp inom omvårdnad
Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

4 Patient Empowerment Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

5 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

6 Man förstår att man är gammal när man inte orkar gå dit man ska.
Victor, 7 år Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

7 En åldrande befolkning
Fram till år 2025 Förväntad ökning av gruppen 75-84 år med 45% 85 år och äldre 42% Landstingsförbundet 2000 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

8 En åldrande befolkning
Förväntade medellivslängden vid födelsen har ökat med mer än 40 år de senaste två seklen. 1995 var den beräknade återstående livslängden vid 65 års ålder 16 år för män och 20 år för kvinnor SCB 1999 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

9 En åldrande befolkning
demenssjuka demenssjuka demenssjuka Kostnader miljarder miljarder Wimo et al. 2000 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

10 Behandling Symtomatisk Stabiliserande Ej botande
Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

11 En mormor har väldigt ofta damm på hjärnan och så får hon väldigt lätt skräp i ögat.
Mona, 6 år Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

12 MCI Demens Normalt åldrande
Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

13 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

14 B = f (P , E) Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

15 Förväntade nedsättningar
Specifika (AD) * Visuo spatial perception * Agnosi * Anomi * Minnesfunktion * Uppmärksamhet Generella * Synfunktion * Psykomotorisk snabbhet * Inlärningsförmåga Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

16 Äldreomsorg är att dela sina sorger med de äldre Anton, 7 år
Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

17 Vad ? Diskriminering Namngivning Rangordning Färgkoder
Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

18 Vem ? 80-åringar n=189 95-åringar n=84
Alzheimer patienter (80 år medel SD 4. 9) n=50 Skillnad mellan grupperna avseende Synfunktion 80 vs 95/AD p< vs AD NS Kognitiv funktion 80 vs 95 vs AD p< 0.001 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

19 Diskriminering mellan färgskillnader
Hur ? Diskriminering mellan färgskillnader Reliabilitet: Överrenstämmelse 86.3 %, Kappa .225 p<0.01 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

20 Färgdiskriminering Ljushetsskillnader avgörande
Röda och gula nyanser lättare att urskilja Synfunktionen större betydelse än kognition Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

21 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

22 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

23 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

24 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

25 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

26 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

27 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

28 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

29 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

30 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

31 Namngivning av färger Reliabilitet: Överrenstämmelse 88.6 %, Kappa .396 p<0.001 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

32 Primärfärger lättast att identifiera Könsskillnad
Färgnamngivning Primärfärger lättast att identifiera Könsskillnad Synfunktionen avgörande Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

33 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

34 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

35 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

36 Färgpreferenser I III II 80 åringar Alzheimer 95 åringar
Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

37 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

38 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

39 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

40 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

41 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

42 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

43 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

44 Är detta viktig kunskap ?
Hur vi uppfattar vår omgivning är avgörande för vår funktionsförmåga. Påverkas av Perception Kognition Behov av tid Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

45 Koder och ledtrådar i miljön kan förtydliga och stödja
Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

46 A Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

47 B Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

48 C Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

49 Stöd för igenkänning vid AD
Färgkod starkt stöd för igenkänning Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

50 Färg och Form som minnesstöd
Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

51 Konklusion Färg väcker vår uppmärksamhet - ledtråd
Form väcker igenkänning kod Färg och form i kombination - stärkt uppmärksamhet för kod ? Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

52 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

53 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

54 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

55 Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

56 Sammanfattning Betydelse
Tydliga likheter avseende: Diskriminering Färgnamn Färgpreferenser Syn och AD mindre påverkan, ålder större påverkan. Färg som stöd för igenkänning likartat mönster - AD utslagsgivande. Betydelse Resultaten har implementerats i vårdmiljön i syfte att stärka rumskänslan, underlätta objekt identifiering och öka orienterbarheten. Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003

57 Farmor har berättat att när hon var liten var flickorna tvungna att sitta och knipa ihop med benen. Idag är det inte så noga om man svänger lite på rumpan. Tora, 7 år Vårdalinstitutets Användarkonferens Göteborg 25 april 2003


Ladda ner ppt "Gamla människor bryter så många ben för att de snubblar på mattor och kanter och på hinkar. En tant som kan vara någon annan än min mormor bröt först ena."

Liknande presentationer


Google-annonser